door op 11-02-2014 12:05ARTIKEL

Meeste subsidieaanvragen bij Fonds voor Cultuurparticipatie door muziekprojecten

Jij maakt het mee is een subsidieplatform van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor vernieuwende kunstprojecten in de vrije tijd. Om erachter te komen of het interactieve subsidieplatform de aanvragen binnenkrijgt die het beoogt, deed het fonds een aanvragenonderzoek. Het onderzoek dat zich richt op de periode november 2012 tot eind 2013 geeft een overzicht van het soort projecten dat op het platform subsidie heeft gekregen. Ook brengt het onderzoek in kaart welke doelgroepen en initiatieven ontbreken.

Aantal samenwerkingspartners vergroot kans op honorering
44% van de subsidies bij Jij maakt het mee worden aangevraagd door amateurkunstgezelschappen en/of vrijwilligersorganisaties. In de periode november 2012 tot aan eind 2013 heeft het fonds 55% van alle aanvragen gehonoreerd. Hierbij blijkt het aantal samenwerkingspartners van invloed op de slagingskans van de aanvraag. De gehonoreerde projecten hebben bijna twee keer zo veel samenwerkingspartners (1,34) als de niet-gehonoreerde projecten (0,74). Precies de helft van de niet-gehonoreerde projecten heeft geen inhoudelijke samenwerkingspartner.

Meeste aanvragen door muziekprojecten
Muziek is de meest voorkomende kunstdiscipline die aanvraagt (44%), gevolgd door theater (29%) en fotografie (21%). Opvallend is het hoge aantal projecten op het gebied van digitale media, film en fotografie en weinig projecten die zich richten op literatuur, tekenen/schilderen en circus. Van alle 75 afgeronde aanvragen richt 81% zich op jongeren en 63% van de aanvragen op volwassenen. De gehonoreerde aanvragen hebben gemiddeld 3 beoogde doelgroepen, de niet-gehonoreerde aanvragen gemiddeld 2,1.

Binnenkort volgt de tweede fase van het onderzoek. Hierbij gaat het Fonds voor Cultuurparticipatie dieper in op ervaringen van de aanvragers met Jij maakt het mee.

Photocredits