door op 04-06-2010 13:47ARTIKELOndernemerschap

Boek van de week: Handboek cultureel ondernemen

Iedere week kiezen de bloggers van Cultuur Marketing Professionals een boek van de week. Hierin bespreken we interessante boeken voor cultuurmarketeers afkomstig uit de collectie van managementboek.nl. Deze week: ‘Handboek Cultureel Ondernemen’ door Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink.

“Cultureel ondernemen is inmiddels een veelgebruikte term, waarover veel wordt geschreven in beleidsnota’s, kranten- en tijdschriftenartikelen en vakbladen. De ‘faam’ van cultureel ondernemen is niet in de laatste plaats te danken aan de introductie van het profijtbeginsel in het cultuurbeleid van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Ondanks deze recente populariteit, is relatief weinig Nederlandse managementliteratuur over cultureel ondernemen beschikbaar. Dit handboek probeert in de behoefte te voorzien.

Culturele ondernemers zoeken naar mogelijkheden om hun culturele doelen zo goed en duurzaam mogelijk te kunnen realiseren. Het kiezen van een uitgebalanceerde financieringsstrategie, die in het teken staat van inkomstendiversificatie en het optimaliseren van eigen inkomsten, past hierbij.

Er zijn echter meer facetten die onlosmakelijk aan dit onderwerp zijn verbonden. In dit handboek worden de volgende vragen beantwoord: Wat wordt precies bedoeld met cultureel ondernemen? Hoe doet u het en vooral, wat levert het concreet op? Zijn culturele instellingen altijd maar afhankelijk van giften en subsidies? Kunt u het maatschappelijk en cultureel rendement van instellingen meten en daar op inspelen?

Met het ‘Handboek Cultureel Ondernemen’ bieden de auteurs iedereen die belang heeft bij het cultureel ondernemen (investeerders en ondernemers) een handleiding bij het vertalen van ‘verheven missies’ naar praktisch ondernemen. Aan de hand van voorbeelden wordt de theorie en praktijk van het cultureel ondernemen in Nederland zichtbaar gemaakt.”

‘Handboek Cultureel Ondernemen’ is vanaf nu ook te verkrijgen in de boekwinkel van Cultuur Marketing Profesionals.