door op 12-10-2009 07:33ARTIKEL

Beleidsbrief Cultuur & Economie: De waarde van creatie

Het persbericht werd een aantal weken geleden al gestuurd, maar het is niet te laat om er nog even aandacht aan te besteden op dit blog.

Half september stuurden de ministers van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OC&W) en staatssecretaris Heemskerk (EZ) de beleidsbrief Cultuur en Economie, getild ‘Waarde van Creatie’ naar de Tweede Kamer. De belangrijkste boodschap van deze brief is: ‘de creatieve industrie moet zich beter organiseren en haar innovatieve vermogen verder aanscherpen’. Onder de creatieve industrie vallen in de brief de creatieve zakelijke dienstverlening, media- en entertainment en de kunsten. Deze sectoren kunnen in de ogen van het Kabinet een belangrijke bijdrage leveren aan de concurrentiekracht.

Naast de brief is er een nieuwe werkgroep opgericht ‘Werkgroep Innovatieprogramma Creatieve Industrie en deze riep de website ‘de Waarde Creatie‘ in het leven. Deze site moet ‘de aanjager van de discussie omtrent de visie van de sector op innovatie’ zijn door visies, meningen en inzichten te verzamelen, als input voor de strategische innovatieagenda voor de creatieve industrie.

De brief geeft een goed beeld van de visie en de actiepunten voor de komende jaren. Kortom: een aanrader voor iedereen die in de creatieve industrie werkzaam is.

Download hier de beleidsbrief.

Photocredit: Snurb