door op 27-05-2020 15:17ARTIKEL

Zo pakken culturele organisaties de heropeningen aan

Per 1 juni versoepelen de coronamaatregelen en mogen culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek. Cultuurmarketing sprak met marketeers van Filmhuis Den Haag, Hof van Busleyden, Internationaal Theater Amsterdam, Kunsthal Rotterdam, Musis & Stadstheater Arnhem, NEMO Science Museum en TivoliVredenburg over hun aanpak en toekomstplannen. 

De strikte regelgeving rondom de heropening brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee die per culturele instelling verschillen. Hoe zal de toekomstige bezoekerservaring er uit komen te zien met een beperkte zaalcapaciteit? En wat zijn de verwachtingen van het publiek? Zeven marketeers vertellen hoe ze de heropening vormgeven en tegen welke uitdagingen het marketingcommunicatie team aanloopt. 

Kunsthal Rotterdam bouwt extra trap voor eenrichtingsverkeer

De Kunsthal gaat per 1 juni open en laat, conform de richtlijnen, 1 persoon per 10 m2 binnen. Er is nog even overwogen om voor kwetsbare groepen die extra vatbaar zijn voor het coronavirus, speciale bezoekuren te organiseren. Daar is uiteindelijk niet voor gekozen: “Het aantal bezoekers dat we met bovenstaande richtlijn binnenlaten is al heel laag. Daarnaast willen we de veiligheid natuurlijk voor iedereen waarborgen, risicogroep of niet,” licht Sabine Parmentier, hoofd marketing & communicatie bij de Kunsthal toe. 

Per kwartier worden 15 tot 25 mensen toegelaten, zodat het niet te druk wordt in het entreegebied. “Daar leiden we de bezoekers met een duidelijk in- en uitgang en een vaste route door het gebouw, maar in de tentoonstellingen laten we dat los. Bij de Kunsthal moet je kunnen dwalen door de exposities en ook zoveel mogelijk door het gebouw, daar is het gebouw ook naar ontworpen. Dat gevoel van vrijheid willen we behouden. Er is zelfs een tijdelijke extra trap gebouwd om voor eenrichtingsverkeer te zorgen.”

Waar sterk op gelet wordt is dat de communicatie in lijn blijft met waar de Kunsthal als merk voor staat. “Wat voor de Kunsthal belangrijk is, is om het publiek te activeren: je moet op avontuur gaan, kunnen meedoen en elkaar ontmoeten,” vertelt Parmentier. “Dat vereist soms wat omdenken, maar die sfeer en dynamiek moet behouden blijven. Daarom kiezen we er bijvoorbeeld voor om bezoekers nog niet de gehele klantreis te tonen in een video, wat je in het kader van verwachtingsmanagement misschien zou willen doen. Een bezoek aan de Kunsthal moet een verrassing blijven: ook in deze tijden.”

Een andere lijn in de communicatie is het inzetten op gedragsverandering om bezoekers ook de minder populaire tijdslots te laten kiezen. “Maar het is moeilijk om dat in je eentje te realiseren,” aldus Parmentier. “Dat zouden we als  sector moeten aanpakken. We hebben altijd bezoekerspieken, zoals op zondag om 15:00 uur, maar die pieken zijn nu niet mogelijk. Hoe krijgen we het voor elkaar dat iemand een verlofdag opneemt om het museum te gaan bezoeken de komende periode?”

Wat de organisatie kenmerkt, is dat er vooral wordt gekeken naar wat er wél mogelijk is in deze crisis. De meeste activiteiten worden dan ook voortgezet in kleinere setting. Parmentier: “Plannen maken voor de toekomst geeft een stip op de horizon. De Kunsthal heeft geen eigen collectie. Dat maakt ons heel flexibel, maar het betekent ook dat we in tijden van crisis weinig hebben om op terug te vallen.” Wel is de meerwaarde van het hebben van samenwerkingspartners in de stad en creatieve makers die verbonden zijn aan de organisatie zichtbaar: “We kijken samen naar de manier waarop we de komende maanden gaan invullen. De creativiteit die vervlochten is met onze sector, komt nu goed van pas.”

TivoliVredenburg zet haar deuren op een kier

TivoliVredenburg gaat vanaf 1 juni open, maar dan op een kier: drie concerten per dag voor maximaal 30 mensen. De blijdschap daarover is te horen aan de stem van Lieke Timmermans, manager marketing en communicatie bij het Utrechtse podium. “Onze bezoekers snappen heel goed dat deze concerten niet zoals vroeger zijn. De randvoorwaarden zijn totaal anders: bezoekers kunnen niet zomaar naar de bar en moeten snel na een concert weer weggaan. Dat maakt dat de ervaring echt anders gaat zijn, vandaar dat we het ‘op een kier’ noemen. De essentie blijft echter hetzelfde: bezoekers kunnen genieten van live muziek.”

Twee jaar geleden maakte Timmermans een onderverdeling in een team dat de marketing voor het programma verzorgt, en een team corporate marketing. De toegevoegde waarde van de corporate marketing was een zoektocht aldus Timmermans. Wat wil je nog meer vertellen als je zo’n mooi en groots programma hebt? Plotsklaps veranderde dat door de coronacrisis. “Toen in maart het programma wegviel werd corporate marketing, maar ook interne communicatie belangrijk. Er is een grote bezoekersgroep die echt van TivoliVredenburg houdt. Deze groep kunnen we binden door onze verhalen te vertellen. Dit zijn niet alleen de verhalen die zich binnen de muren van TivoliVredenburg afspelen, maar juist ook verhalen over de stad. We gebruiken onze communicatiekracht nu ook om over lokale ondernemers zoals boekwinkels te vertellen. De positie van corporate marketing is veel sterker geworden.”

De positie van corporate marketing is veel sterker geworden.

De focus op corporate marketing resulteert ook in het werven van donateurs onder andere publieksgroepen dan voorheen. “Waar donateurs eerder voornamelijk uit de achterban van de klassieke concerten voortkwamen, hebben we nu ook een strategie uitgerold om donateurs te werven onder de popliefhebbers. Een collega van de afdeling development en partnerships werkt daarbij intensief samen met de corporate en programma marketeers.”

Onzekerheid bij Musis & Stadstheater Arnhem door uitblijven theaterprotocol

Musis & Stadstheater Arnhem gaat niet van start met reguliere voorstellingen voor 1 september. “Dat is onmogelijk door de lage capaciteit,” aldus hoofd marketing Arlette de Jong. “Wel gaan we drie keer per week rondleidingen organiseren voor circa 20 mensen per rondleiding en zijn bezig met alternatieve programmering. Wij hebben de grootste capaciteit in Arnhem op cultuurgebied. We onderzoeken hoe we andere organisaties met deze capaciteit van dienst kunnen zijn, om onze bijdrage aan het Arnhemse culturele leven te leveren.”

