door op 14-11-2012 12:50ARTIKEL

IAB publiceert standaardtekst voor informatieplicht cookiewet

Om het voor bedrijven makkelijker te maken om aan de informatieplicht uit de nieuwe cookiewetgeving te voldoen heeft het IAB (Interactive Advertising Bureau Nederland) onlangs een nieuwe code gepubliceerd. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten websitehouders hun bezoekers duidelijk en volledig informeren over het gebruik en de doeleinden van cookies. Bezoeker dienen per website aan te geven of zij de cookies van die website toestaan. De nieuwe code van het IAB bestaat uit standaardteksten die op een website kunnen worden opgenomen en bevat een handleiding voor de implementatie hiervan.

De standaardteksten die op de websites kunnen worden gebruikt en de bijhorende handleiding zijn in nauw contact met OPTA samengesteld. Dit is de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2013 actief zal gaan controleren. “Het doel van deze code is te komen tot een uniforme aanpak voor de informatieplicht, met als achterliggend idee dat die aanpak goed is voor het vertrouwen bij de consument en uiteindelijk leidt tot een hogere opt-in”, zegt Lauren van der Heijden, directeur IAB Nederland. “De informatieteksten zijn dan ook opgesteld in een dusdanig model dat het gebruik van deze teksten door de hele online industrie gemakkelijk te verwezenlijken is.”

Het model van de code bestaat uit de volgende 3 onderdelen, genaamd de ‘drietrapspiramide’;
– Een eenduidige pop-up bar;
– Een korte algemene verklaring ‘waarom cookies’;
– Een website-specifieke uitleg.

De pop-up bar en de algemene verklaring bevatten standaardteksten die ongewijzigd overgenomen moeten worden. De website-specifieke uitleg is echter afhankelijk van de betreffende website. De websitehouder kan de onderdelen overnemen die op zijn website van toepassing zijn. Onderdelen die worden aangeboden zijn onder andere een algemene tekst ter inleiding, functionele cookies, social media cookies, cookies om advertenties te kunnen tonen of browser instellingen.

De handleiding is verkrijgbaar op de website van IAB en de teksten zelf kunnen via een verzoek per mail worden opgevraagd. De teksten zijn bewust niet openbaar beschikbaar omdat het IAB op deze manier kan bijhouden welke partijen met deze teksten aan de slag gaan, zodat er vervolgens controle op kan worden uitgevoerd. “We zullen geen stricte compliance toepassen, we gaan geen sommaties versturen of zo, maar we houden wel netjes in een database bij in hoeverre er gehoor wordt gegeven aan die oproep”, aldus Lauren van der Heijden, directeur IAB Nederland. De teksten die het IAB aanbiedt voorzien niet in de tweede stap die websitehouders moeten doorlopen, namelijk de zogenaamde toestemmingsvereiste. Dit omdat de stap veel variabelen kent en zo specifiek is dat webhouders de naleving van de stap zelf moeten bepalen.

Bron foto