Diversiteit bij het Tropenmuseum
door op 21-03-2017 16:54ARTIKELMarketingcommunicatie

Het Tropenmuseum: een divers publiek vraagt om diverse tentoonstellingen

Bij alle drie de locaties van het Nationaal Museum van Wereldculturen – het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Museum Volkenkunde – gaat het over wereldculturen maar staat de mens centraal. Nienke Bloemers, Hoofd Marketing & Sales bij het Tropenmuseum, ging op het seminar Diversiteit in de cultuursector van 12 september 2016 in op hoe haar museum een divers publiek probeert aan te spreken.

Binnen de kernwaarden die het Tropenmuseum heeft geformuleerd neemt ‘verbinding’ een belangrijke plek in en kort geleden is de doelgroep van het museum veranderd van ‘cultuurminnaars’ naar ‘wereldburgers’. Hiermee doelt het Tropenmuseum niet alleen op een publiek met een diverse culturele achtergrond, maar ook mensen die interesse hebben in de wereld en maatschappij in algemene zin. Zo wordt het thema van diversiteit in de cultuursector bij het Tropenmuseum breder getrokken dan alleen de achtergronden van bezoekers. Twee concrete voorbeelden tonen aan hoe dit er in de praktijk uitziet.

Universele thematiek bij het Good Hair Festival

In het voorjaar van 2016 organiseerde het Tropenmuseum het Good Hair Festival: een festival over identiteit en vrijheid.  Laten zien wie je bent is universele behoefte, zo redeneerde het museum, dus met dit thema bereik je álle mensen. Er is dan ook bewust voor gekozen om het evenement niet de naam ‘Black Hair Festival’ te geven. Het is geen festival speciaal voor kroeshaar, geverfd haar of rood haar, het is een festival voor iedereen. Zo zorgt het museum dat het beeld en programma aansluiten bij de doelgroep en blijft de tentoonstelling voor iedereen relevant.

De marketing van dit evenement is vrijwel alleen via Facebook gegaan, vertelt Bloemers, en dat werkte bijzonder goed. Een Facebookcampagne en een goede PR waren genoeg om het festival goed onder de aandacht te brengen en veel bezoekers te trekken. Bloemers: “Identificeer universele en actuele thema’s waarin je doelgroep zich herkent en haak daar op in”.

ZieZo Marokko: een familie tentoonstelling over het hebben van een meervoudige culturele achtergrond

De  kracht van social media, in combinatie met een universeel thema, is enorm.

ZieZo Marokko is een tentoonstelling speciaal voor jongeren. In de tentoonstelling nemen bekende Marokkaanse Nederlanders kinderen mee naar het land van hun ouders: Marokko. De doelgroep van kinderen met een cultureel diverse achtergrond wordt bereikt door de co-creatie met deze B(M)N’ers. Het jonge publiek kan zich met hen identificeren, waardoor het thema Marokko veel meer tot de verbeelding spreekt. Door samen te werken met partijen die een grote en actieve achterban hebben, wist het museum veel potentiële bezoekers te bereiken.

Het is belangrijk, zo benadrukt ze, om een campagne zowel breed als getarget uit te zetten. Met een tweesporenbeleid bereik je een zowel een grote groep mensen als een niche binnen die doelgroep.

Met uitingen op social media rondom belangrijke feestdagen, zoals het Suikerfeest, spreekt het Tropenmuseum de doelgroep aan met een onderwerp wat hun dicht bij het hart ligt. Als we eenmaal het hart van de doelgroep hebben geraakt zijn ze ook ontvankelijker voor andere activiteiten in het museum, aldus Bloemers.

Problemen en leerpunten

Een divers publiek aanspreken en aantrekken gaat bij het Tropenmuseum redelijk goed; een grote uitdaging blijft echter het diverser maken van de staf. Het museum ziet dit als belangrijk subdoel bij het creëren van meer diversiteit in de cultuursector. Met de betrokkenheid van Bekende Marokkaanse Nederlanders bij ZieZo Marokko is de diversiteit binnen dat team in ieder geval een stuk groter geworden, vertelt Bloemers, maar verder is het museum er nog hard mee bezig.

Het is ook erg lastig om diversiteit te meten. Hoe vraag je bezoekers naar hun culturele biografie, in welke terminologie spreek je hierover? Kan er je er naar vragen en hoeverre zijn mensen bereid informatie te delen?  Social statistics geven wel een rijkheid aan informatie die gebruikt kan worden bij het opstellen van toekomstige campagnes, maar het doormeten van de echte progressie die je maakt blijft lastig.

Los van alle bovenstaande is het volgens Bloemers bij het aantrekken van een divers publiek vooral belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met cultuursensitiviteit. Het helpt om campagne uitingen altijd van tevoren te testen. Stuit een bepaalde afbeelding niemand tegen de borst?

Co- creatie en social influencing zijn speerpunten in een het bereiken van een groter cultureel diverse publiek.

Ook is het goed om actief bloggers en opinion makers te benaderen die verslag kunnen doen van het evenement of de tentoonstelling. Zij hebben waarschijnlijk een hele andere achterban dan het museum en kunnen een heel andere doelgroep bereiken.

Diversiteit zit inmiddels in het DNA van het merk Tropenmuseum zegt Bloemers – we vinden het belangrijk dat bezoekers zich thuis voelen on ons museum. Diversiteit is geen apart onderwerp meer op onze agenda. Het is iets wat willen uitdragen in alles wat we doen.

 

Het Tropenmuseum trekt een grote groep diverse bezoekers. Om al deze verschillende doelgroepen aan te spreken denkt het museum goed na over een bijpassend marketing- en communicatiebeleid. Wil je meer weten over het op inhoudelijke wijze verbinden van het publiek aan kunst & cultuur? Meld je dan hier aan voor de Vlaamse middag over publiekswerking op 17 mei 2018.

Fotocredit