Musis & Stadstheater Arnhem rekent momenteel diverse scenario’s door voor het najaar. Door het ontbreken van officiële richtlijnen voor theaters na 1 september, zijn de onzekerheden groot. De Jong merkt dat het de communicatie aan bezoekers bemoeilijkt. “We kunnen nog altijd weinig duidelijkheid bieden aan onze bezoekers. We volgen de richtlijnen van de overheid en kaartkopers krijgen bericht als de maatregelen consequenties hebben voor hun ticket. Mensen hebben gelukkig erg veel begrip, er zijn er maar enkelen die het lang vinden duren.”

De Jong verwacht dat de impact van Covid19 op de marketing en communicatie afdeling groot en blijvend is. “Ik verwacht dat de programmering flexibeler wordt. Voorstellingen en concerten zullen korter voor de speeldatum worden geboekt en in de verkoop gaan. Dit heeft consequenties voor onze marketing-dynamiek. De afgelopen tijd is de focus van onze communicatie verschoven van voorstellingsmarketing naar branding van Musis & Stadstheater”.

Tenslotte voorspelt De Jong dat de dynamiek in de kaartverkoop aan de kant van de bezoekers ook zal veranderen. “Ik denk dat mensen nog meer last minute gaan kopen, zoals bij de popzalen al gebruikelijk is. Dat betekent dat wij als marketeers nog korter
op de bal moeten spelen. Ook verwacht ik dat mensen een grote coulance verwachten wanneer zij hun ticket willen retourneren. Wellicht gaat een ticketplatforms als Ticketswap ook in de theatersector een vlucht krijgen.”

Gefaseerde heropening voor Filmhuis Den Haag 

Filmhuis Den Haag heeft te maken met twee protocollen bij de heropening: die van de horeca en de bioscopen. De heropening vanaf 1 juni vindt daarom gefaseerd plaats. De eerste dagen openen de vijf filmzalen met een beperkt aantal voorstellingen om te kunnen proefdraaien, en de horeca start met een take away concept. Omdat de filmzalen klein zijn en de 1,5 meter maatregelen de capaciteit rigoureus terugbrengt, maakt het filmhuis zich grote zorgen over de toekomst. 

Hoofd marketing Josien Buijs: “De versoepeling vanaf 1 juli om op te schalen naar 100 bezoekers heeft voor ons geen zin. Onze grootste zaal heeft 102 stoelen, daarvan kunnen we er 23 bezetten. In totaal komt de capaciteit uit op circa 66-70 bezoekers, tegen 332 normaal. We gaan nu open omdat bezoekers dat verwachten en we onze maatschappelijke rol willen vervullen, en natuurlijk omdat film vertonen het liefste is wat we doen, maar het filmtheater is gericht op de hele ervaring naast de film: nagesprekken, horeca en festivals. Veel daarvan is nu niet mogelijk waardoor onze hele bedrijfsvoering verandert.” Een oplossing ziet het filmhuis in het aanbieden van online nagesprekken en debat. “We moeten nog creatiever zijn met minder geld. Eerder zaten nagesprekken en debatten in de ticketprijs verdisconteerd. We kunnen ons dat nu niet meer permitteren.”

In de praktijk gaat het filmbezoek bij Filmhuis Den Haag er anders uitzien. Er is kleurenrouting aangebracht die mensen naar de juist filmzaal moet leiden, een host die mensen daarbij assisteert en de stoelen zijn geplaceerd, waarbij er vaste plekken voor ‘eentjes’, ‘tweetjes’ en ‘gezinnen’ zijn. 

De customer journey verandert compleet en dat is een zoektocht.

De regelgeving beïnvloedt de communicatie. “We willen mensen het gevoel geven dat filmbezoek een leuk uitje is, daarom proberen we huisregels en routing prettig vorm te geven en de juiste toon te vinden. Aan de andere kant erkennen we dat de beleving anders is, de customer journey verandert compleet. Dat is een zoektocht. We zijn een video aan het maken waarin we mensen laten zien hoe filmbezoek eruit ziet.” 

De coronacrisis resulteert in veel experiment op de marketingcommunicatieafdeling. “Voorheen konden we op basis van ervaring en onderbuik inschatten of iets gaat werken. Nu werken we als het ware als een start-up die een nieuw filmtheater opent. De bedrijfsvoering moet zich continu aanpassen aan gewijzigde maatregelen, dus we moeten blijven uitproberen en snel schakelen. Het is in deze tijd heel belangrijk dat we feedback van bezoekers verzamelen en daarop inspelen. Positief aan de coronacrisis is dat de bereidwilligheid van het publiek heel hoog is, merkt Buijs op. “We proberen daarop in te spelen door actief om donaties te vragen en te vertellen dat ook het kopen van een tienrittenkaart ons helpt. Vóór de crisis deden we dat subtieler, nu is het noodzaak. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het filmtheater er is.”

Museum Hof van Busleyden profiteert van ticket data

In Vlaanderen speelt een ander scenario dan in Nederland. Na de sluiting van alle culturele instellingen op 13 maart, werkten de musea gezamenlijk aan een puntenplan waarin een nieuwe standaard voor veiligheidsmaatregelen werd neergezet. De Veiligheidsraad beoordeelde het plan en in mei kregen de musea en bibliotheken groen licht. Alle evenementen zijn deze zomer verboden waardoor de podia blijven voorlopig dicht blijven.

Terwijl de eerste musea per 18 mei heropenden, koos het stadspaleis in Mechelen, Museum Hof van Busleyden, ervoor om iets ruimer de tijd te nemen: hun deuren per 1 juni open voor maximaal 80 bezoekers per uur. “We hadden meer tijd nodig voor het uitrollen van de veiligheidsmaatregelen, maar ook voor het in lijn krijgen van de communicatie,” vertelt Sara Verhaert, expert communicatie bij het stadspaleis. “We baseren ons op diverse onderzoeken om de bezorgdheden van specifieke doelgroepen te ontnemen. Zo nemen we bezoekers via de website en in mailcommunicatie mee op de nieuwe klantreis; informeren hen over propere toiletten; het regelmatig schoonmaken van leuningen en deurknoppen; een rustige entreehal en het gebruik van mondkapjes.”

mondkapje

Een mondkapje, aangeboden door Museum Hof van Busleyden

Het al dan niet verplicht stellen van mondkapjes, is een keuze die wordt neergelegd bij de musea zelf. “Wij nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen voor een verplicht gebruik van mondmaskers,” aldus Verhaert. “In ons museum zijn een aantal smalle doorgangen en knusse kamers zijn waar er tweerichtingsverkeer is tussen bezoekers.”

De mondmaskers worden verstrekt door het museum zelf, waarbij een duurzaam en lokaal geproduceerd mondkapje wordt aangeboden die de bezoeker ook na het museumbezoek kan blijven gebruiken. Om bezoek aan het Hof van Busleyden te stimuleren, ontvangen de eerste 1000 bezoekers een limited edition, waarbij een gedeelte van een koorboek en het logo is afgedrukt.

