door op 14-01-2010 11:01ARTIKELMarketingcommunicatie

2010: de nieuwe rol van PR

Wordt het belang van goede PR onderschat? In onze sectoren lijkt PR vaak hét (budgetloze) toverwoord voor promotie. Met de opkomst van web 2.0, waaronder online social media, is onze manier van communiceren met elkaar blijvend veranderd. En dat is van belang voor de inzet PR.

Traditionele PR maakt vaak gebruik van persberichten, bedrijfsbezoeken voor journalisten, media updates, enz. Het is eenrichtingsverkeer. Door web 2.0 kunnen de traditionele PR-afdelingen steeds minder controle uitoefenen op wat er over een bedrijf, het merk, de producten of de diensten wordt geschreven. Reputaties worden voor een steeds groter deel online gemaakt of afgebroken, zoals op vergelijkingssites, en de traditionele PR-afdeling heeft daar steeds minder grip op. PR zou handiger gebruik moeten maken van de nieuwe technologieën. Relevantie, transparantie en nieuwswaarde zijn de sleutelwoorden voor moderne pr. En die bedrijf je tegenwoordig niet alleen meer in de traditionele media, maar ook op het web én op straat. Daar waar de doelgroep zit. Maar staan er al bloggers op onze distributielijsten voor persberichten? En zijn onze persberichten al aangepast naar PR 2.0, zie voorbeeld?

Voorheen beheerden we alleen onze relatie met journalisten. Nu zijn er nu minimaal vijf keer zoveel bloggers, journalisten en/of twitteraars die we moeten kennen en moeten informeren. En die willen allemaal het liefst één op één benaderd worden. Maar je kunt nooit iedereen die potentieel van invloed is op de perceptie van anderen persoonlijk benaderen. Om een goede keuze te maken wie je wel benadert moet je alle relevante contacten kennen en weten wat hen bezig houdt. Goed lezen en luisteren in blogs, nieuwsgroepen en onder twitteraars (bijv. via Tweetdeck): het dagelijks monitoren. Dat alles maakt PR op dit moment tot een zeer uitdagend vak. Geen automatismen meer. Dé perslijst bestaat dan ook niet meer. Het gaat om de medialijst. Met alles en iedereen daarop die over bepaalde onderwerpen invloedrijk kan communiceren met anderen. Wie je kent is dan dus minstens zo belangrijk als wat je kent. Geïnspireerd op diverse blogs via Communicatieonline.

Avatar

Geschreven door Martine Ansems