door op 01-09-2014 08:20ARTIKEL

Nieuw logo Cultuurmarketing

Met het nieuwe seizoen in de startblokken, is Cultuurmarketing voorzien van een nieuw logo. Met het nieuwe logo willen we duidelijker uitdrukken waar Cultuurmarketing voor staat.

Cultuurmarketing verdient een logo dat de kernwaarden duidelijk representeert, beter passend bij de doelgroep. Het oude logo deed dat onvoldoende. Met het nieuwe logo gaan we verder in de eerder ingeslagen richting. Zo blijft de identiteit en herkenbare frisgroene kleur. Naast het logo is een sterk beeldmerk ontwikkeld dat in verschillende toepassingen gebruikt zal worden.

Visual storyteller Eva van den Dungen van Studio Adam was verantwoordelijk voor het nieuwe logo:

“Cultuurmarketing is een netwerkorganisatie voor mensen met passie voor de kunst- en cultuursector. Door kennis te delen en samen over het vakgebied te praten, wordt marketing inspirerend, laagdrempelig en vooral LEUKER. Met als uiteindelijk doel het versterken van de kunst en cultuursector, zodat meer mensen kunst en cultuur kunnen beleven.”

Het oude logo straalde marketing uit, maar volgens ons nog te weinig kunst- en cultuur. Cultuurmarketing onderscheidt zich van reguliere marketing. Marketing geeft richting, cultuur maakt het bijzonder. De marketeers die betrokken zijn bij Cultuurmarketing zijn gedreven om het werk van stoere theatermakers, getalenteerde muzikanten, vooruitstrevende kunstenaars en alles daaromheen bij een grote(re) doelgroep onder de aandacht te brengen.

“Het nieuwe logo bestaat uit het woord Cultuurmarketing en een krachtig beeldmerk. Dit nieuwe ronde beeldmerk zien we als vaststaand gegeven, waar je andere dingen in kunt zien. Het kan een schietschijf zijn, maar ook een stuur, een tafel met stoelen van bovenaf, een oog, een sprankeling en heel veel meer.

In het logo, dat het startpunt is van de nieuwe stijl, passen we dit gegeven simpel toe. In illustraties en infographics die we in het nieuwe seizoen gaan publiceren, pakken we daarmee uit.”