Flickr / cc / Cydcor
door op 28-05-2015 08:21ARTIKELCRM

Vooraankondiging symposium: Kaalslag of Cultuuromslag?

Hoe staat het met de vitaliteit van onze kunst- en cultuursector sinds er grote bezuinigingen hebben plaatsgevonden? Wat zegt de Cultuurindex Nederland 2015 hierover? Welke deelsectoren zijn het zwaarst getroffen? Op 22 juni organiseert de Boekmanstichting i.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds het symposium: Kaalslag of Cultuuromslag? Feiten, cijfers en kansen in de cultuursector 2015.

Tijdens het symposium is er speciale aandacht voor drie thema’s: (1) draagvlak voor cultuur, vrijwilligers en (private) geldstromen, (2) toegang tot cultuureducatie en amateurkunst voor iedereen en (3) werkgelegenheid in de (podium)kunstensector.

Het programma bestaat uit uiteenlopende sprekers en panelleden. De key-note spreker is prof. dr. Coen Teulings (hoogleraar Economie Universiteit Cambridge en oud-directeur Centraal Planbureau) en de moderator is Simon Reinink van Het Koninklijk Concertgebouw. De overige sprekers variëren van jonge makers tot vertegenwoordigers van cultuurfondsen en sprekers van bekende kennisinstituten. Lees hier het uitgebreide programma.

Voor wie?

Dit symposium is bestemd voor alle betrokken cultuurliefhebbers en –professionals, zowel uit de cultuursector als het bedrijfsleven, de wetenschap, journalistiek en politiek. Ter voorbereiding op het symposium verschijnt in juni tijdschrift Boekman (#103) met als thema “Wie geeft”. Alle bezoekers ontvangen dit nummer bij aanvang van het symposium.

Het symposium vindt plaats op maandag 22 juni 2015, van 12.00 tot 18.00 uur. De locatie is De Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam.

Ben je geïnteresseerd in het bijwonen van deze middag? Je kunt hier tickets bestellen.

 

Het symposium Kaalslag of Cultuuromslag? is een initiatief van de Boekmanstichting in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door Het Koninklijk Concertgebouw en het GO-Fonds.

Bron: Boekmanstichting
Fotocredit: Flickr