1. Soorten lidmaatschappen

Lidmaatschappen voor culturele organisaties en ZZPers
De Cultuurmarketing lidmaatschappen zijn voor professionals die werkzaam zijn in de culturele sector. De organisatie lidmaatschappen zijn ingedeeld aan de hand van het aantal individuele personen dat gedurende de lidmaatschapsperiode gebruik maakt van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is dus persoonsgebonden: bij aanvang van het lidmaatschap worden de contactgegevens van de lidmaatschaphouders doorgegeven aan Cultuurmarketing.

Onder culturele organisaties verstaan wij B2C organisaties met een artistieke of maatschappelijke taak op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Bekijk alle informatie over de voordelen en kosten van lidmaatschappen.

Lidmaatschappen voor bureaus 
Het bureaulidmaatschap is voor bedrijven die diensten of producten aan de kunst- en cultuursector leveren (B2B). Hieronder vallen bijvoorbeeld internet- en ontwerpbureaus, organisatiebureaus of leveranciers van CRM- of ticketoplossingen. Het bureaulidmaatschap is voor 1 – 3 medewerkers.Het lidmaatschap is persoonsgebonden: bij aanvang van het lidmaatschap worden de contactgegevens van de lidmaatschaphouders doorgegeven aan Cultuurmarketing. Bekijk alle informatie over de voordelen en kosten van lidmaatschappen.

ACMC lidmaatschappen
Per 1 januari 2017 zijn Cultuurmarketing en collega-organisatie ACMC gefuseerd. De tarieven en voorwaarden van het ACMC lidmaatschap blijven hetzelfde als voorheen. Het ACMC lidmaatschap geeft toegang tot minimaal 12 bijeenkomsten per jaar en is persoonsgebonden. Het ACMC lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar en is opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd.

Bij de fusie is gekozen voor één transparante lidmaatschapsstructuur voor nieuwe leden. Het is voor leden met een ACMC lidmaatschap te allen tijde mogelijk om het ACMC lidmaatschap te wijzigen naar de huidige lidmaatschapsstructuur. Met dit lidmaatschap is het te betalen jaarbedrag lager, per bijeenkomst betalen leden een gereduceerd tarief bij voor deelname. Neem voor omzetting contact op via [email protected].

2. Voorwaarden lidmaatschappen

Looptijd en opzegtermijn lidmaatschappen
Cultuurmarketing lidmaatschappen hebben een looptijd van 1 jaar en zijn per e-mail opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd. Opzeggingen worden door ons bevestigd per e-mail.

Wijziging van werkgever of functie
Bij wisseling van werkgever of functie dient het lid zelf het lidmaatschap over te dragen aan een vervanger of opvolger. Wij stellen het op prijs wanneer de naam en contactgegevens van de nieuwe lidmaatschapshouder wordt doorgegeven, zodat wij de benodigde informatie kunnen toesturen.

3. Bijeenkomsten

Toegangsprijs van bijeenkomsten
Cultuurmarketing hanteert twee verschillende tarieven voor deelname aan alle bijeenkomsten (waaronder cursussen, inspiratiemiddagen of workshops): een regulier tarief en een ledenprijs. Leden betalen een jaarlijkse bijdrage en profiteren o.a. van het gereduceerde ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de lidmaatschapsperiode plaatsvinden. Lees hier meer informatie over de inhoud en kosten van onze lidmaatschappen.

Aanmelden voor bijeenkomsten via de website
Aanmeldingen voor bijeenkomsten kunnen worden gedaan door het kopen van een ticket via onze webshop. De betaling kan worden voldaan via iDeal, PayPal of MisterCash. Na de betaling wordt automatisch een factuur toegestuurd.

Indien het voor organisaties niet wenselijk of mogelijk is om een deelnameticket aan te schaffen via de webshop, bieden wij de mogelijkheid een bestelling op factuur te doen. Voor bestellingen onder €200 rekenen wij €15 administratiekosten per factuur. Via de webshop kunnen alle aankopen zonder administratiekosten gekocht worden.