Vanuit marketingperspectief bieden de coronamaatregelen ook enkele voordelen voor musea. Sara Verhaert: “Bezoekers worden gevraagd online tickets te reserveren, of indien dat niet mogelijk is per telefoon. Voorheen bedroeg onze online verkoop 5% van de totale ticketverkoop. Ik verwacht dat dit nu gaat stijgen naar 95-100%. Dat gaat een grote rijkdom aan data opleveren, die we eerst niet voorhanden hadden.” De eerste resultaten zijn zelfs voor de heropening al zichtbaar. “Op basis van het beperkt aantal tickets dat nu geboekt is, zien we dat mensen nog weinig bezig zijn met het plannen van dagtripjes. Wel is te zien dat de reserveringen nu betrekking hebben op bezoekers die woonachtig zijn op 10-15 km afstand van het museum, dus we gaan de komende tijd terugplooien naar de nabije omgeving.”

De periode van dichte deuren leverde een verschuiving op in de mindset van medewerkers van het stadspaleis. “We hebben geëxperimenteerd met een online platform, ‘Haal het museum in huis’, waarbij we o.a. multimedia die ingezet wordt binnen het museum tonen. Ook hebben we een succesvolle campagne gedaan in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, waarin in 5 uitzendingen een privé rondleiding werd verzorgd rondom de Vlaamse Meesters in 5 musea. Dit zorgde voor veel exposure. We zijn er nu van overtuigd dat we de komende maanden en jaren moeten investeren in online content, waarbij we niet alleen bestaande content recyclen, maar ook content specifiek gaan ontwikkelen voor deze kanalen.”

Museum Hof van Busleyden – (c) Sophie Nuytten

Internationaal Theater Amsterdam start met monologen

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) heropent op 1 juni met de première van de monoloog ‘Wie heeft mijn vader vermoord?’. Op de première worden de 30 beschikbare plekken ingenomen door genodigden en pers en wordt de voorstelling voor nog eens dat aantal mensen gescreend in de andere zaal. Alle tickets voor de overige speeldata in juni zijn al uitverkocht. In augustus wordt de capaciteit opgeschaald en zal er gespeeld worden voor 100 bezoekers per keer. Daarnaast voert ITA in de zomermaanden nog twee monologen op in dezelfde constructie.

De reden dat ITA op 1 juni al van start kan gaan met voorstellingen, komt voort uit een samenspel van omstandigheden. Martine Jedema, senior marketingmedewerker bij ITA: “’Wie heeft mijn vader vermoord?’ zou in april in première gaan. Ondanks dat we veel onzekerheid hadden, wisten we wel: als er één productie is die we relatief snel in de nieuwe omstandigheden op de planken kunnen brengen is het deze. Ook is het een voordeel dat wij een eigen podium en ensemble hebben. Daardoor hebben we snel kunnen besluiten om deze voorstelling voor een klein publiek te gaan spelen. De andere twee monologen zijn producties die voor ons ook gemakkelijk te hernemen zijn.” 

Het prijsbeleid van ITA voor deze voorstellingen is ongewijzigd. Wel geldt een een maximum van twee kaarten per huishouden en krijgen vrienden van ITA zoals gebruikelijk voorrang bij het kopen van kaarten. Of dat zo blijft in het najaar is onzeker. 

Jedema constateert dat de coronacrisis het marketingcommunicatieteam op scherp stelt in (de onderverdeling van) werkzaamheden: “Het team is in het kader van de fusie twee jaar geleden nog steeds onderverdeeld in marketeers voor het ensemble en marketeers voor de programmering. Dit is het moment om nog eens te kijken of dat de juiste manier is. Ook gebruiken we de tijd om meer aandacht te geven aan corporate marketing, strategische onderwerpen en het uitdenken van onze middelenmix. Aan de andere kant zijn we er ook alert op dat de situatie kan veranderen en er ineens veel van ons gevraagd kan worden, zoals de campagne voor de voorstellingen in het najaar.”

Na deze periode van intensief digitaal contact, heeft publiek mogelijk een grotere behoefte aan live ervaringen.

Zeker is dat de theaterbeleving de komende tijd zal veranderen. Jedema ziet dit niet enkel als negatief. “Na deze periode van intensief digitaal contact, heeft publiek mogelijk een grotere behoefte aan live ervaringen. Daar kunnen we naast online content ook weer nieuwe vormen voor vinden. Wat de online programma’s betreft is het volgens Jedema belangrijk om bij de kern te blijven. “Digitale media maken het heel makkelijk om publiek te laten zien dat je er nog bent. Wij hebben zorgvuldig afgewogen wat we willen communiceren, naast onze serie die speciaal gemaakt is voor deze tijd waarin acteurs dagelijks een verhaal voorlezen uit Decamerone. We blijven creëren en nadenken over hoe we verhalen kunnen vertellen, maar zetten niet alles wat beschikbaar is zomaar online.”

NEMO Science Museum neemt de maand juni als proefperiode

NEMO Science Museum, het familiemuseum in Amsterdam over wetenschap en technologie, gaat vanaf 1 juni open, zoveel mogelijk ‘zoals je gewend bent’. Wel geldt er een beperking van aantal bezoekers, gebaseerd op het maximaal aantal toegestane bezoekers per m2. Bezoekers wordt ook gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers te houden en op iedere verdieping gebruik te maken van handreinigingsgel. Een aantal installaties blijven gesloten, tastbare objecten (de installaties die aangeraakt mogen worden) worden zeer regelmatig schoongemaakt en er zijn pennetjes aanwezig voor de touchscreens in het museum.

Het museum ontvangt veel kinderen in de basisschoolleeftijd, zij zijn minder vatbaar voor het virus en dat maakt het iets meer ontspannen. “Het is in de communicatie wel een uitdaging om een balans te vinden tussen het waarborgen van de NEMO ervaring, waarbij de regie bij de bezoeker ligt, en tegelijkertijd de regels die we wel hebben opgesteld voor museumbezoek te kunnen uitvoeren. De vrije keuze in de route door het museum is nu minder vrij maar je kunt nog steeds kiezen,” aldus Meike Moors, manager marketing en communicatie. “Daarvoor hebben we onder andere de NEMO Check bij de ingang gemaakt, waarbij ook onze jongere bezoekers uitleg krijgen over wat 1,5 meter afstand inhoudt en welke regels er gelden in het museum.”

Er wordt ook gebruik gemaakt van signing op de vloer en iconografie voor het uitbeelden van de regels. Niet alleen om op een heldere en herhalende manier te communiceren over de regels, maar ook om het aantal publieksmedewerkers op de vloer niet al te groot te maken, zodat er binnen de beperkingen van 1,5 meter afstand meer ruimte overblijft voor bezoekers. In de route die is gekozen hebben we geprobeerd aan te sluiten bij wat bezoekers normaal ook doen in het museum, zo hoeven we bezoekers niet teveel te corrigeren of te sturen in de vastgelegde routes.”

