Voorwaarden lidmaatschappen

Lidmaatschappen voor ZZPers en culturele organisaties
De Cultuurmarketing lidmaatschappen zijn voor professionals die werkzaam zijn in marketing- en communicatiefuncties in de culturele sector. We maken hierbij onderscheid tussen ZZP en organisatie lidmaatschappen. De organisatie lidmaatschappen zijn ingedeeld aan de hand van het aantal individuele marketeers dat gedurende de lidmaatschapsperiode gebruik gaat maken van het lidmaatschap. Bij aanvang van het lidmaatschap worden de contactgegevens van de lidmaatschaphouders doorgegeven aan Cultuurmarketing. Onder culturele organisaties verstaan wij B2C organisaties met een artistieke of maatschappelijke taak op het gebied van kunst en cultuur. Bekijk alle informatie over de voordelen en kosten van lidmaatschappen.

Lidmaatschappen voor bureaus 
Het bureaulidmaatschap is voor bedrijven die diensten of producten aan de cultuursector leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld internet-, onderzoeks- en ontwerpbureaus, leveranciers van crm of ticketoplossingen en andere toeleveranciers van de sector. Het bureaulidmaatschap is voor 1 – 3 medewerkers. Deelname van meer medewerkers is mogelijk tegen aanvullende tarieven. Mail ons voor een overzicht van deze tarieven. Bekijk alle informatie over de voordelen en kosten van lidmaatschappen.

ACMC lidmaatschappen
Vanaf 1 januari 2017 zijn collega-organisatie ACMC en Cultuurmarketing gefuseerd. ACMC leden blijven, voor hetzelfde jaarbedrag, toegang houden tot minimaal 12 bijeenkomsten per jaar.

De tarieven en voorwaarden van het ACMC lidmaatschap blijven hetzelfde als voorheen. Het ACMC lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij wisseling van werkgever dient het lid zelf het lidmaatschap over te dragen aan de vervanger of mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Het ACMC lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar en is schriftelijk opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd.

Bij de fusie is gekozen voor één transparante lidmaatschapsstructuur voor nieuwe leden. Het is voor leden met een ACMC lidmaatschap te allen tijde mogelijk om het huidige lidmaatschap te wijzigen naar de huidige lidmaatschapsstructuur. Met dit lidmaatschap is het te betalen jaarbedrag lager, per bijeenkomst betalen leden een gereduceerd tarief bij voor deelname. Neem voor omzetting contact op via service@cultuurmarketing.nl.

Looptijd en opzegtermijn lidmaatschappen
Cultuurmarketing lidmaatschappen hebben een looptijd van 1 jaar en zijn schriftelijk opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd.

Voorwaarden bijeenkomsten

Toegangsprijs van bijeenkomsten
Cultuurmarketing hanteert twee verschillende tarieven voor deelname aan alle bijeenkomsten (waaronder cursussen, inspiratiemiddagen of workshops): een regulier tarief en een ledenprijs. Leden betalen een jaarlijkse bijdrage en profiteren o.a. van het gereduceerde ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de lidmaatschapsperiode plaatsvinden. Bekijk hier meer informatie over de inhoud en kosten van onze lidmaatschappen.

Aankoop tickets
Aanmeldingen voor bijeenkomsten kunnen worden gedaan door het kopen van een ticket via onze webshop. De betaling kan worden voldaan via iDeal, PayPal of MisterCash. Na de betaling wordt automatisch een factuur gestuurd.

Indien het voor organisaties niet wenselijk of mogelijk is om een deelnameticket aan te schaffen via de webshop, bieden wij de mogelijkheid een bestelling op factuur te doen. Voor bestellingen onder €200 rekenen wij €15 administratiekosten per factuur. Via de webshop kunnen alle aankopen zonder administratiekosten gekocht worden.

Voor workshops en meerdaagse cursussen (met een maximaal aantal van 12 tot 14 deelnemers) kan per organisatie maximaal 3 deelnemers worden aangemeld. Voor overige bijeenkomsten met een grotere capaciteit is deze regel niet van toepassing, tenzij anders aangegeven.

Aankoop tickets door leden
Leden kunnen tickets voor bijeenkomsten op dezelfde manier aanschaffen als reguliere bezoekers. Wanneer leden inloggen via de webshop met het geregistreerde e-mailadres, wordt het ledentarief automatisch getoond en kan dit bedrag afgerekend worden. Leden kunnen aanspraak maken op het ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de actieve lidmaatschapsperiode plaatsvinden. Het aantal medewerkers dat gebruik kan maken van het ledentarief is gebonden aan het type lidmaatschap dat is afgesloten. Indien er onrechtmatig tickets zijn besteld voor het ledentarief, kan een aanvullende factuur worden verstuurd.

Annuleringsvoorwaarden
Na betaling via de webshop of bestelling via het factuurformulier is er geen restitutie mogelijk van het deelnemersgeld. In het geval van ziekte is het mogelijk een collega of kennis deel te laten nemen. Graag ontvangen wij in dat geval per mail de naam van de nieuwe deelnemer, zodat deze toegevoegd kan worden aan de deelnemerslijst van de desbetreffende bijeenkomst. Wanneer het ticket niet kan worden overgenomen door een collega of kennis, is er geen restitutie van het deelnemersgeld mogelijk.

Onvoldoende deelnemers
Bij iedere bijeenkomst staat het minimale aantal deelnemers weergegeven. Wanneer er onvoldoende deelnemers voor een bijeenkomst zijn, streven we er naar deelnemers zo snel mogelijk daarover te informeren. In sommige gevallen wordt er in overleg met de docent en deelnemers naar een alternatieve datum later in het jaar gezocht. Bij annulering wordt het reeds betaalde bedrag binnen vijftien werkdagen terug gestort.

Veranderingen in het programma en/of locatie
Cultuurmarketing behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma en/of de locatie van bijeenkomsten. Indien om welke reden dan ook het programma of de locatie afwijkt van wat door Cultuurmarketing oorspronkelijk was gepland, zal de organisatie de deelnemers hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Restitutie van het deelnemersgeld is hierbij niet mogelijk.

Studentenkorting
Cultuurmarketing biedt studenten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief onze inspiratiemiddagen te bezoeken. Bij de cursussen en workshops is dit helaas niet mogelijk. De studentenprijs is voor studenten die niet verbonden zijn aan een organisatie, maar buiten hun opleiding om de bijeenkomst willen bezoeken. Studenten die stage lopen of (parttime) werken bij een organisatie kunnen dus geen gebruik maken van de studentenkorting. In dit geval dient de deelnemer of organisatie het reguliere tarief te betalen.

Studenten die gebruik willen maken van het kortingstarief voor een inspiratiemiddag, kunnen zich per mail aanmelden. Stuur hierbij een kopie van je studentenkaart mee. Je ontvangt dan na controle van ons een kortingscode, waarmee je het ticket voor de inspiratiemiddag voor het gereduceerde tarief kan kopen via de webshop.