Kristel Reneman Movers & Shakers
door op 28-01-2015 13:04ARTIKELHuman

Kristel Reneman van Kunstbalie zet in op co-creatie en partnerships

Kristel RenemanVraag jij je ook wel eens af wie de nieuwe gezichten zijn bij de vacatures die je voorbij hebt zien komen? Welke cultuurmarketeers beginnen aan een nieuwe uitdaging? In Movers & Shakers interviewen we maandelijks een cultuurmarketeer over zijn of haar nieuwe baan, verwachtingen en visie op cultuurmarketing. Deze keer een interview met Kristel Reneman, sinds augustus Communicatieadviseur bij Kunstbalie in Tilburg.

Kristel is 39 jaar oud en woont in Waalre. Van jongs af aan is ze geïnteresseerd in kunst en cultuur. Na haar studie HEAO Communicatie heeft ze dan ook bewust gekozen voor het Masters Programme European Leisure Studies (PELS) aan Tilburg University. Deze studie was gericht op de vernieuwing en ontwikkeling van enkele Europese steden waarbij culturele projecten de belangrijkste rol speelden. In haar vrije tijd vind ze het leuk om het theater en culturele festivals zoals Glow, Feel Good Market en de Dutch Design Week te bezoeken.

Kunstbalie wil de cultuurdeelname van alle Brabanders vergroten. De organisatie biedt inhoudelijk advies, legt verbindingen tussen organisaties en sectoren en ondersteunt initiatieven en projecten met financiële middelen. Dit doet Kunstbalie in de sectoren cultuureducatie en amateurkunst.

Je bent onlangs van baan gewisseld. Wat was je grootste motivatie om bij Kunstbalie te gaan werken?

Bij Kunstbalie krijg ik dé optimale kans om zowel mijn kennis en ervaring op het gebied van communicatie als van cultuur in te zetten. Hiervoor heb ik 11 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Daar heb ik ervaren dat het mij voldoening geeft om te werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie die nauw samenwerkt met partners.

Graag lever ik met communicatie een bijdrage aan een organisatie die samen met partners kunsteducatie en kunstbeoefening stimuleert en als doel heeft de cultuurdeelname van de Brabander te vergroten.

Waar ga jij je vooral mee bezig houden?

Bij Kunstbalie houd ik me met diverse facetten van communicatie bezig (zowel intern als extern). Met name op het gebied van corporate communicatie (social media, nieuwsbrieven, websites en brochures). Daarnaast ondersteun ik met communicatieadvies en –uitvoering diverse projecten en activiteiten zoals de werkconferentie Amateurkunst, community arts Brabant en Mest magazine. Cultuurmarketing werkt sinds januari 2015 samen met MEST, lees hier meer.

Waar kijk je het meeste naar uit?

Ik vind het erg inspirerend om samen te werken met professionals op het gebied van kunstbeoefening en kunsteducatie. Om te beginnen intern. De eerste maanden bij Kunstbalie heb ik als heel prettig ervaren. Collega’s met veel passie en expertise. Ik vind het een uitdaging om hen met communicatie te ondersteunen. Maar daarnaast ook extern. Samen met collega’s van bijvoorbeeld bkkc, LKCA de communicatie verder vormgeven om gezamenlijke doelen te bereiken en thema’s op te pakken. Dat geeft mij energie.

Wat hoop je te bereiken voor Kunstbalie?

Ik hoop met communicatie meer zichtbaarheid te geven aan de organisatie. Met name de rol als provinciaal expertisecentrum op het gebied van kunsteducatie en kunstbeoefening. Daarnaast het duidelijker positioneren van het aanbod, de diensten en projecten van Kunstbalie. Dit alles meer in samenwerking met onze partners.

Wat fascineert je momenteel het meeste in het vakgebied?

Dat de sectoren kunsteducatie en kunstbeoefening steeds meer de verbinding aangaan met nieuwe domeinen als zorg, welzijn en leefbaarheid. Mooi om met kunst nog meer maatschappelijke doelen te beogen.

Welke (communicatie)trends en/of ontwikkelingen vind je momenteel het meest belangrijk voor de cultuursector?

Ik denk dat het steeds belangrijker is om bij de beleidsvorming en –uitvoering van communicatie/marketing vanaf het begin diverse stakeholders te betrekken. Zo veel mogelijk in samenspraak met partners diensten en projecten realiseren. Deze co-creatie zorgt uiteindelijk voor meer draagvlak en op deze manier kunnen we gemeenschappelijke doelen bereiken.

 

Tot zover het interview met Kristel Reneman. Ben jij of ken jij een cultuurmarketeer die ook recentelijk van baan is gewisseld en graag zijn of haar verwachtingen wil delen? Tip ons via mail of Twitter.

Movers & Shakers wordt mede mogelijk gemaakt door AdresData en Culturele Vacatures.