Fotocredits: Flickr / CC / 21560098@N06
door op 02-09-2014 14:23ARTIKEL

Activiteitenprogramma 2014 – 2015: nieuwe formats, meer praktijk en verdieping

In de afgelopen zomermaanden is het nieuwe activiteitenprogramma van Cultuurmarketing ingevuld. In dit artikel geven we graag wat meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van dit programma tot en met januari 2015. Direct reserveren? Bekijk dan het hele programma.

De belangrijkste graadmeter voor het nieuwe programma is het Cultuurmarketing onderzoek dat in mei 2014 is gehouden. Ruim 650 marketeers in de sector deden dit jaar mee aan dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken in dit artikel. In het onderzoek geven cultuurmarketeers aan wat hun belangrijkste kennisbehoefte is. De marketingmiddelen en thema’s die hierbij genoemd worden, vormen de thema’s van de nieuwe events.

Daarnaast is er de zeskoppige programmaraad die adviseert en meedenkt over het nieuwe programma. Begin juli is de programmaraad bijeen gekomen en heeft de raad op basis van de ruwe onderzoeksresultaten de outlines van het nieuwe programma geformuleerd. Een derde onderdeel is de input van de circa 40 sparringpartners van Cultuurmarketing.

Nieuwe formats in seizoen 2014 – 2015
In seizoen 2013 – 2014 organiseerde Cultuurmarketing bijeenkomsten volgens twee formats: de zogenaamde inspiratiemiddagen en tweedaagse verdiepende cursussen. De inspiratiemiddagen staan in het teken van 1 thema, waarover 3 best practises een case presenteren. Ook hebben we in januari 2014 eenmalig een congres georganiseerd dat in het teken stond van innovatie in print.

Praktische workshops voor beginners en gevorderden
Waar het onderzoek met name de thema’s voor de activiteiten aangeeft, bleek uit de feedback van onze sparringpartners dat er behoefte is om eigen cases voor te leggen en praktisch aan de slag te gaan met onderwerpen en cases.

Uit deze behoefte zijn de workshops geboren die we vanaf dit seizoen organiseren. Deze praktische sessies duren circa 3 uur en op 1 dag worden er 2 sessies aangeboden: één voor beginners en één voor gevorderden. In het eerste half jaar staan er vier workshops gepland:

Twee workshops worden binnenkort nog toegevoegd aan het programma.

Verdieping voor managers in de ronde tafel
De behoefte aan meer interactiviteit en ruimte voor discussie, wordt ingevuld door het nieuwe ronde tafel format. De eerste ronde tafel vindt plaats op donderdag 13 november en organiseren we in samenwerking met onze nieuwe partner Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC).

Met praktijkrelevantie als uitgangspunt, verzamelt en ontwikkelt SWOCC wetenschappelijke kennis over de werking van merken en communicatie. Veel van deze kennis is ook toepasbaar voor de cultuursector. De ambitie, visie en gedrevenheid van SWOCC en Cultuurmarketing komen met elkaar overeen en vullen elkaar aan. Vandaar dat we erg blij zijn met deze nieuwe samenwerking. De ronde tafel op 13 november staat in het teken van branding.

Leren van elkaar in de inspiratiemiddagen
Frisse inspiratie blijven we brengen op onze inspiratiemiddagen. De eerste middag op 2 oktober staat in het teken van jongerenmarketing. Andere thema’s die aan bod komen zijn onder andere innovatief marketing- en prijsbeleid en het verbinden van partners. Ook organiseren we begin 2015 weer een strategisch scoren met Facebook middag. Tijdens de inspiratiemiddagen presenteren drie best practises hun case.

Verdieping in de tweedaagse cursussen
Ook de cursussen waarin in een kleine groep gewerkt wordt aan bijvoorbeeld een PR strategie, email marketing of een strategisch marketingcommunicatieplan gaan door. Marketeers die hun zoekmachine marketing willen verbeteren, kunnen hier ook aan werken in een nieuwe cursus. Dit onderwerp leent zich erg goed voor een tweedaagse verdiepende cursus, omdat het niet alleen te maken heeft met SEO, maar ook met search engine advertising (SEA) en het analyseren van resultaten aan de hand van Google Analytics.

CRM leergang Get Connected
Voor meer diepgang in een langdurig traject, organiseren we in 2015 i.s.m. Pieter de Rooij de CRM leergang Get Connected. Deze leergang werd in 2009 en 2013 georganiseerd door Bureau Promotie Podiumkunsten en bieden we dit seizoen in een vernieuwd jasje aan. Het doel van de leergang blijft hetzelfde als voorheen: het ontwikkelen van een CRM strategie waarmee organisaties hun klanttevredenheid en -rendement kunnen optimaliseren.

Binnenkort worden de laatste sprekers en activiteiten toegevoegd aan het programma. Dankzij de deelnemers aan het onderzoek, de programmaraad, sparringpartners, leden en ieder ander die input heeft gegeven zijn we tot dit ambitieuze en diverse programma gekomen. Wij zijn er in ieder geval trots op en hopen dat het jullie ook inspireert en enthousiasmeert!

Aanmelden voor de events is vanaf vandaag mogelijk en voor vragen over het nieuwe programma kan je contact opnemen met [email protected].