door op 30-05-2014 16:09ARTIKEL

Cultuurmarketing zoekt leden programmaraad

Op dit moment maakt Cultuurmarketing zich op voor het nieuwe seizoen (september 2014 – juni 2015). Dat betekent dat de resultaten van het onderzoek dat we in april / mei 2014 hielden, worden verwerkt en de grote lijnen van het nieuwe activiteitenprogramma worden vastgesteld.

Om onze activiteiten nog beter te laten aansluiten bij actuele marketing- en communicatietrends en ontwikkelingen in de sector, zijn we op zoek naar cultuurmarketeers die deel uit willen maken van de programmaraad. De leden van de programmaraad adviseren en denken mee over de Cultuurmarketing activiteiten en spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van onze netwerkorganisatie.

De zes leden van de programmaraad:

  • Komen 2 keer per jaar bijeen en hebben tussentijds contact via mail en telefoon. We schatten de tijdsinspanning in op circa 10 uur per jaar.
  • Vormen een evenwichtige verdeling over de verschillende segmenten in de sector: podiumkunsten (theater, festivals en muziek), erfgoed / musea & creatieve industrie.
  • Worden aangesteld per jaar.

Taken leden programmaraad:

  • Adviseren en meedenken over invulling thema’s en activiteitenprogramma.
  • Aandragen netwerk t.b.v. invulling en programmering events.
  • Het aandragen van ideeën voor de verdere ontwikkeling van Cultuurmarketing.

Profiel:

  • Minimaal 5 jaar werkervaring (op senior niveau) in de culturele sector (freelance of loondienst) of een aantoonbare sterke affiniteit met de culturele sector.
  • Aantoonbare kennis van cultuurmarketing, bij voorkeur specialistische kennis van één of meerdere marketing vakgebieden.
  • Enthousiast en pro-actief.

De leden van de programmaraad werken vrijwillig en kunnen gratis deelnemen aan Cultuurmarketing activiteiten. De functie wordt geformaliseerd in een contract.

De eerste vergadering van de programmaraad vindt plaats op dinsdag 1 juli (in de middag of avond, locatie Utrecht). Vul om aan te melden het onderstaande formulier in: