Cultuurmarketing is belangrijker dan ooit. Niet alleen vanwege cultuurbezuinigingen, maar ook omdat het vakgebied volop in beweging is. Nieuwe trends, ontwikkelingen en (technische) mogelijkheden volgen elkaar in rap tempo op. Ook verandert de manier waarop publiek tegen kunst en cultuur en de marketing en communicatie daarvan aankijkt. Kortom: het vak van de cultuurmarketeer is aan verandering onderhevig. Door hierover kennis te vergaren en uit te wisselen met andere marketeers in de sector worden organisaties sterker.

Cultuurmarketing is een netwerkorganisatie en platform dat het doel heeft om de kunst- en cultuursector te versterken. We faciliteren en stimuleren het delen van kennis over communicatie, marketing en ondernemerschap vanuit de visie dat dit de sector in staat stelt meer publiek te bereiken. Onze missie is dat meer mensen kunst en cultuur beleven en het draagvlak vanuit de maatschappij groter wordt.

Om ons doel te bereiken, organiseren we jaarlijks meer dan 25 bijeenkomsten, publiceren we praktijkcases, vakinhoudelijke artikelen en inspiratie op deze site en doen we jaarlijks onderzoek. Dit alles doen we sectorbreed en community powered. Cultuurmarketeers dragen de thema’s en inhoud van onze activiteiten aan, delen hun kennis en steunen Cultuurmarketing financieel. Op onze bijeenkomsten komen maandelijks circa 75 cultuurmarketeers samen en online zijn ruim 6.000 marketeers betrokken.

Cultuurmarketing bestaat sinds 2008 en werkt samen met inspirerende en ondernemende partners. Per 1 januari 2017 zijn collega-organisatie ACMC en Cultuurmarketing gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Cultuurmarketing. We geloven in delen om te vermenigvuldigen en staan voor het inspireren van cultuurmarketeers.