De maand juni kan gezien worden als proefperiode voordat de zomervakantie aanvangt. “We gaan onderzoeken wat we samen met de bezoeker kunnen realiseren. We hechten veel belang aan de input vanuit de bezoekers in die eerste maand: we gaan direct starten met bezoekersenquêtes en gaan ook een aantal mensen per dag opbellen, om te kijken waar er nog verbetering mogelijk is,” vertelt Moors. Het museum verwacht een toename van bezoek in de vakantieperiode, gezien de primaire doelgroep kinderen in de basisschoolleeftijd en hun familie betreft. ”De zomervakantie is meestal een drukke periode voor ons, maar ik verwacht dat de komende zomer veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan.”

NEMO is een museum dat sterk afhankelijk van publieksinkomsten. De wil om snel open te gaan, is daarom ook groot. “Wat ik ook merk is dat het plannen maken voor de toekomst veel goed doet voor de organisatie. Het geeft nieuwe gezamenlijkheid, energie en richting binnen de organisatie.”

 

Fotocredit header: Marco De Swart, Bezoekers in de tentoonstelling ‘Extra Large. Wandkleden van Picasso en Le Corbusier tot Louise Bourgeois’ in de Kunsthal Rotterdam.

door op 08-04-2020 14:00ARTIKEL

Nieuwe ticketregeling: Bewaar je ticket / Save your ticket [toolkit + informatie]

Bij geannuleerde evenementen heeft de consument onder normale omstandigheden het recht op restitutie van het aankoopbedrag. De coronacrisis zorgt er echter voor dat de financiële impact voor de sector zo groot is dat instellingen failliet kunnen gaan, als voor alle reeds gekochte tickets het geld teruggestort moet worden.

Om deze reden is er een nieuwe ticketregeling opgesteld die oplossing biedt voor deze uitzonderlijke situatie. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende brancheorganisaties in de culturele sector, het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt.

De regeling gaat op donderdag 9 april van start. In dit bericht informeren we marketeers alvast over de regeling, zodat je je goed kunt voorbereiden en kunt meedoen aan de landelijke campagne. De informatie is afkomstig van de werkgroep “Promotie Voucherregeling”.

Wat houdt de ticketregeling in?

Met de pay-off Bewaar je ticket (of Save your ticket) hanteert ieder theater, podium, festival, museum of concertzaal hetzelfde beleid met betrekking tot restitutie. Kan een evenement niet verplaatst worden naar een nieuwe datum, of kan de koper niet op de nieuwe datum, dan krijgt deze de mogelijkheid het aankoopbedrag van de ticket(s) incl. servicekosten te krijgen in de vorm van een voucher die geldig blijft bij de betreffende locatie of organisator. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan het geld terug te vragen of de ticket(s) te doneren.

Toolkit voor marketeers

Hieronder vind je een toolkit die het voor jou makkelijk maakt om je aan te sluiten bij dit sectorbrede initiatief. In de toolkit vind je alles wat je nodig hebt als marketeer om in- en extern iedereen op de hoogte te brengen van de regeling:

 • Het persbericht dat op 9 april naar alle landelijke media wordt verstuurd. Voel je vrij om het te delen met de lokale media.
 • Een tweetalige pay-off waarmee we de regeling onder de aandacht brengen: Bewaar je ticket of Save your ticket. Kies de pay-off die het beste bij jouw venue past.
 • Afbeeldingen ter ondersteuning van de campagne in nieuwsbrieven, op je site en social media (worden in de loop van woensdag 8 april toegevoegd).
 • Voorbeeldteksten voor e-mailings aan je publiek
 • Q & A voor publiek
 • Q & A voor jou, als organisator
 • Uitleg ticketregeling: een praktisch document waarin de hele regeling en de voorwaarden worden uitgelegd.

 

Vermeld in alle communicatie met jouw bezoekers of kaartkopers het logo van de campagne en sluit daarmee aan op de landelijke campagne. Daarnaast vragen we je aandacht voor www.bewaarjeticket.nl en www.saveyourticket.nl. Hierop vinden jij en je publiek alles wat je moet weten.

Waarom deze ticketregeling?

De ticketregeling geeft ons tijd en ruimte. De boodschap is voor het publiek eenduidig: ‘bewaar je kaartje’. Deze is óf geldig voor hetzelfde event op een nieuwe datum óf is om te ruilen naar een voucher ter waarde van het totale bedrag. Die voucher is later in te wisselen voor een alternatief evenement. De hele regeling is uitgeschreven in de het document ‘Uitgangspunten regeling ticketgelden’ in de toolkit.

De ticketregeling voorziet in de juridische en organisatorische richtlijnen. In verband met de hoeveelheid verschillende kaartverkoopssystemen is de praktische uitvoering van de voucherregeling per venue of organisator verschillend. Deze moet je dus zelf inrichten.

Update 25 mei

De meeste instellingen zijn gestart met het communiceren van de definitieve annuleringen en de verplaatsingen. Omdat het juist in deze fase belangrijk is om de gezamenlijke oproep opnieuw onder de aandacht te brengen, gaat vanaf 25 mei een grote mediacampagne van start: ‘Bewaar je Ticket’ is vertaald naar tv, outdoor en online. De komende tijd is deze campagne, mogelijk gemaakt door een groot aantal partijen, op verschillende plekken zichtbaar. Hieronder is de commercial te zien.

Actueel nieuws cultuursector coronovirus
door op 19-03-2020 14:00ARTIKEL

Actuele leestips over impact coronavirus op de cultuursector

De kunst- en cultuursector staat onder druk door de verspreiding van het coronavirus. We kampen met een onzekere tijd doordat producties en tentoonstellingen zijn geschrapt en kantoren zijn gesloten. Het uitwisselen van kennis en informatie is, zeker nu, belangrijk. De redactie van Cultuurmarketing zet daarom het actuele nieuws voor de sector op een rij. Dit artikel wordt doorlopend aangevuld. Heb jij ook een leestip die ertussen past? Tip ons.

Achtergrond & verdieping

Meer over het coronavirus in de cultuursector.

Dagelijkse update

Week 22 (25 t/m 3 mei)

Week 21 (18 t/m 24 mei)

Week 20 (11 t/m 17 mei)

Week 19 (4 t/m 10 mei)

Week 18 (27 april t/m 3 mei)

Week 17 (20 t/m 26 april)

Week 16 (13 t/m 19 april)

Week 15 (6 t/m 12 april)

Week 14 (30 maart t/m 5 april)

Week 13 (23 t/m 29 maart)

Week 12 (16 t/m 22 maart)

Week 11 (9 t/m 15 maart)

Tips & tricks

Voor iedereen werkzaam in cultuur en/of marketingcommunicatie.

Updates brancheverenigingen

Benieuwd wat het coronavirus voor jouw sector of discipline betekent? Hier plaatsen we (indien beschikbaar) branchespecifieke informatie.

Updates fondsen en andere geldschieters

Wat betekent de huidige situatie voor jouw (toekomstige) subsidie-aanvraag?

