door op 20-12-2009 11:23ARTIKEL

Archief 2.0 wil alle archieven op de kaart krijgen met Archief Wiki

Vorige week werd ik op Twitter door Christian van der Ven (@cvanderven) gewezen op Archiefwiki. Dit is een initiatief van Nederlandse en Vlaamse archivarissen (die zich hebben verenigd als Archief 2.0) met als doel het digitaliseren van archivistische naslagwerken tot open content voor archivarissen en archiefgebruikers.

De wiki is in eerste instantie opgezet om de vakterminologie voor archivarissen online beschikbaar te krijgen. Voorheen was dat namelijk een boekje en deze is lastig bij te werken. Ook is er in de bestaande terminologie nog geen aandacht voor alle ontwikkelingen rondom onder andere digitale depots. Een wiki bevindt zich online, kan door alle vakgenoten bijgewerkt worden, heeft versiebeheer, de mogelijkheid tot overleg en er kunnen makkelijk koppelingen worden gelegd naar allerlei andere terminologieën die van nut zijn voor het vakgebied.

De wiki werd al vroeg uitgebreid met een ander initiatief: de archievenkaart. Met de archievenkaart wil Archief 2.0 online een soort archiefalmanak krijgen (die nu ook alleen als jaarlijks verschijnend boekje bestaat). Daarnaast is het doel om alle archiefdiensten ‘op de kaart te krijgen’,  hopelijk met daarop de grenzen van alle werkgebieden aangegeven.

Op de wiki krijgt iedere archiefinstelling een eigen pagina en zet daarop basale informatie over het werkgebied, contactgegevens, openingstijden enzovoort. Via de zoekmachine zijn al die gegevens te doorzoeken en er is ook een Google gadget voor gemaakt (een voorbeeld is te zien in de linker sidebar op de site van Archief 2.0).

Allereerst is de grote meerwaarde van de wiki volgens Christian het opgeven van de gegevens van het werkgebied van een instelling. Gemeentes worden regelmatig heringedeeld, archiefdiensten fuseren en zo meer, maar als je wilt weten waar de archieven van een bepaalde voormalige gemeente worden bewaard, dan is er geen handig overzicht (of ze zijn beperkt, geven ruis of bestaan enkel op papier). Dat probleem wil Archief Wiki oplossen.

De wiki kan door iedere instelling worden aangevuld en gebruikt. In de ideale situatie zou iedere instelling de pagina voor de eigen dienst ook maken en onderhouden, maar volgens Christian zullen er ongetwijfeld organisaties zijn die wat hulp nodig hebben. In Brabant is afgesproken dat iedere archiefdienst wel de eigen pagina gaat onderhouden. Hiermee hoopt Archief 2.0 andere archieven te kunnen overtuigen het initiatief over te nemen. Via de community zal dit worden gepromoot en zal gewerkt worden aan een landelijke dekking van de archievenkaart.

Ik vind het een erg goed en mooi initiatief, zeker omdat het in ieder geval gedragen wordt door de archieven in Noord Brabant. Dit zorgt voor een goede basis die hopelijk snel overgenomen wordt door andere organisaties. Ook is de community vrij actief en dat maakt de kans tot slagen alleen maar groter. Ik ben benieuwd of Archief Wiki de kritische massa van archieven kan bereiken en hoe het initiatief zich in de komende tijd gaat ontwikkelen. Er is in ieder geval een veelbelovende start gemaakt.