topics:
Fotocredit: Flickr / CC / 10ch
EVENTDonderdag, 31 Maart 2016 – Donderdag, 15 December 2016 | 10:00 - 16:00

Leergang Get Connected: CRM in de culturele sector 2016

Klantkennis en het optimaliseren van klantrendement en -tevredenheid is een continue uitdaging voor cultuurmarketeers. Klantsegmentatie en CRM bieden de oplossingen hiervoor. Een gedegen CRM strategie versterkt organisaties in marketingslagkracht, ondernemerschap en het genereren van meer eigen inkomsten.

In samenwerking NHTV Hoger Onderwijs Breda organiseren we in 2016 de leergang Get Connected: CRM in cultuursector. De leergang is een meerdaagse opleiding die in het teken staat van het ontwikkelen van een CRM strategie.

Na de leergang heeft iedere deelnemer voor de eigen organisatie een CRM plan geschreven dat al gedeeltelijk in uitvoering is gebracht of direct geïmplementeerd kan worden. Met het plan kan de organisatie een structurele verbetering doormaken op het gebied van klanttevredenheid en -rendement.

Bekijk hier een korte video over de leergang in 2015:

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten onder leiding van Pieter de Rooij en een afsluitende openbare bijeenkomst. De besloten bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom vier leerlijnen.

Drie bijeenkomsten vinden plaats voor de zomer van 2016 en drie bijeenkomsten daarna. Uit de voorgaande edities van de leergang bleek dat deze gefaseerde aanpak leidt tot de beste resultaten. Het ontwikkelen van het plan, alsmede het creëren van draagvlak en de uiteindelijke implementatie binnen de organisatie zijn gebaat bij voldoende tijd.

De bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen: (1) presentaties van Pieter de Rooij over de theorie en praktijk van CRM, (2) workshops waarbij de deelnemers opdrachten bespreken die uiteindelijk het CRM-plan vormen, (3) theorie en praktijklessen die gegeven worden door Pieter de Rooij i.s.m. externe experts van binnen en buiten de cultuursector. Tenslotte is er ruimte voor tussentijdse persoonlijke begeleiding door Pieter de Rooij.

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende elementen aan bod:

  • ontwikkelingen van consumentengedrag in de culturele sector
  • bezoekmotieven
  • data-analyse
  • klantsegmenten
  • differentiatie in communicatie en aanbod
  • customer journey
  • waardecreatie en klantbeleving
  • implementatie CRM

De leergang wordt afgesloten met een openbare bijeenkomst op 15 december 2016 waarin de resultaten van de leergang aan de cultuursector gepresenteerd worden.

Hoofddocent van de leergang

CRM expert Pieter de RooijDr. Pieter de Rooij is hogeschooldocent (experience marketing en CRM) en onderzoeker bij NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda. Hij doet onderzoek naar marketing en consumentengedrag in de cultuursector. In 2013 heeft hij een proefschrift geschreven over klantloyaliteit in de podiumkunsten. Pieter is mede-auteur van het boek ‘Get Connected: CRM in de podiumkunsten’. Hij adviseert en begeleidt vanuit NHTV organisaties op het gebied van marketing en klantgericht ondernemen.

Data van de bijeenkomsten

De zes bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

31 maart: bijeenkomst 1
12 mei: bijeenkomst 2
23 juni: bijeenkomst 3
15 september: bijeenkomst 4
3
nov: bijeenkomst 5
15 dec: bijeenkomst 6 (middagprogramma is openbaar toegankelijk)

Een aantal bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De locaties van de overige bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland.

Doelgroep

De leergang is geschikt voor alle organisaties binnen de cultuursector zoals podiumkunsten, musea, koepel- of branche-organisaties en erfgoedinstellingen. De leergang richt zich op marketing- en communicatiemanagers en medewerkers die werkzaam zijn in de culturele sector en zich bezig (gaan) houden met klantsegmentatie, CRM en/of data analyse.

Onderlinge kennisuitwisseling is een belangrijke component van de leergang. Door deze sectorbrede aanpak kunnen deelnemende organisaties van elkaar leren.

In de voorgaande edities rondden marketeers van o.a. Parktheater Eindhoven, EYE filmmuseum, Theater Carré, De Rotterdamse Schouwburg, Poppodium Mezz, Asko|Schönberg en de Goudse Schouwburg de CRM leergang succesvol af.

Kosten voor deelname en € 1.000 retour

De kosten per deelnemer bedragen:
Regulier: 2.250 euro / Leden: 2.025 euro

Deelnemers die het traject voltooien ontvangen 1.000 euro retour. Onder voltooien wordt volstaan dat deelnemers de CRM strategie voor hun organisatie uitwerken in een plan dat als voldoende wordt beoordeeld door de docent en bijdragen aan onderlinge kennisdeling met de andere deelnemers en cultuurmarketing breed. In de voorgaande jaren voltooide 90% van de deelnemers de leergang.

Bij bovenstaande bedragen is alle catering (consumpties, lunch etc) voor de zes bijeenkomsten inbegrepen.

Aanmelden voor de leergang

Helaas, de leergang is vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door te mailen naar service@cultuurmarketing.nl.

 

VSBfonds

De leergang Get Connected: CRM in de cultuursector wordt ondersteund door het VSBfonds. Neem voor vragen over deelname contact op met Hilde Smetsers  via hilde@cultuurmarketing.nl of 085-4017988.

Fotocredit