 

Fotocredit header: Unsplash

virtual tour rijksmuseum
door op 19-03-2020 13:00ARTIKEL

Kunst in quarantaine: hoe cultureel aanbod nieuwe vormen aanneemt

Veel gesloten culturele instellingen gaan momenteel creatief om met de mogelijkheden hun publiek te bereiken. Waar kun je thuis vanaf de bank van genieten? De redactie van Cultuurmarketing ging op zoek en vond voor ieder wat wils. Kies je favoriet uit 300 documentaires, wandel via virtual tours door verschillende musea, bekijk voorstellingen terug of pak er een muzikale opdracht bij.

Dit artikel wordt doorlopend aangevuld. Heb jij ook een mooi voorbeeld dat ertussen past? Tip ons!

Uit de collectie of het archief

Livestreams & online registraties

Bijscholing & creatieve ontwikkeling

Storytelling

Virtual tours

Vlaanderen

door op 18-03-2020 15:45ARTIKEL

Deelnemers gezocht voor Cultuurmarketing commissies

Cultuurmarketing start met een pilot voor Cultuurmarketing commissies. Via de open call van vorige maand is een groot aantal ideeën ingestuurd voor de pilotgroepen. Uit deze ideeën hebben we drie thema’s geselecteerd die zich ervoor lenen aangepakt te worden in een commissie: evaluatie van inclusiviteitsbeleid, de inzet van ambassadeurs en internationalisering vs. lokale relevantie. Via onderstaande link kan je je opgeven voor deelname.

Uit het tweejaarlijkse ledenonderzoek blijkt dat veel Cultuurmarketing leden in kleine groepen samen willen komen om specifieke thema’s te bespreken. Om dit te faciliteren, initieert Cultuurmarketing een pilot met een klein aantal commissiegroepen. Het doel van de commissies is om met vakgenoten te leren, delen en reflecteren over een specifiek thema.

Iedere commissie bestaat uit een groep mensen die vakinhoudelijke overeenkomsten hebben. Dat kan inhoudelijk zijn, maar ook op rol. Vorige maand werd middels een open call opgeroepen ideeën in te sturen. 

Resultaten open call: schrijf je in voor één van de drie thema’s

Ruim 40 ideeën zijn ingestuurd via de open call. Bij de selectie is beoordeeld hoe specifiek het thema is, wat de relevantie voor de sector is en of het een thema is dat zich leent om in commissie-vorm aan te pakken. Er zijn drie thema’s geselecteerd voor de pilot. Na een succesvolle pilot toetsen wij de overige ideeën opnieuw op relevantie en geschiktheid.

Ambassadeurs inzetten
Het betrekken van ambassadeurs kan een manier zijn om bezoekers en hun achterban bij culturele instellingen te betrekken en de impact van communicatie te vergroten. Wat is de rol van marketing en communicatie hierbij? En welke methodieken of werkwijzen werken om er in de praktijk vorm aan te geven?

Internationalisering / globale groei in strijd met lokale relevantie
Globale groei van een cultureel merk kan conflicteren met de lokale relevantie. Hoe kunnen we deze tegenstrijdige belangen vanuit marketing en communicatie in balans brengen met elkaar?

Evaluatie van inclusiviteitsbeleid
Inclusie is een speerpunt van de organisatie. Hoe weten en meten we of die inclusiviteit daadwerkelijk wordt ervaren door personeel en publiek? En welke rol kan de marketingcommunicatie-afdeling hierin spelen?

Wat levert de deelname aan een commissie op?

 • De mogelijkheid om in een kleine, veilige en inclusieve omgeving samen te komen met vakgenoten.*
 • Ruimte om te leren, delen en reflecteren op het werk en daarmee je eigen kennis en vaardigheden te vergroten of verbreden.
 • Een nieuw netwerk van vakgenoten.

Wat verwachten we van deelnemers?

Het succes van iedere commissie is afhankelijk van de inzet van de groepsleden. Wanneer je je aansluit bij een commissie, committeer je je eraan om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en input te leveren om het doel van de commissie te bereiken.

Randvoorwaarden:

 • Een commissie heeft minimaal 6 en maximaal 10 leden.
 • Komt minimaal 4 en maximaal 6 keer per jaar bij elkaar.
 • Bijeenkomsten worden gepland tijdens werktijd op het kantoor van Cultuurmarketing te Amsterdam.* 
 • Commissies zijn exclusief toegankelijk voor Cultuurmarketing leden.

*Gezien de ontwikkelingen aangaande het coronavirus onderzoekt Cultuurmarketing momenteel de mogelijkheden voor leren en uitwisselen op afstand. Mocht het bij de start van de commissies worden afgeraden om fysiek bij elkaar te komen, worden de commissies digitaal opgestart. 

Geïnteresseerd?

Via onderstaande knop kan je je t/m 24 april aanmelden als deelnemer voor deze commissies. Cultuurmarketing stelt de commissies samen en organiseert en begeleidt de bijeenkomsten. 

 

Fotocredit: William van der Voort

door op 08-01-2020 12:12ARTIKEL

7 afstudeeronderzoeken waar je als cultuurprofessional iets aan hebt

Elk studiejaar worden er talloze scripties en onderzoeken in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector afgerond. De redactie van Cultuurmarketing dook in de diverse scriptiedatabases om een selectie van 7 interessante scripties op een rij te zetten. 

1. Wat is ervoor nodig om jongeren te laten genieten van klassieke muziekconcerten?

Om de lage participatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan klassieke muziekcultuur te vergroten, bracht de denktank ‘Zit er nog muziek in?’ van studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen een adviesrapport uit om dit te bewerkstelligen. De denktank deed onderzoek in opdracht van Universal Music Classics & Jazz en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek.  Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassenen wel openstaan voor klassieke muziek. De denktank doet daarom aanbevelingen om klassieke muziek laagdrempeliger te maken, zoals het openstellen van repetities of klassieke muziek op andere plekken te integreren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de denktank ‘Zit er nog muziek in’ van de Radboud Universiteit Nijmegen die bestaat uit studenten van verschillende studierichtingen. Lees hier het volledige onderzoek uit 2018.

2. Wat is de waarde van inclusief taalgebruik in musea?

Voor haar scriptie onderzocht Anouk van der Knaap de mogelijkheden voor musea en culturele instellingen om een Inclusive Language Guide te implementeren die inclusief taalgebruik door stafleden mogelijk maakt. Door inclusiever te zijn op het gebied van taal, voelen meer mensen zich welkom in een museum. Van der Knaap richt zich met haar onderzoek niet op het verbieden van bepaald taalgebruik, maar op het verbeteren van vaardigheden van medewerkers om includerende taal te gebruiken. Van der Knaap beveelt aan om aan te sturen op taalgebruik dat niet uitgaat van iemands mogelijkheden of afkomst of oordeel over diens gender. Een van de tips van Van der Knaap is om geen aannames te doen, bijvoorbeeld op basis van iemands uiterlijk.

