Cultuur in Beeld 2014
door op 18-12-2014 12:21ARTIKEL

Cultuur in Beeld 2014: Het theater van de toekomst

Op 1 december vond de jaarlijkse cultuurconferentie Cultuur in Beeld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats. Circa 1200 mensen kwamen samen in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Cultuurmarketing deed live verslag op Twitter en vat de dag nogmaals samen in een aantal artikelen. Vandaag verslag van een CultTalk op het gebied van professioneel ontwikkelen.

In dit artikel een samenvatting van een CultTalk in de categorie professioneel ontwikkelen: Welke investeringen zijn nodig voor een (op)bloeiende theatersector? Deze CultTalk was een initiatief van de Vereniging Vrije Theater Producten (VVTP). Jort Vlam, directeur VVTP, presenteert in deze CultTalk de toekomstvisie van de VVTP op de theater- en entertainmentsector. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en waar liggen de kansen?

Recente ontwikkelingen: teruglopende publieksaantallen

Vlam vertelt over de trend dat de publieksaantallen in de vrije theatersector teruglopen, zoals eerder op de dag tijdens het plenaire gedeelte ook al was aangekondigd. Er is dus een taak om meer publiek te krijgen. Deze ondernemerslijn is al enkele jaren zichtbaar in de theatersector, aldus Vlam.

Een andere ontwikkeling is dat de niet-traditionele theaterplaatsen aan populariteit winnen. Denk aan de theaterhangaar van Soldaat van Oranje op een vliegbasis, het locatietheater in het algemeen en de festivalisering.

Transformeerbare theaters

Er lijkt een behoefte te zijn aan een responsive design van de theaterzaal, die er op dit moment niet is. Een theaterzaal is vrij gesloten, zowel letterlijk als wat betreft de uitstraling. De voorstellingen worden gemaakt of aangepast op het gebouw, iets wat volgens Vlam in de toekomst niet meer hoeft.

In de toekomst, zoals de VVTP dat voor zich ziet, zijn theaters namelijk open, laagdrempelig en transformeerbaar. Het theater is een sociale ontmoetingsplaats waar het ‘event-gevoel’ kan worden opgeroepen. De theaters staan voor duurzaamheid en zijn een actief en open gemeenschapscentrum.

On-demand: last minute wat en wanneer je maar wil

Daarnaast is er steeds meer sprake van een on-demand cultuur. Mensen kunnen zelf kiezen wat en wanneer ze iets willen zien. Vlam stelt voor dat hier ook meer ruimte voor moet komen in de theaterprogrammering. De VVTP is hierover in gesprek met onder andere de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

De on-demand trend is ook te zien in de kaartverkoop. Mensen bestellen hun kaarten niet meer maanden van tevoren, maar beslissen in de desbetreffende week of op de dag zelf. Dit vraagt om een andere financieringsvorm en marketingstrategie.

Samenwerking ten behoeve van informatie-uitwisseling

De marketingstrategie is volgens Vlam ook veel te versnipperend. Marketing ligt deels bij de producent en deels bij het theater, waarbij de communicatie vaak wel aan verbetering toe is. Na het opheffen van Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP) ontbreekt een collectieve marketing en een totaalaanbod van de podiumkunsten.

Daarom is er samenwerking gestart tussen de producenten van de VVTP, VSCD, 25 theaters, SEE tickets en de Nederlandse Theaterkassa dat heeft geleid tot de website Podiumkunst.info. Deze website maakt een efficiënte informatie-uitwisseling mogelijk door middel van geautomatiseerde koppelingen met kaartverkoop- en boekingssystemen van impresariaten, podia en producten.

Samenwerking in de culturele sector loopt volgens Vlam vaak dood in de gesprekken erover. De VVTP wil dit niet meer, maar wil actie ondernemen, samen met de sector.

Meer lezen over Cultuur in Beeld 2014? Lees hier de samenvatting van het plenaire programma, of lees onze publicaties over de publicatie Cultuur in Beeld en over de CultTalks van het Rijksmuseum en het Nationale Opera & Ballet.