De Cultuurmarketing Scriptieprijs is de prijs voor het beste onderzoek van 2014 over een onderwerp binnen de kunst- en cultuursector, gericht op marketing, communicatie, cultureel ondernemerschap, beleid en organisatie, en/of een aanverwant thema. Via onderstaand formulier kan je je scriptie aanmelden.

Alle informatie over de prijs is te vinden op de informatiepagina van de Scriptieprijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Cultuurmarketing Awards op 25 juni 2015.

English:

The Cultuurmarketing Thesis Award is the prize for the best thesis in 2014 on a subject within the arts and culture sector, focusing on marketing, communication, cultural entrepreneurship, policy and organization, and / or a related theme . Through this form you can submit your thesis.

All information about the prize can be found on the information page of the Thesis Award. The prize is awarded during the Cultuurmarketing Awards on June 25, 2015 .