Anouk van der Knaap schreef haar scriptie voor haar BA Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in 2018. Lees hier de volledige scriptie en bekijk de bijbehorende infographic.

3. Hoe zijn nationale campagnes rondom Rembrandt en Bredero in de loop der jaren veranderd van vorm?

Tessa van Wanderburg deed onderzoek naar de herdenkingsjaren van Rembrandt en Bredero in respectievelijk 2019 en 2018. Het doel is de historische ontwikkeling van deze herdenkingen in kaart te brengen. Het onderzoek toont de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende initiatiefnemers, gebruikte begrippen en doelen. De doelen lopen uiteen van volksopvoeding tot nation branding. Van Woudenburg concludeert in haar onderzoek dat de specifieke vraag waarom Rembrandt en Bredero een herdenkingsjaar verdienen, nooit door initiatiefnemers wordt gesteld en dat het herdenken ervan als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het onderzoek van Van Wardenburg laat daarbij zien welke elementen uit een geschiedkundige gebeurtenis kunnen worden gebruikt voor een herdenkingsjaar en hoe die door cultuurmakers relevant worden gemaakt voor de tijd waarin die herdenking plaatsvindt.

Tessa van Wardenburg schreef haar masterscriptie in het kader van de MA Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie uit 2019.

4. Hoe vergroot je de klantloyaliteit van een schouwburg?

Chelsea Ghiarro onderzocht hoe de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal (LS-SGZ) de communicatie kan verbeteren om bij te dragen aan de loyaliteit van de doelgroep. Uit het onderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn over de organisatie, maar dat praktische bezwaren vaak een reden zijn voor de lage klantloyaliteit. Ghiarro brengt de belangrijkste verbeterpunten volgens bezoekers in kaart en doet aanbevelingen die de loyaliteit moeten verbeteren. Zo beveelt Ghiarro onder meer aan om aan te sturen op online betrokkenheid, zodat bezoekers hun ervaring gemakkelijker met hun achterban kunnen delen.

Ghiarro schreef deze scriptie in het kader voor haar BA Communicatie aan de Hogeschool Leiden in 2018. Lees hier de volledige scriptie.

5. Wat is de relevantie van de cultuurtheoriefilosofen uit de twintigste eeuw?

In dit onderzoek worden de marxistische kritieken op de cultuurindustrie van de Duitse filosoof Theodor Adorno uit 1944 vergeleken met de situatie in 2019. Het onderzoek gaat in op de vraag of het de moeite waard is om de theorie van Adorno te behouden. Adorno stelt namelijk, pessimistisch, dat cultuur en industrie niet samengaan. Volgens Tijs de Vries wordt deze kritiek nog steeds door velen gedeeld. Met zijn onderzoek toont De Vries echter aan dat deze kritiek niet zomaar toe te passen is op de eenentwintigste eeuw, omdat Adorno ook zijn persoonlijke voorkeur verdedigde. De Vries concludeert dat er zeker nog hoop is voor de cultuurindustrie, omdat zowel kunstenaars als publiek nog steeds vat hebben op de ontwikkelingen en zich blijven verzetten tegen definities en beperkingen.

Tijs de Vries vergeleek de kritiek van Adorno met de situatie in 2019 voor de BA Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie.

6. Hoe creëer je online betrokkenheid als museum?

Carmen de Mol deed onderzoek naar de lage online betrokkenheid op de social mediakanalen van Universiteitsmuseum Utrecht. Uit het onderzoek blijkt wat voor berichten de doelgroep van het Universiteitsmuseum graag ziet en wat niet. Docenten zien bijvoorbeeld graag berichten over onderwijsprogramma’s, maar andere internetgebruikers niet. De Mol geeft aanbevelingen om hierop in te spelen en een nieuwe social mediastrategie te implementeren in de organisatie. Zo beveelt zij onder andere aan om op social media actief de dialoog aan te gaan met bezoekers. Het onderzoek en de implementatie kunnen dienen als raamwerk voor organisaties met eenzelfde vraagstuk als Universiteitsmuseum Utrecht.

De Mol schreef deze scriptie in het kader van de opleiding BA Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Lees hier de volledige scriptie uit 2019.

7. Wat zijn de voordelen van het toepassen van augmented reality in kunstmusea?

Musea onderzoeken steeds vaker de waarde van virtuele toepassingen in een fysieke tentoonstelling. Xin Ming richt zich met dit onderzoek op de vraag hoe augmented reality (AR) kan worden toegepast in musea, wat de gevolgen zijn voor de gebruikerservaring en de mogelijke negatieve aspecten van het toe te passen medium. Ming betoogt dat musea moeten blijven onderzoeken of de techniek volstaat om gewenste doelen te behalen. Het onderzoek bevat ook concrete voorwaarden om AR succesvol toe te passen: AR moet meer zijn dan een gadget en van toegevoegde waarde zijn; de organisatie moet over voldoende technische capaciteit beschikken om een AR-toepassing te onderhouden; de toepassing moet toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn; er zijn mogelijk ethische of legale kwesties waar aan gedacht moet worden.

Xin Ming schreef deze scriptie in het kader van de MSc Philosophy of Science, Technology and Society aan de Universiteit Twente. Lees hier de volledige scriptie uit 2018.

Heb je ook een interessante scriptie geschreven of gelezen die goed in dit rijtje past? Laat het ons weten.

Fotocredit

Idema, 'Raak of vermaak' buitenposter over impact maken
door op 10-12-2019 14:00ARTIKEL

Focus op impact in plaats van bezoekersaantallen: “Kunst is immers meer dan een avond Netflix.”

Met de publicatie ‘Raak of vermaak?’ brengt cultuuradviseur Johan Idema ‘impact’ onder de aandacht van de culturele sector. Sinds juni 2019 pleit hij er met de bijbehorende campagne voor dat kunst- en cultuurinstellingen hun impact vergroten. “Kunst is immers meer dan een avondje Netflix,” aldus Idema. Wij spraken met Idema over wat culturele organisaties (en specifiek marketeers) kunnen doen om bezoekers te raken in het hoofd of hart.

Uit de onderzoeken die Idema raadpleegde voor zijn publicatie: Raak of Vermaak blijkt dat bezoekers van een museum of theater niet vanzelfsprekend een waardevolle ervaring beleven bij een kunstwerk of een voorstelling. Voor een meerderheid is het een leuke middag of avond uit en daar blijft het bij. Met de publicatie en campagne ‘Raak of vermaak?’ wil cultuuradviseur Johan Idema hier verandering in brengen. Het doel is bewustwording: “Organisaties denken dat het klaar is na het klappen en de recensies, maar je moet kijken naar wat er achterblijft,” aldus Idema.

De betekenis van impact

Ook al draait het raken van publiek om het maken van impact, Idema gebruikt het woord in het boek bewust niet. “Impact is een containerbegrip geworden. Zelf gebruik ik liever het woord overdracht. Overdracht draait namelijk om twee vragen: ‘Ben je geraakt?’ en ‘Ben je tot denken aangezet?’ De eerste is op emotioneel niveau en de tweede is op intellectueel niveau. Waar we dus achter zouden moeten komen, is of datgene wat iemand heeft gezien, indruk heeft achtergelaten.”

