door op 23-07-2010 11:50ARTIKELOndernemerschap

Boek van de week: Consumentengedrag

Iedere week kiezen de bloggers van Cultuur Marketing Professionals een boek van de week. Hierin bespreken we interessante boeken voor cultuurmarketeers afkomstig uit de collectie van managementboek.nl. Deze week: ‘Consumentengedrag’ van A.T.A.M. Nederstigt en Theo Poiesz.

Het motto van dit boek is: ‘wie de klant niet begrijpt, mist de basis onder de marketing’. Er doen zich bijzondere ontwikkelingen voor rond consumentengedrag. Een van de allerbelangrijkste is dat bedrijven en organisaties klantgerichtheid steeds serieuzer nemen en in het licht hiervan meer van klanten willen begrijpen. Inzicht in het gedrag van de consument is een van de belangrijkste voorwaarden, zo niet de belangrijkste, voor de realisatie van echte klantgerichtheid. Succesvol opereren op markten is meer dan het verbeteren van producten en diensten en het optimaliseren van bestaande marketinginstrumenten.

Consumentengedrag is geen statistiek fenomeen: individuele consumenten veranderen in de loop van de tijd en ook groeps- en maatschappelijk gedrag is aan verandering onderhevig. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen die zich in markten voordoen aanzienlijk. Daarom zijn in deze vijfde druk van ‘Consumentengedrag’ de belangrijkste maatschappelijke, markt- en marketingontwikkelingen verwerkt.

Nieuw in deze druk is de ‘scenariobenadering’. Deze houdt in dat bij de analyse van consumentengedrag niet alleen naar de consument zelf wordt gekeken, maar naar de combinatie van de consument, zijn omgeving en het product of de dienst waarop zijn gedrag betrekking heeft. Met andere woorden: het complete consumentengedragscenario is onderwerp van analyse. Dit boek is geen spoorboekje waarin voor elk traject het juist reisschema – ofwel voor elk specifiek scenario de juiste marketingbenadering – te vinden is. Wel biedt het boek de lezer handvatten om zich de scenariobenadering eigen te maken.

‘Consumentengedrag’ is een compleet en actueel standaardwerk over het gedrag van consumenten en de wisselwerking tussen marketing en consumentengedrag. Het boek volgt het planningsproces van de marketeer en legt uit hoe hij goed gefundeerde beslissingen kan nemen. ‘Consumentengedrag’ is geen ‘kookboek’ of handleiding. Het is een combinatie van benaderingen, inzichten, begrippen en vooral praktijkvoorbeelden die u helpen om eigen inzichten voor uw eigen toekomstige werkveld te ontwikkelen.

‘Consumentengedrag’ is vanaf nu ook te verkrijgen in de boekwinkel van Cultuur Marketing Professionals.