topics:
Leergang CRM cultuursector
EVENTDonderdag, 15 Maart 2018 – Donderdag, 13 September 2018 | 10:00 - 16:30

Leergang Get Connected: CRM in de cultuursector 2018

Klantkennis en het optimaliseren van klantrendement en -tevredenheid is een continue uitdaging voor cultuurmarketeers. Klantsegmentatie en customer relationship management (CRM) bieden de oplossingen hiervoor. Een gedegen CRM-strategie versterkt organisaties in marketingslagkracht, ondernemerschap en het genereren van meer eigen inkomsten.

Na drie edities organiseren we wegens aanhoudende interesse in 2018 een vernieuwde en compactere editie van de leergang Get Connected: CRM in cultuursector. 

De leergang is een meerdaagse opleiding die in het teken staat van het ontwikkelen van een CRM strategie. Gedurende de leergang schrijft iedere deelnemer voor de eigen organisatie een CRM plan waarmee de organisatie een structurele verbetering doormaken op het gebied van klanttevredenheid en -rendement. In vergelijking met eerdere edities is de editie van 2018 korter: in plaats van zes bijeenkomsten komen we in 2018 vier keer bij elkaar. Dat betekent een leerzaam en intensief traject, waarbij deelnemers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de voortgang voor hun CRM-plan.

Bekijk hier een korte video van een eerdere editie van de leergang:

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten onder leiding van Pieter de Rooij. De bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom enerzijds presentaties van dr. Pieter de Rooij over de theorie en praktijk van CRM en anderzijds workshops waarin de deelnemers onderling en plenair opdrachten bespreken die uiteindelijk het CRM-plan vormen. Daarnaast zijn er twee gastsessies van sprekers binnen en buiten de cultuursector. 

In de editie van 2018 ruimen we meer aandacht in voor het thema beleving, waardecreatie en daarmee samenhangend de klantreis van de bezoeker. Daarnaast ligt er een nadruk op het plenair en onderling bespreken van de opdrachten die gezamenlijk het CRM plan gaan vormen. Van de deelnemers wordt daarom een actieve houding verwacht, naast het hebben van voldoende tijd om tussen de bijeenkomsten aan de opdrachten te werken om tot een volwaardig plan te komen. Je kunt hierbij denken aan een tijdsinvestering van circa 4 uur per week, naast het bijwonen van de sessies. Het maken van de opdrachten vergt weliswaar tijd, maar deze worden op maat gemaakt voor de eigen organisatie en geven structuur aan het traject, dat uitmondt in een concreet plan met praktische handvatten voor de toekomst.

In totaal neemt de leergang 6 maanden in beslag. Drie bijeenkomsten vinden plaats voor de zomer van 2018 en een bijeenkomst daarna. Deze gefaseerde aanpak leidt tot de beste resultaten, omdat het ontwikkelen van het plan, alsmede het creëren van draagvlak en de uiteindelijke implementatie binnen de organisatie gebaat zijn bij voldoende tijd.

Programma

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende elementen aan bod:

– ontwikkelingen van consumentengedrag in de culturele sector
– bezoekmotieven
– data-analyse
– klantsegmenten
– differentiatie in communicatie en aanbod
– customer journey
– waardecreatie en klantbeleving
– implementatie CRM

Onderlinge kennisuitwisseling is een cruciaal component van de leergang. Door de sectorbrede aanpak en ruimte binnen de leergang van onderlinge feedback kunnen deelnemende organisaties veel van elkaar leren.

Docent van de leergang

Dr. Pieter de Rooij is hogeschooldocent (experience marketing en CRM) en onderzoeker bij NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda. Hij doet onderzoek naar marketing en consumentengedrag in de cultuursector. In 2013 heeft hij een proefschrift geschreven over klantloyaliteit in de podiumkunsten. Pieter is mede-auteur van het boek ‘Get Connected: CRM in de podiumkunsten’. Hij adviseert en begeleidt vanuit NHTV organisaties op het gebied van marketing en klantgericht ondernemen en is in 2018 voor de vierde keer docent van deze leergang.

Data van de bijeenkomsten

De vier bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

15 maart 2018: bijeenkomst 1
26 april 2018: bijeenkomst 2
28 juni 2018: bijeenkomst 3
13 september 2018: bijeenkomst 4

Een aantal bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De locaties van de overige bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland.

Doelgroep

De leergang is geschikt voor alle organisaties binnen de cultuursector zoals musea, gezelschappen, kunstencentra, theaters en andere aanbieders van cultureel aanbod. Dit traject richt zich onder andere op het versterken van de beleving van de bezoeker, het meenemen van de organisatie in sterkere klantgerichtheid en het vergroten van de klantkennis (niet alleen aan de hand van databases, maar ook op basis van onderzoek).

De leergang richt zich op marketing- en communicatiemanagers en medewerkers die werkzaam zijn in de culturele sector en zich bezig (gaan) houden met klantsegmentatie, CRM en/of data analyse.

Referenties

In de voorgaande edities namen in totaal ca. 70 marketeers van o.a. het Drents Museum, Parktheater Eindhoven, EYE filmmuseum, Theater Carré, Muziekschool Amstelveen, Museum Boerhaave, De Nieuwe Liefde & Felix Meritis, Poppodium Mezz, Scholen in de Kunst, OBA en theatergezelschap Tryater deel aan de leergang.

Marjolijn Sampers, Kunstkwartier:
Kunstkwartier heeft enorm veel baat gehad bij de opleiding. Met name in het stukje bewustwordingsproces op het gebied van klantvriendelijkheid zijn enorme stappen gezet: de klant leren kennen en inspelen op de wensen en behoeftes kan nu centraal gaan staan én gemeten worden. Daarnaast wordt mijn functieprofiel op dit moment herschreven, waardoor CRM, marketing en communicatie een prominentere rol gaat spelen in de organisatie.”

Neta van der Gaast, Platform C:
“Een inspirerende en direct toepasbare leergang. Vooral het contact en sparren met collega’s uit de cultuursector over CRM vraagstukken is zeer waardevol. Alles aan deze leergang – inhoud, programma, locaties, catering, informatie – is van topkwaliteit!”

Stefan Zwartbol, Theaters Diligentia & PePijn:
“Door het volgen van de CRM-leergang werken wij nu met afgebakende klantgroepen om zo onze huidige klanten optimaal te bedienen. Niet meer schieten met hagel middels advertenties, posters en flyers, maar campagnes inzetten die inspelen op de voorkeuren en behoeftes van de klant om ze sneller en vaker terug te laten komen.”

Peggy Merison, ToBe cultuurcentrum:
“Door deze leergang ben ik anders naar mijn organisatie gaan kijken. We beweren dat we klantgericht zijn, maar zijn we ook daadwerkelijk een klantgerichte organisatie? Deze leergang heeft mij geleerd om stapje voor stapje de organisatie klantgerichter te maken, te beginnen bij de basis: de database.”

Praktische informatie en aanmelden

Wanneer: 15 maart t/m 13 september 2018.
Tijden: 10:00 – 16:30 uur.
Waar: Theater Kikker, Utrecht. Overige locaties in overleg.
Kosten: leden: 1.025 euro / regulier: 1.250 euro. De prijs is exclusief BTW en inclusief consumpties, lunch en afsluitende borrel.
Deelnemers: voor doorgang is een groep van 14 deelnemers nodig.

Helaas, de leergang is volgeboekt. Mail voor een plek op de reservelijst naar service@cultuurmarketing.nl.