door op 13-10-2011 15:22ARTIKELInnovatie

De beste ideeën voor een cultureler Nederland

Kunst en cultuur liggen onder vuur. Er dreigen zware bezuinigingen. Dat dwingt iedereen die van kunst houdt tot zoeken naar nieuwe oplossingen. Hoe blijven kunst en cultuur de creatieve motor van ons land? Hoe kunnen we kunst en cultuur meer van het publiek maken? Hoe blijft de kracht ervan ook voor nieuwe generaties behouden?

Koers Kunst heeft zich hier de afgelopen periode mee bezig gehouden. Van april tot en met juli heeft iedereen die kunst en cultuur een warm hart toedraagt ideeën kunnen aandragen. Ook hebben deskundige en eigenzinnige professionals hun vernieuwende plannen voor een cultureler Nederland geopperd. Dit alles heeft geresulteerd in 20 voorstellen die te bekijken zijn op de website van Koers Kunst. Een aanrader, want de voorstellen variëren van een “vrienden app” tot een “landelijk tenten-kamp voor politici en kunstenaars”.

Op 3 oktober heeft Koers Kunst de eindconclusies gepresenteerd en ook de eindpublicatie is inmiddels ook te downloaden op de website.

Hilde Smetsers

Geschreven door Hilde Smetsers

Hilde Smetsers is mede-oprichter en directeur van Cultuurmarketing. Het is Hilde’s missie om de kunst- en cultuursector te versterken.