door op 01-07-2014 15:53ARTIKEL

Cultuurmarketing verder als zelfstandige organisatie

Cultuurmarketing is per vandaag (1 juli 2014) een zelfstandige organisatie geworden. De netwerkorganisatie voor cultuurmarketeers werd in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld door het digitale communicatiebureau We Cross en gaat nu onder leiding van Hilde Smetsers zelfstandig verder.

In december 2012 heeft We Cross besloten tot een verdere professionalisering van Cultuurmarketing dat destijds opereerde onder de naam Cultuurmarketing Professionals. Dit betekende dat de naam werd ingekort tot Cultuurmarketing en een nieuw activiteitenprogramma werd neergezet. Dit programma bestond uit online kennisdeling via de site, een jaarlijks onderzoek en de organisatie van maandelijkse inspiratiemiddagen.

Deze vernieuwing bleek succesvol en zorgde voor een groei van de Cultuurmarketing community, zowel online als offline. Een jaar geleden is de lijn die Cultuurmarketing heeft ingezet voortgezet door onder andere een uitbreiding van het activiteitenprogramma met cursussen en een congres.

In december 2013 hebben de eigenaren van We Cross: Hein Hofman en Hilde Smetsers besloten dat Cultuurmarketing en We Cross verder gaan als aparte organisaties. Ook We Cross heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt en dit jaar nieuwe culturele opdrachtgevers mogen verwelkomen. De splitsing geeft beide organisaties de mogelijkheid te focussen op één activiteit. Een keuze die de continuïteit en groei van Cultuurmarketing en We Cross ten goede zal komen.

Hilde Smetsers van Cultuurmarketing:
“Vandaag is een symbolische dag, maar ik spreek zowel voor mijzelf als mijn compagnon Hein Hofman wanneer ik zeg dat ik ontzettend veel zin heb in deze nieuwe uitdaging. Het doel van Cultuurmarketing is om bij te dragen aan vernieuwing en kennisdeling in de sector. Wekelijks krijg ik enthousiaste reacties van marketeers uit de sector, zij geven aan dat onze organisatie deze rol vervult. Door de nieuwe organisatiestructuur kan ik hier samen met de community en onze partners nog beter invulling aan geven.” 

Kortom: een volgende stap voor Cultuurmarketing waarmee het nieuwe seizoen dat vanaf september van start gaat wordt ingeluid.