Fotocredit: Cultuurmarketing
door op 23-04-2014 13:45ARTIKEL

Doe mee met het Cultuurmarketing onderzoek 2014

Het vakgebied cultuurmarketing is volop in beweging. Niet alleen vanwege bezuinigingen en crisis, maar ook omdat nieuwe trends, ontwikkelingen en (technische) mogelijkheden elkaar in rap tempo opvolgen. Marketeers zijn continue bezig om met hun strategie in te spelen op veranderende omgevingsfactoren zoals de markt, doelgroepen en concurrentie.

Als netwerkorganisatie draagt Cultuurmarketing al vijf jaar bij aan kennisdeling onder cultuurmarketeers. Dit doen we door enerzijds aandacht te hebben voor nieuwe ontwikkelingen en de manieren om deze toe te passen en anderzijds door focus op het verbeteren van lange termijn marketingstrategieën. Hiermee wil Cultuurmarketing de cultuursector als geheel en de professionals die daarin werkzaam zijn, sterker maken. En een sterkere sector zorgt ervoor dat meer mensen met kunst- en cultuur in aanraking komen.

Om de kennisbehoefte van cultuurmarketeers en actuele thema’s in de sector in kaart te brengen, doet Cultuurmarketing jaarlijks onderzoek. Dit jaar wordt het Cultuurmarketing onderzoek voor de 3e keer gehouden. Met de resultaten die gedeeld worden op Cultuurmarketing.nl wordt het nieuwe activiteitenprogramma (september 2014 – juni 2015) van Cultuurmarketing ingevuld.

Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag en is tot en met woensdag 7 mei mogelijk via de volgende link: