topics:
Fotocredit: Flickr / CC / armydre2008
EVENTDonderdag, 21 Mei 2015 | 13:30 - 16:30

Inspiratiemiddag: Vriendenclubs in de cultuursector

In tijden van crisis en bezuinigingen wordt het verwerven van eigen inkomsten onder particulieren door culturele organisaties steeds belangrijker. Donateursprogramma’s, bijvoorbeeld in de vorm van vriendenclubs, zijn de laatste jaren weer springlevend in de sector. Maar wat zijn de verschillende manieren van aanpak, hoe bind je mensen blijvend, hoe kan de club blijven groeien en wat levert het op?

Tijdens deze inspiratiemiddag presenteren drie organisaties hun visie, strategie en aanpak van hun vrienden- of donateursclub. De drie sprekers zijn werkzaam in verschillende segmenten van de culturele sector en richten zich met hun club of programma op verschillende doelgroepen. Hierdoor krijgen we tijdens deze bijeenkomst een goed beeld van de diversiteit en verschillende manieren van aanpak van een dergelijk programma.

Het doel van de middag is om nieuwe ideeën op te doen voor het (door)ontwikkelen van een eigen donateursprogramma.

Introductie: Emma Johnson over vriendenkringen van culturele instellingen

Emma Johnson studeerde Kunstbeleid en mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is in 2014 afgestudeerd op het onderwerp vriendenkringen van culturele instellingen. Tijdens deze middag geeft Emma een korte introductie presentatie waarin ze de belangrijkste resultaten van haar onderzoek presenteert.

Henriette Olland over de unieke vriendenclub van muziektheatergezelschap Circus Treurdier

Circus Treurdier is een muziektheatergezelschap uit Amsterdam. Het gezelschap bestaat sinds 2008 en is in 2011 gestart met hun vriendenclub: de Traandeelhouders. Het doel van de vriendenclub is het genereren van meer eigen inkomsten en het opbouwen van een community van ambassadeurs.

Uniek is dat Circus Treurdier een kleine organisatie is, maar iedereen binnen het team van makers en medewerkers betrokken is bij de Traandeelhouders. Zo werven de acteurs en makers direct in de voorstellingen nieuwe leden en is 1 medewerker volledig verantwoordelijk voor de Traandeelhouders. Persoonlijk contact met de leden en het uitbouwen van het ledenvoordeel (o.a. door een ledendag) staat centraal.

Henriette Olland is binnen het gezelschap verantwoordlijk voor de Traandeelhouders. In haar presentatie gaat ze in op de geleerde lessen, het betrekken van de theatermakers zelf, de toekomstplannen en natuurlijk de resultaten.

Marleen Schlichting over de kidsclub van het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum is met jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers onder de 12 jaar één van de best bezochte musea in Nederland onder kinderen. Eind 2012 is het museum een kidsclub gestart: de Rail Rookies. Dit is een betaald lidmaatschap voor kinderen en inmiddels heeft de club ruim 600 leden. Rail Rookies is voor het museum in eerste instantie een manier om een club van enthousiaste jonge ambassadeurs te creëren. Daarnaast denkt het museum na over het inzetten van de club bij PR momenten en het werven van partners.

Marleen Schlichting van Het Spoorwegmuseum is verantwoordelijk voor de Kidsclub. In haar presentatie zal ze ingaan op de ontwikkeling van Rail Rookies, de geleerde lessen en problemen die je tegen komt, de manieren waarop het museum werkt aan de groei van de club, de rol van partners en natuurlijk de resultaten en opbrengsten van de club.

Robert Jan Oosterhaven over de donateurswerving van Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Jaarlijks genereert Artsen zonder Grenzen 35 miljoen van donateurs uit de particuliere markt. In de afgelopen 10 jaar legde de organisatie steeds meer nadruk op het structureel binden van donateurs i.p.v. eenmalige donaties. In de werving wordt een breed scala van offline en online kanalen ingezet.

