door op 28-04-2014 10:33ARTIKELOndernemerschap

Nieuw investeringsfonds van Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam wil met een nieuw investeringsfonds een vermogen opbouwen van 25 miljoen euro om de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken en te delen met het publiek.

Het museum wil een groot deel van het geld bij bedrijven en particulieren ophalen als lening of gift. Het vermogen wordt ondergebracht bij de stichting endowment museum Boijmans van Beuningen. Met het vermogen wil het museum investeren in restauraties, aankopen, tentoonstellingen en activiteiten.

Endowment?
Het basisprincipe van een endowment is, dat met steun van particulieren en bedrijven, een structureel vermogen voor het museum wordt opgebouwd. De stichting verplicht zich om dit vermogen in stand te houden. Bij het beheer zijn de Rabobank en Robeco berokken.

Privileges voor donateurs
Particulieren en bedrijven die geld geven ontvangen ook een beloning. Zij kunnen het museum bezoeken buiten de reguliere openingstijden. Ook krijgen ze de kans om kunstenaars te ontmoeten.

Photocredit