Aanmelden voor bijeenkomsten door leden
Leden kunnen tickets voor bijeenkomsten op dezelfde manier aanschaffen als reguliere bezoekers. Wanneer leden inloggen via de webshop met het persoonlijke account, wordt het ledentarief automatisch getoond en kan dit bedrag afgerekend worden. Leden kunnen aanspraak maken op het ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de actieve lidmaatschapsperiode plaatsvinden.

Het aantal medewerkers dat gebruik kan maken van het ledentarief is gebonden aan het type lidmaatschap dat is afgesloten en de (persoonsgebonden) lidmaatschapshouders daarvan. Indien er op basis van deze voorwaarden onrechtmatig tickets zijn besteld voor het ledentarief, wordt een aanvullende factuur gestuurd.

Studentenkorting
Cultuurmarketing biedt studenten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief onze inspiratiemiddagen te bezoeken. Bij de cursussen en workshops is dit helaas niet mogelijk. De studentenprijs is voor studenten die niet verbonden zijn aan een organisatie (bijvoorbeeld via een stage of parttime baan), maar op eigen initiatief de bijeenkomst willen bezoeken.

Studenten die gebruik willen maken van het kortingstarief voor een inspiratiemiddag, kunnen zich per mail aanmelden. Gelieve hierbij een kopie van de studentenkaart mee te sturen.

Annuleringsvoorwaarden trainingen (workshops, cursussen en leergangen)
Na ontvangst van de bevestigingsmail voor een training is deelname definitief en is er een plaats gereserveerd voor de deelnemer.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag via [email protected], waarbij het deelnamebedrag volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering na deze periode wordt 50% van het totale deelnametarief van de gehele training gerestitueerd. Bij verhindering van één van de trainingsdagen bij meerdaagse cursussen of leergangen, is er geen restitutie mogelijk. Bij verhindering van eendaagse workshops is het mogelijk om een collega deel te laten nemen in plaats van de oorspronkelijke deelnemer. In dit geval ontvangen we graag naam en e-mailadres van de nieuwe deelnemer via [email protected], zodat wij diegene van alle informatie kunnen voorzien.

Annuleringsvoorwaarden bijeenkomsten (inspiratiemiddagen, Keukengeheimen e.d.)
Na ontvangst van de bevestigingsmail voor een bijeenkomst is deelname definitief en is er een plaats gereserveerd voor de deelnemer.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de bijeenkomst via [email protected], waarbij het deelnamebedrag volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering na deze periode is er geen restitutie van het deelnametarief mogelijk. Bij verhindering is het ook mogelijk om een collega deel te laten nemen in plaats van de oorspronkelijke deelnemer. In dat geval ontvangen we graag naam en e-mailadres van de nieuwe deelnemer via [email protected], zodat wij diegene van alle informatie kunnen voorzien.

Onvoldoende deelnemers
Bij iedere workshop, cursus en leergang staat het minimale aantal deelnemers weergegeven. Wanneer er onvoldoende deelnemers voor een bijeenkomst zijn, streven we ernaar deelnemers zo snel mogelijk daarover te informeren. In sommige gevallen wordt er in overleg met de docent en deelnemers naar een alternatieve datum later in het jaar gezocht. Bij annulering wordt het reeds betaalde bedrag binnen vijftien werkdagen teruggestort.

Maximaal aantal deelnemers per organisatie
Voor workshops en meerdaagse cursussen (met een maximaal aantal van 12 tot 14 deelnemers) geldt een maximum van drie deelnemers per organisatie. Voor overige bijeenkomsten met een grotere capaciteit is deze regel niet van toepassing, tenzij anders aangegeven.

Veranderingen in het programma en/of locatie
Cultuurmarketing behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma en/of de locatie van bijeenkomsten. Indien om welke reden dan ook het programma of de locatie afwijkt van de oorspronkelijke planning, zal Cultuurmarketing de deelnemers hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Restitutie van het deelnemersgeld is hierbij niet mogelijk.