door op 18-03-2020 15:45ARTIKELInnovatie

Deelnemers gezocht voor Cultuurmarketing commissies

Cultuurmarketing start met een pilot voor Cultuurmarketing commissies. Via de open call van vorige maand is een groot aantal ideeën ingestuurd voor de pilotgroepen. Uit deze ideeën hebben we drie thema’s geselecteerd die zich ervoor lenen aangepakt te worden in een commissie: evaluatie van inclusiviteitsbeleid, de inzet van ambassadeurs en internationalisering vs. lokale relevantie. Via onderstaande link kan je je opgeven voor deelname.

Uit het tweejaarlijkse ledenonderzoek blijkt dat veel Cultuurmarketing leden in kleine groepen samen willen komen om specifieke thema’s te bespreken. Om dit te faciliteren, initieert Cultuurmarketing een pilot met een klein aantal commissiegroepen. Het doel van de commissies is om met vakgenoten te leren, delen en reflecteren over een specifiek thema.

Iedere commissie bestaat uit een groep mensen die vakinhoudelijke overeenkomsten hebben. Dat kan inhoudelijk zijn, maar ook op rol. Vorige maand werd middels een open call opgeroepen ideeën in te sturen. 

Resultaten open call: schrijf je in voor één van de drie thema’s

Ruim 40 ideeën zijn ingestuurd via de open call. Bij de selectie is beoordeeld hoe specifiek het thema is, wat de relevantie voor de sector is en of het een thema is dat zich leent om in commissie-vorm aan te pakken. Er zijn drie thema’s geselecteerd voor de pilot. Na een succesvolle pilot toetsen wij de overige ideeën opnieuw op relevantie en geschiktheid.

Ambassadeurs inzetten
Het betrekken van ambassadeurs kan een manier zijn om bezoekers en hun achterban bij culturele instellingen te betrekken en de impact van communicatie te vergroten. Wat is de rol van marketing en communicatie hierbij? En welke methodieken of werkwijzen werken om er in de praktijk vorm aan te geven?

Internationalisering / globale groei in strijd met lokale relevantie
Globale groei van een cultureel merk kan conflicteren met de lokale relevantie. Hoe kunnen we deze tegenstrijdige belangen vanuit marketing en communicatie in balans brengen met elkaar?

Evaluatie van inclusiviteitsbeleid
Inclusie is een speerpunt van de organisatie. Hoe weten en meten we of die inclusiviteit daadwerkelijk wordt ervaren door personeel en publiek? En welke rol kan de marketingcommunicatie-afdeling hierin spelen?

Wat levert de deelname aan een commissie op?

  • De mogelijkheid om in een kleine, veilige en inclusieve omgeving samen te komen met vakgenoten.*
  • Ruimte om te leren, delen en reflecteren op het werk en daarmee je eigen kennis en vaardigheden te vergroten of verbreden.
  • Een nieuw netwerk van vakgenoten.

Wat verwachten we van deelnemers?

Het succes van iedere commissie is afhankelijk van de inzet van de groepsleden. Wanneer je je aansluit bij een commissie, committeer je je eraan om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en input te leveren om het doel van de commissie te bereiken.

Randvoorwaarden:

  • Een commissie heeft minimaal 6 en maximaal 10 leden.
  • Komt minimaal 4 en maximaal 6 keer per jaar bij elkaar.
  • Bijeenkomsten worden gepland tijdens werktijd op het kantoor van Cultuurmarketing te Amsterdam.* 
  • Commissies zijn exclusief toegankelijk voor Cultuurmarketing leden.

*Gezien de ontwikkelingen aangaande het coronavirus onderzoekt Cultuurmarketing momenteel de mogelijkheden voor leren en uitwisselen op afstand. Mocht het bij de start van de commissies worden afgeraden om fysiek bij elkaar te komen, worden de commissies digitaal opgestart. 

Geïnteresseerd?

Via onderstaande knop kan je je t/m 24 april aanmelden als deelnemer voor deze commissies. Cultuurmarketing stelt de commissies samen en organiseert en begeleidt de bijeenkomsten. 

 

Fotocredit: William van der Voort