topics:
Fotocredit: Flickr / CC / 10ch
EVENTDonderdag, 26 Maart 2015 – Donderdag, 3 December 2015 | 10:00 - 17:00

Leergang Get Connected: CRM in de culturele sector

Klantkennis en het optimaliseren van klantrendement en -tevredenheid is een continue uitdaging voor cultuurmarketeers. Klantsegmentatie en CRM bieden de oplossingen hiervoor. Een gedegen CRM strategie versterkt organisaties in marketingslagkracht, ondernemerschap en het genereren van meer eigen inkomsten.

In samenwerking met Pieter de Rooij en NHTV Hoger Onderwijs Breda organiseren we in 2015 de leergang Get Connected: CRM in cultuursector. De leergang is een meerdaagse opleiding die in het teken staat van het ontwikkelen van een CRM strategie.

Na de leergang heeft iedere deelnemer voor de eigen organisatie een CRM plan geschreven dat al gedeeltelijk in uitvoering is gebracht of direct geïmplementeerd kan worden. Met het plan kan de organisatie een structurele verbetering doormaken op het gebied van klanttevredenheid en -rendement.

Over de leergang

In 2009 en 2013 is deze leergang georganiseerd door Bureau Promotie Podiumkunsten i.s.m. Pieter de Rooij. Onderscheidend ten opzichte van de voorgaande edities is dat de nieuwe leergang zich niet enkel op de podiumkunsten richt, maar ook geschikt is voor musea, erfgoedinstellingen en andere organisaties binnen de culturele sector.

Onderlinge kennisuitwisseling is een belangrijke component van de leergang. Door deze sectorbrede aanpak kunnen deelnemende organisaties van elkaar leren.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit vijf besloten bijeenkomsten onder leiding van Pieter de Rooij en een afsluitende openbare bijeenkomst. De besloten bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom vier leerlijnen.

Drie bijeenkomsten vinden plaats voor de zomer van 2015 en drie bijeenkomsten daarna. Uit de voorgaande jaren is gebleken dat deze gefaseerde aanpak leidt tot de beste resultaten. Het ontwikkelen van het plan, alsmede het creëren van draagvlak en de uiteindelijke implementatie binnen de organisatie zijn gebaat bij voldoende tijd.

De bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen: (1) presentaties van Pieter de Rooij over de theorie en praktijk van CRM, (2) workshops waarbij de deelnemers opdrachten bespreken die uiteindelijk het CRM-plan vormen, (3) theorie en praktijklessen die gegeven worden door Pieter de Rooij i.s.m. externe experts van binnen en buiten de cultuursector. Tenslotte is er ruimte voor tussentijdse persoonlijke begeleiding door Pieter de Rooij.

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende elementen aan bod:

  • ontwikkelingen van consumentengedrag in de culturele sector
  • bezoekmotieven
  • data-analyse
  • klantsegmenten
  • differentiatie in communicatie en aanbod
  • customer journey
  • waardecreatie en klantbeleving
  • implementatie CRM

De leergang wordt afgesloten met een openbare bijeenkomst op 3 december 2015 waarin de resultaten van de leergang gepresenteerd worden.

Hoofddocent van de leergang

pieter de rooijPieter de Rooij adviseert en begeleidt vanuit zijn bedrijf Customer Bonding Company organisaties op het gebied van marketing en klantgericht ondernemen. Daarnaast werkt Pieter als hogeschooldocent bij NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda en doet hij onderzoek naar klantloyaliteit in de cultuursector. Pieter is mede-auteur van het boek ‘Get Connected: CRM in de podiumkunsten’.

Data

De vijf besloten bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

26 maart: bijeenkomst 1
23 april: bijeenkomst 2
18 juni: bijeenkomst 3
17 september: bijeenkomst 4
5 nov: bijeenkomst 5 

De afsluitende openbare bijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Een aantal bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De locaties van de overige bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland. 

Voorafgaand aan de leergang organiseren we op 12 februari een gratis toegankelijke kick off bijeenkomst die in het teken staat van de basisprincipes van CRM. Deze middag is uitermate geschikt voor marketeers die mogelijk deel willen nemen aan de leergang en nog graag extra informatie willen krijgen.

Doelgroep

De leergang is geschikt voor alle segmenten (van podiumkunsten tot museaal) in de culturele sector. De leergang richt zich op marketing- en communicatiemanagers en medewerkers die werkzaam zijn in de culturele sector en zich bezig (gaan) houden met klantsegmentatie, CRM en/of data analyse.

Kosten voor deelname en € 1.000 retour

De kosten per deelnemer bedragen:
Regulier: 2.225 euro / Leden: 1.975 euro

Bij bovenstaande bedragen is alle catering (consumpties, lunch etc) voor de zes bijeenkomsten en het boek Get Connected inbegrepen.

Net als de leergang in 2009 en 2013 krijgen deelnemers die het traject voltooien 1.000 euro retour. Onder voltooien wordt volstaan dat deelnemers de CRM strategie voor hun organisatie uitwerken in een plan en bijdragen aan onderlinge kennisdeling met de andere deelnemers en cultuurmarketing breed. In de voorgaande jaren voltooide 95% van de deelnemers de leergang.

Aanmelden voor de leergang

Alle plekken voor de leergang zijn op dit moment vergeven. 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de leergang en je opgeven voor een eventuele volgende editie, schrijf je dan in voor de reservelijst.

De leergang Get Connected: CRM in de cultuursector wordt ondersteund door het VSBfonds. Neem voor vragen over de leergang contact op met Hilde Smetsers van Cultuurmarketing via hilde@cultuurmarketing.nl of 085-4017988.

Fotocredit