door op 21-05-2010 10:46ARTIKEL

Nieuwe MMnieuws: CRISIS in de kunsten!

CRISIS is het thema van het laatste nummer van MMNieuws, vaktijdschrift voor cultureel en creatief ondernemers. De artikelen staan in teken van de financieel economische crisis en de gevolgen voor de culturele en creatieve industrie. Niet alleen de nare gevolgen maar ook de uitdagingen om te zoeken naar nieuwe verdienmodellen, en alternatieve bronnen van inkomsten vindt u in dit nummer.

In het nieuwe nummer van MMNieuws:

Schaarste scherpt de geest!
De directeuren van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting DOEN, SNS REAAL, en het VSBfonds over hun eigen rol en over de manier waarop de cultuursector de moeilijkheden die de crisis met zich meebrengt het hoofd kan bieden.

Shake out?
Structureel ondernemender werken, de subsidieafhankelijkheid verminderen en zoeken naar methoden om de eigen inkomsten te vergroten, scherpe inhoudelijke keuzes, ziedaar een paar van de tips van de adviseurs van AED, Berenschot, BMC en Lagroup om de crisis te overleven.

Theatermarketing 2.0
Wat moet een gezelschap of podium met Twitter, of met customer reviews? Hoe zit dat met crowdsourcing en bookmarking? En moet je echt een community opbouwen om je publiek tevreden te stellen? Gaf de leergang van Theatermarketing 2.0 op deze vragen een antwoord?

En andere artikelen!
Zie verder de website www.mmnieuws.nl

Aan dit nummer werkten mee
Naast gasthoofdredacteur Freek van Duijn hebben nog meer vooraanstaande personen binnen de culturele en creatieve industrie hun medewerking verleend aan dit nummer van MMNieuws zoals onder andere Giep Hagoort hoogleraar en lector kunst en economie aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten, Giel Pastoor directeur van Parktheater Eindhoven, Adriana Esmeijer directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, Nina Tellegen directeur Stichting DOEN, Marie Hélène Cornips directeur SNS REAAL en Joost van Lanschot directeur VSBfonds.

MMNieuws
MMNieuws biedt informatie voor de kunst- & cultuursector en de creatieve industrie. Informatie over communicatie, sponsoring en fundraising en trends die nationaal en internationaal onze aandacht trekken. MMNieuws bevat nieuws, onderzoeksdata/ kengetallen, praktische aanwijzingen, aankondigingen en verslagen van belangrijke congressen, vacatures in de sector, recensies en verdieping door thematische aanpak van onderwerpen. De nummers bevatten gemiddeld 36 pagina’s. MMNieuws verschijnt 6 x per jaargang.