Culturele instellingen zien zich genoodzaakt om op bezoekersaantallen te focussen als het gaat om impact, aldus Idema. “Financiers vinden bezoekersaantallen belangrijk en musea en theaters gaan daarin mee. Ik vind het goed dat er meer aandacht is gekomen voor aantallen, maar het is te eenzijdig geworden en doorgeschoten.” Idema pleit ervoor om als culturele organisatie op andere, inhoudelijke manieren je impact te meten.

Laat het publiek niet slechts consumeren

Alleen al het feit dat iemand de bezoeker wat vraagt, vergroot de impact.

Volgens Idema ligt de verantwoordelijkheid om impact te maken allereerst bij culturele organisaties en niet bij de bezoeker. Bezoekers kunnen vanuit de motivatie ‘zin in vermaak’ een voorstelling of tentoonstelling bezoeken. Als organisatie kun je de impact daarvan vergroten door hen actief mee te nemen in het verhaal. Op de vraag die Idema vaak gesteld krijgt of alleen vermaak pertinent niet ‘mag’, geeft hij aan dat dat wat hem betreft het geval is: “Als het alleen bij vermaak blijft, vind ik dat echt een issue.”  Idema is het er ook niet mee eens dat ‘kunst voor zichzelf spreekt’ en pleit er daarom voor dat culturele instellingen bezoekers begeleiden, zodat de ervaring hen bijblijft. Door te sturen op interactie en publiek uit de consumerende rol te halen, is het makkelijker om iets bij hen teweeg te brengen.

Een voorbeeld zijn gallery guides in musea, zoals in het Guggenheim in New York. Deze guides zijn mensen die zijn opgeleid om met bezoekers in gesprek te gaan over wat zij bij een tentoonstelling ervaren. Idema: “Onderzoeken laten zien dat dat helpt. Alleen al het feit dat iemand de bezoeker wat vraagt, vergroot de impact.” Idema geeft nog een voorbeeld: het Tate Modern geeft bezoekers op zaal de kans om naast een schilderij op te schrijven wat ze allemaal zien. “Dat vond ik heel mooi, omdat je mensen de kans geeft iets terug te geven.”

Voor wie is impact belangrijk?

Voor een kleine groep mensen die veel cultuurbezoeken aflegt, is het vanzelfsprekend dat er sprake is van impact. “Zij zijn vaak in staat om zich vanuit hun eigen kennis en ervaring te laten raken,” zegt Idema over deze groep. “Bij minder frequente bezoekers is begeleiding nodig en daar ligt een kans om nieuw publiek aan te spreken. Als ze eenmaal binnen zijn, kan je ze meenemen in het verhaal.”

Hoe zit het dan met groepen voor wie de drempel überhaupt te hoog is om een museum of theater te bezoeken? Veel instellingen proberen al nieuwe groepen te bereiken om een diverser publiek te trekken, maar vinden dat niet altijd gemakkelijk. Vermaak kan hierbij drempelverlagend werken. “Het feit dat je laat zien dat het ook leuk kan zijn, is wel belangrijk, maar je moet ook laten zien wat het verschil is met ander vermaak. Kunst gaat ergens over: de kunstenaar wil je iets vertellen of laten zien. Culturele instellingen moeten iets van hun toegevoegde waarde en onderscheidendheid laten zien.”

Wat kan je als marketeer doen?

Idema legt uit dat het houden van kwalitatieve gesprekken, zoals focusgroepen met bezoekers, en gesprekken met vertegenwoordigers uit de hele organisatie, helpen bij het maken en meten van impact. “Bij dit soort gesprekken moeten ook de programmeurs en de directie aanwezig zijn. Uit de reacties van bezoekers krijgt iedereen inzicht in wat er gedaan kan worden om de impact te vergroten en ontstaat er draagvlak voor het creëren van impact door de hele organisatie.”

Marketing- en communicatiemedewerkers houden zich vanuit hun functie al veel bezig met de ervaring van bezoekers en hoe deze nog verbeterd kan worden. Idema beaamt dat, maar vindt dat er nog meer aandacht gegeven kan worden aan wat er gebeurt als bezoekers weggaan. Het houden van bijvoorbeeld nagesprekken bij een voorstelling of tentoonstelling kan veel opleveren. “Als je weet dat mensen na afloop met vragen zitten, kan jij als marketeer zorgen dat zij hierover in gesprek gaan. Dat heeft echt impact.” Maar nagesprekken met experts werken niet voor iedereen. “Bij minder frequente bezoekers, voor wie het minder vanzelfsprekend is om te praten over hun ervaringen, is het veel effectiever om hen onderling hun ervaringen te laten delen.”

Volgens Idema heerst de opvatting dat het voor een culturele organisatie erg kostbaar en tijdrovend is om onderzoek te doen naar wat precies impact genereert bij publiek. Maar dat is niet zo. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wat maakt het allemaal los?’ of ‘Heeft het je geraakt? Dat zijn simpele vragen die iedere culturele instelling kan stellen, ervaarde Mascha Selhorst van theatergezelschap Vis à Vis.

Reacties vanuit het veld op het meten van impact

Bij veel instellingen groeit het besef dat bezoekersaantallen niet alles zeggen. Idema constateert wel verschillen in afdelingen onderling als het gaat over het erkennen van het belang van impact maken en meten. “Marketeers en educatoren kennen het en onderschrijven het belang van impact wel. Bij directies is het momenteel fifty-fifty: de ene helft vindt impact belangrijk, de andere niet.”

Een andere categorie die niet gemakkelijk te overtuigen is, zijn de makers. Idema beschrijft dat zij het meten van impact zien als een bedreiging voor hun vrijheid om kunst te maken. “Makers vrezen dat alles meetbaar moet worden. Maar dat is niet wat ‘Raak of vermaak?’ beoogt. Impact gaat niet over bewijsvoering naar financiers en het binnenhalen van meer geld. De campagne is vooral een oproep om met je publiek in gesprek te gaan over wat de kunst die je presenteert, teweeg brengt.”

Fotocredit: Vandejong

Ben je oke? campagne Rutgers
door op 17-10-2019 16:52ARTIKEL

Campagne ‘Ben je oké?’ zet seksuele intimidatie op festivals en podia op de agenda

Ben je oké? Met deze vraag maakt Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, ongewenst seksueel gedrag tijdens het uitgaan bespreekbaar. Wij vroegen Maartje Puts, campaigner bij Rutgers, hoe zij samen met de partners van dit project bijdraagt aan het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag op festivals en in podia en clubs.

Tijdens het Congres Podia & Festivals 2018 pleitte Rutgers samen met Stichting NO THANKS! en de Melkweg voor een cultuurverandering. Er werd opgeroepen samen te werken aan een cultuur waarin ongewenst seksueel gedrag niet langer gezien wordt als iets dat er nou eenmaal bij hoort in het uitgaansleven of tijdens een concert. Hier kwam de campagne ‘Ben je oké?’ uit voort, die drie weken later in samenwerking met Celebrate Safe en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) werd gelanceerd.

