Poetry International
door op 14-11-2017 10:11ARTIKELOnline marketing

“Een digitale bezoeker is niet minder waard dan een fysieke bezoeker.”

Het Poetry International Festival in Rotterdam beleefde dit jaar alweer zijn 47ste editie. De gelijknamige stichting die het festival organiseert, stelt zich ten doel ‘aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en -liefhebbers te stimuleren’. Daartoe is de Stichting Poetry International, naast het festival, ook verantwoordelijk voor de Poetry International website, de Gedichtendag, de Poëzieweek, de organisatie van de uitreiking van de VSB Poëzieprijs en de toekenning van de titel Dichter des Vaderlands. Verder houdt de stichting zich bezig met literatuureducatie in het voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je meer over de verschillende lagen en doelgroepen waarmee Poetry International zich bezighoudt.

De activiteiten van de stichting neemt alleen maar toe, terwijl daar eigenlijk in gesneden moet worden.

Vanaf het vorige kunstenplan is de stichting niet meer opgenomen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) en is het wat betreft landelijke subsidies afhankelijk van het Nederlands Letterenfonds. Ook van de gemeente Rotterdam ontvangt de stichting een substantiële bijdrage. Voor de komende kunstenplanperiode 2017- 2020 is de stichting zo verzekerd van 460.000 euro per jaar.

“Dit is ongeveer 60 procent van onze financiële bronnen,” vertelt directeur Bas Kwakman. “De overige 40 procent is afkomstig uit incidentele fondsen voor specifieke projecten, fondsen op naam en opdrachten, zoals het organiseren van de VSB Poëzieprijs. De overgang van de BIS naar de fondsen betekende voor ons een terugval van 260.000 euro aan inkomsten.” De stichting krijgt de maximaal haalbare bijdrage van het Nederlands Letteren fonds (110.000 euro basissubsidie en 100.000 euro voor aanvullende activiteiten). En hoewel de gemeente de stichting als één van haar culturele iconen ziet, is ook daar niet meer te halen dan de huidige 250.000 euro. “We zijn dus gedwongen het met minder te doen,” vat Kwakman de financiële toestand samen. Aan de andere kant nemen de activiteiten van de stichting alleen maar toe, terwijl daar eigenlijk in gesneden zou moeten worden. “Ze zijn gewoon té leuk en té belangrijk voor de organisatie en het publiek om ze niet meer te doen,” verklaart Kwakman.

Van lokaal tot internationaal

Een belangrijk onderdeel van de organisatie is de website www.poetryinternationalweb.net. Die is internationaal gericht en biedt niet alleen een overzicht van alle activiteiten op en rond het festival, maar ook poëzie in vertaling vanuit de hele wereld met audio, video, ondersteunende essays, blogs en tal van interactieve onderdelen. Poetry International doet dit in samenwerking met ongeveer zestig andere landen, waarvan er twintig in de redactie van de website vertegenwoordigd zijn.

Plan was om de website de komende subsidieperiode uit te bouwen tot een soort van museale collectie van alle programma’s van de festivals en alle internationale poëzie die in de afgelopen decennia is verzameld. Dit wordt ondersteund door de gemeente en het Letterenfonds, maar het extra budget dat hiervoor bij de gemeente werd aangevraagd, is afgewezen op basis van de problemen die het regelen van alle auteursrechten financieel met zich meebrengt. Een aanvraag bij de Europese Unie om een bijdrage voor het onderhoud en de uitbreiding van de website te krijgen is momenteel niet reëel. “Het bedrag zou dan volgens de beoordelingscommissie net zo goed aan een Zuid-Afrikaanse of Chinese dichter ten goede kunnen komen,” licht Kwakman toe, “terwijl de subsidie geografisch is beperkt tot Europese ingezetenen.”

Het festival ziet zich geconfronteerd met een dilemma wat betreft de niveaus waarop het werkzaam is. Enerzijds ligt de kracht van het festival in die verschillende niveaus: lokaal, nationaal, internationaal. Anderzijds moet het naar de subsidiënten verantwoorden wat zijn rol voor het betreffende niveau is.

De organisatie ziet het festival en de website als compatibel. Toch worden ze niet evenredig afgerekend. Het festival trekt jaarlijks zo’n 4500 bezoekers die komen kijken en luisteren, terwijl de website dit aantal dagelijks trekt. Kwakman: “De verschillen tussen wat de website en het festival te bieden hebben, worden steeds kleiner, al is het festival het uitgangspunt voor de website. Het festival weegt in die zin wel zwaarder, maar bij de beoordeling is er te weinig oog voor de bezoekers van de website. Dat is niet meer van deze tijd. Een digitale bezoeker is niet minder waard dan een fysieke bezoeker. Met het streven om alles van het festival ook online op de website beschikbaar te maken, is het aanbod daar een veelvoud van wat je op het festival zelf kunt zien.”

Het blijft een hele klus

De verschillen tussen wat de website en het festival te bieden hebben, worden steeds kleiner.

Een ander probleem voor de organisatie is de administratieve druk die de huidige inrichting van het bestel met zich meebrengt. Doordat de organisatie verschillende broodheren dient en de eisen van financiers steeds strenger worden, blijft het een hele klus om een organisatie die over alle schijven werkt op het spoor te houden. “Het aanvragen van de basissubsidie en vervolgens aanschrijven van allerlei fondsen voor specifieke projecten betekent ontzettend veel papierwerk. Het beleid is er juist op gericht dat het subsidiegeld meer direct aan de kunsten ten goede komt. Poetry International lukt het goed om de bestaande activiteiten met de huidige formatie (5 fte) te organiseren, maar mist wel de administratieve slagkracht om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.” Terwijl het beleid het één voorstaat, werkt het juist het tegenovergestelde in de hand. Gelukkig weet de organisatie de knelpunten soms ook ten goede aan te wenden. Zo zet ze haar internationale netwerk in om Nederlandse dichters in het buitenland onder de aandacht te brengen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, aldus een bekend Nederlands dichter.

 

Dit artikel verscheen eerder in Boekman 109: naar een nieuw cultuurbestel. De auteur van dit artikel is André Nuchelmans, hij is stafmedewerker en redacteur bij de Boekmanstichting.

Fotocredit

Boekman

Geschreven door Boekman

Boekman is het tijdschrift dat informeert over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek. Elk themanummer bevat prikkelende essays, analyses, interviews, columns en recensies.