CC / Flickr / Alan Cleaver
door op 15-12-2013 15:15ARTIKEL

Cultuurindex Nederland gelanceerd

Op 9 december presenteerden de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau de eerste editie van de Cultuurindex Nederland. De index maakt de vitaliteit en de maatschappelijke weerbaarheid van de Nederlandse cultuursector over langere termijn zichtbaar.

De index brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen. De cijfers zijn geïndexeerd over de periode 2005-2011 en voor het eerst bijeengebracht in de Cultuurindex Nederland 2013. Materiaal is gegroepeerd rond vier pijlers: capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentie. Aan het thema digitalisering wordt extra aandacht besteed.

In 2015 verschijnt een nieuwe index waarin de effecten van de bezuinigingen op de kunsten zullen worden opgenomen.

Lees hier de Cultuurindex Nederland 2005 – 2011, en hier de achterliggende cijfers.

Photocredits