door op 12-12-2012 12:07ARTIKELOnline marketing

Aan de slag met social media met SCCS!

Zonder grote aankondigingen werd begin oktober het publicatie project SCCS! Sociale media beleid en strategie gelanceerd. SCCS! werd samengesteld door Theo Meereboer en Simone Stoltz en is een bundel met zowel beschouwingen als praktische tips over social media beleid en web 2.0. De publicatie geeft onder andere antwoord op vragen als; hoe zorg je ervoor dat het social media beleid een belangrijk onderdeel in de strategie van je organisatie wordt? Hoe belangrijk is het om aan relaties te bouwen en waarom zou je daar sociale media bij gebruiken?

Theo Meereboer is ideeontwikkelaar en strateeg voor organisaties die zich richten op maatschappelijke onderwerpen zoals duurzaamheid en erfgoed. Simone Stoltz is museoloog en informatie- en mediaspecialist. De publicatie die zij samenstelden is een gezamenlijk project van de VSC, Vereniging voor Samenwerkende Centra en musea in wetenschap en techniek, en Stichting E30 / Erfgoed 2.0 en is een weergave van het project ‘digitale educatie’ dat door de organisaties werd uitgevoerd. Hierbij ging het niet zozeer om digitalisering, maar meer om de nieuwe en soms nog nauwelijks benutte mogelijkheden van web 2.0 en social media.

Centraal staat de andere manier van interactie met bezoekers en informatie overdracht, waarbij eerder in termen van communicatie en participatie werd gedacht, dan in webtechnische oplossingen. Met de samenstelling van SCCS! is veel kennis over nieuwe media opgedaan en weten de schrijvers deze media ook beter in te schatten en binnen hun eigen organisatie te benutten.

SCCS! is een open publicatie en is online te lezen en downloaden.