door op 30-10-2009 11:18ARTIKELOndernemerschap

Crowdfunding voor kunstenaars

Cultureel ondernemerschap is een hot item, maar vaak lastig in de praktijk te brengen. Sponsors uit het bedrijfsleven zijn moeilijk te overtuigen of erkennen de meerwaarde niet.

Toch is dit het ideale scenario om minder afhankelijk te zijn van  subsidie. Door crowdfunding, (financiering door je fans/bezoekers) is deze uitdaging  eenvoudiger te realiseren en ga je uit van de eigen kracht.  Het Amsterdams Fonds voor de Kunst komt volgend jaar een platform op internet, waar particulieren en bedrijven in kunstprojecten kunnen investeren. Door een samenwerking met  Sellaband, het crowdfunding platform voor de muziekindustrie, is de beproefde technologie en kennis voor het fonds beschikbaar.

Kunstenaars kunnen hun projecten aanprijzen op de website, waarna belangstellenden geld kunnen investeren om het project financieel bestaansrecht te geven. Het fonds gaat zich met het platform, dat nog geen naam heeft, in eerste instantie richten op de Amsterdamse kunstsector, maar heeft landelijke ambities.

Alle disciplines binnen de kunst en cultuur kunnen aan het platform deelnemen. Wel filtert het fonds de aangeboden projecten  door een toets op kwaliteit, om zo het niveau te waarborgen. Volgens mij is dit een wat vreemde stap in het proces, waarschijnlijk geboren uit de angst voor te veel aanmeldingen onder de maat. Wanneer je uitgaat van crowdfunding kun je er ook van uitgaan dat het publiek niet gaat investeren in projecten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Anderzijds is een platform wat vol staat met kwalitatief lage projecten voor bezoekers niet aantrekkelijk. Maar hierin kan je de bezoekers gidsen door ze actief tips te geven van projecten waar het fonds in gelooft. Op deze manier blijf je iedereen een kans gunnen, zonder filter. De slechte ideeën / projecten halen de eindstreep toch niet.

Sellaband
Het fonds heeft expertise ingewonnen bij het Nederlandse bedrijf Sellaband, omdat deze geld als pioneer voor crowdfunding in de muziekindustrie. Met hun website sellaband.com investeren muziekliefhebbers, ‘believers’,  van over de hele wereld in nieuwe muziekprojecten. Waar dit eerst enkel een album was, is dit onlangs mogelijk gemaakt voor alle projecten in de popmuziek, zoals bijvoorbeeld een tournee.

Inmiddels hebben tientallen artiesten een album op kunnen nemen door het geld wat door de ‘believers’ is geïnvesteerd. Deze believers delen vervolgens mee in de opbrengst van hun investering en ontvangen een eerste uitgave van het album. Of het bij het platform van het Amsterdams Fonds voor de Kunst gaat over een investeringsmodel of sponsoring is niet geheel duidelijk. Persoonlijk hoop ik op de keuze voor een investering, omdat dit nog meer blijk geeft van cultureel ondernemerschap.

Photocredit: chrisjohnbeckett