Blogs
Blogs op Cultuurmarketing.nl worden geschreven door bloggers die werkzaam zijn in diverse functies binnen de culturele sector. Het doel van de blogs is het delen van kennis, expertise en praktijkervaring. We nodigen dan ook iedere vooruitstrevende marketeer in de sector uit zijn of haar kennis te delen en mee te bloggen. De onderwerpen en expertises zijn divers en breed. Dus ligt jouw expertise bij e-mail marketing, Google Adwords of jeugdmarketing, meld je dan aan als auteur via [email protected].

Persberichten & tips
Nieuws tippen aan de redactie is mogelijk via [email protected]. De redactie besluit dan al dan niet over te gaan tot plaatsing. Het is de redactie toegestaan een bericht in te korten, te herschrijven of onze persoonlijke mening toe te voegen.