Robert Jan Oosterhaven is coördinator private fundraising bij Artsen zonder Grenzen. In zijn presentatie over de strategie van Artsen zonder Grenzen gaat hij o.a. op het werven van nieuwe donateurs, het behouden van huidige donateurs, het vergroten van de loyaliteit en de factoren die van invloed zijn in de werving.

Sprekers

Emma Johnson Emma Johnson studeerde Kunstbeleid en mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is afgestudeerd op het onderwerp vriendenkringen van culturele instellingen. Tijdens haar stage bij Cultuur-Ondernemen raakte ze geïnteresseerd in de toekomst van fondsenwerving, waarop ze zelf fondsen is gaan werven voor het Groningse boekenfeest Noord Houdt Woord. Sinds november is Emma werkzaam als klantadviseur bij de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Daarnaast is ze tevens actief als interviewer en recensent bij 8WEEKLY.

Henriette OllandHenriette Olland deed de opleiding Theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Na haar opleiding werkte ze een aantal jaar als theaterdocent en regisseur. In 2008 lonkte het theater weer, omdat ze in contact kwam met het net opgerichte muziektheater collectief Circus Treurdier. Bij het gezelschap stortte zij zich op het opzetten van de PR, publiciteit en marketing. I.s.m. de zakelijke- en artistieke leiding, heeft zij het Traandeelhouderschap ontwikkeld en is verantwoordelijk voor het onderhoud en de doorontwikkeling hiervan. Naast haar werk bij Circus Treurdier runt Henriette haar eigen Pilatesbedrijf.

Marleen Schlichting - Spoorwegmuseum Utrecht Na haar opleiding Museologie aan de Reinwardt Academie heeft Marleen Schlichting een aantal jaren een commerciële zijstap gemaakt. Zo deed ze marketing ervaring op als International Marketing Coördinator bij Pan Arab Reseach Center in Dubai. Sinds 10 jaar is Marleen werkzaam als senior marketeer bij Het Spoorwegmuseum. In haar functie is ze verantwoordelijk voor alle b-2-c-campagnes,  de scholenmarkt,  bezoekersanalyses en actiematige samenwerkingen. Sinds 2012 is Marleen verantwoordelijk voor de kidsclub van het museum: Rail Rookies.

Robert Jan Oosterhaven studeerde journalistiek en geschiedenis voor hij na vele omwegen in de fondsenwerving terechtkwam. Sinds 5 jaar werkt hij als coördinator particuliere fondsenwerving bij Artsen zonder Grenzen. Met een team van 4 fondsenwervers is hij verantwoordelijk voor het werven van jaarlijks €35 miljoen uit de particuliere markt. Nu traditionele wervingskanalen onder druk staan, legt Artsen zonder Grenzen steeds meer nadruk op  het vergroten van de loyaliteit van reeds verworven donateurs. Wat wel en niet blijkt te werken is soms verrassend.

Doelgroep

Het programma van de inspiratiemiddagen van Cultuurmarketing is geschikt voor marketing- en communicatiemanagers en -medewerkers die werkzaam zijn in de culturele sector. Bezoekers en sprekers zijn werkzaam bij diverse organisaties: van museum tot theatergezelschap en van overheid tot poppodium. Het doel is inspireren waarna een ieder het geleerde zelf in de praktijk kan brengen.

Praktisch

Wanneer: donderdag 21 mei 2015
Tijden: inloop & koffie en thee vanaf 13:00 uur, programma: 13:30 – 16:30, afsluitende borrel van 16:30 tot 18:00 uur.
Waar: het Huis Utrecht, Boorstraat 107 te Utrecht (loopafstand vanaf Utrecht centraal)
Kosten: Regulier: 74 euro / Leden: 35 euro / Studenten: 25 euro, prijzen exclusief BTW en inclusief consumpties en afsluitende borrel
Studenten SVP aanmelden per mail.
Deelnemers: minimaal 40, maximaal 100

Bekijk hier het programma van deze inspiratiemiddag.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...
LadenBezig met bijwerken...

fotocredit