De boodschap van de publiekscampagne is: zie je ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’ Volgens Puts is het belangrijk dat organisaties onderling en met publiek samenwerken om een veilige sfeer te creëren. “Wij merkten dat veel festivals en podia het probleem wel herkennen, maar geen handvatten hadden om het aan te pakken. Ook wisten we dat het heel lastig is voor één organisatie om met dit onderwerp naar buiten te komen. We zagen dat organisaties daar zoekende in waren en daarom hebben we hen intensief betrokken bij het opzetten van deze campagne.”

Seksueel ongewenst gedrag en uitgaan gaan hand in hand

Onderzoek van de initiërende partijen wijst uit dat in Nederland één op de twee vrouwen en één op de vijf mannen ooit in hun leven te maken krijgt met seksueel ongewenst gedrag. Puts benadrukt dat het dus niet alleen een probleem voor vrouwen is, maar ook van mannen.

“Ben je oké gaat bijvoorbeeld om ongevraagd zoenen of aanraken op plaatsen waar men dat niet wil. Dat gebeurt veel tijdens het uitgaan, omdat dit de plekken zijn waar mensen naartoe gaan om anderen te leren kennen en te flirten. Dat is dan natuurlijk ook het moment waarop die grenzen opgezocht worden. Maar we weten dat iedereen een andere grens heeft en dat veel mensen het lastig vinden hoe ze die bij elkaar kunnen checken.” De campagne richt zich daarom op die grensoverschrijding, in het grijze gebied van flirten en ontdekken, waarin het voor de één heel duidelijk is wat fijn is, dat voor de ander niet zo hoeft te zijn.

Positieve en laagdrempelige boodschap

Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat zij een ander kunnen kwetsen met hun gedrag. Zowel Rutgers, als NO THANKS!, Celebrate Safe en de VNPF wijzen daarom niet met de beschuldigende vinger, maar willen met de campagne het gesprek openen. “Ben je oké? is een hele neutrale vraag, waarmee je niemand beschuldigt. Dus degene die misschien over een grens ging bij een ander en in dit geval een mogelijke dader zou kunnen zijn, hoeft zich niet aangevallen te voelen,” aldus Puts.

Laat ook als organisatie aan je publiek weten dat je ongewenst seksueel gedrag afkeurt.

Podia en festivals die willen deelnemen, kunnen campagnemateriaal aanvragen en ophangen in toiletten, op de website plaatsen, delen via sociale media of als hekbanners bij festivals ophangen. Overal staat dezelfde vraag in felle kleuren: “Ben je oké?” Puts legt uit dat het helpt als organisatoren ook zelf berichten plaatsen op social media. “Daarmee laat je ook als organisatie aan je publiek weten dat je ongewenst seksueel gedrag afkeurt en dat het heel gewoon is om er wat van te zeggen als je ziet dat iemand zich ongemakkelijk voelt.”

Medewerkers van Rutgers zijn zelf ook aanwezig op verschillende festivals door het land om met het publiek in gesprek te gaan over dit onderwerp. Zo werd er op de Zwarte Cross ‘Ben je oké?’-twister gespeeld, waarbij mensen met buttons op hun kleding konden aangeven waar ze het oké vonden om aangeraakt te worden en waar liever niet. Ook deelde Rutgers een quiz uit met laagdrempelige vragen om mensen ervan bewust te maken wat voor soort omstander ze zijn. Op een grappige en ongedwongen manier kregen zij vervolgens tips hoe zij het gesprek kunnen openen over ongewenst seksueel gedrag.

Wat kunnen podia en festivals zelf doen?

Ben je oké? campagneposter

Naast dat de campagne wil stimuleren dat bezoekers met elkaar het gesprek aangaan en zo bijdragen aan een veilige sfeer, kunnen organisaties zelf ook veel doen om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. Volgens Puts is het belangrijk om het gesprek daarover te voeren. “Veel organisaties gaan goed om met slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar dan is het al gebeurd, terwijl je het beter kan voorkomen. Dat gesprek over wat jij als organisatie kan doen om het te voorkomen en hoe je handelt als het wel plaatsvindt, is heel belangrijk. Iedereen heeft een andere grens en dat sijpelt ook door naar je personeel. Als de barmedewerker het niet erg vindt dat iemand ongevraagd aan zijn of haar billen zit, dan is het waarschijnlijk dat diegene ook vanuit die houding reageert naar het publiek.”

Het is daarom belangrijk dat het personeel weet hoe ze ongewenst seksueel gedrag kunnen herkennen, zodat ze het voor kunnen zijn. Deze afspraken, die gaan over hoe je er als personeel mee omgaat als iemand iets komt melden en wat je doet met mogelijke daders, dien je volgens Puts op te nemen in je beleid. “Het is goed om als organisatie één stem te laten horen.”

Leidt de campagne tot minder incidenten?

Puts beschrijft de samenwerking met de culturele sector als ‘heel positief’. “Wij merken dat er ontzettend veel bereidwilligheid is van culturele organisaties om mee te doen. We hadden binnen een maand zeventig locaties van organisaties – poppodia, clubs en festivals – die de communicatiemiddelen willen gebruiken en berichten verspreiden via sociale media.”

Ondanks dat de boodschap breed wordt uitgedragen, is het na een jaar moeilijk te zeggen of de campagne heeft geleid tot een vermindering van het aantal incidenten. Wel staat het onderwerp op de agenda en dat is wat Rutgers voor ogen had. “Het is heel lastig om te meten. Op het moment dat je mensen vraagt om melding te maken van ongewenst gedrag, lijkt het voor organisaties alsof het negatieve gedrag toeneemt. Maar je zou dat ook kunnen zien als een resultaat van de campagne: omdat mensen het zien, wordt het besproken.”

Voor bezoekers helpt het ook dat de campagneboodschap zichtbaar is. Zij gaven in 350 gesprekken met Rutgers gaven aan zich al veilig voelen als zij die vraag steeds terugzien, omdat ze weten dat er op hen gelet wordt. Het zorgt ervoor dat zij zelf bewuster worden van het feit dat ongewenst seksueel gedrag er niet bij hoort tijdens het uitgaan.

Rutgers maakte een video over de resultaten van het afgelopen jaar.

Betrek je hele organisatie in het proces

‘Ben je oké?’ is de eerste campagne die dit onderwerp concreet aansnijdt en mensen een handelingsperspectief geeft. Voor Puts is het belangrijkste inzicht dat dit onderwerp op verschillende niveaus aangepakt moet worden. “Dit geldt voor het lesgeven aan jongeren. Over wat je eigen én andermans wensen en grenzen zijn en hoe je daarmee omgaat. Ook dat er in de maatschappij een nieuwe norm komt over wat we als normaal gedrag beschouwen. Het is belangrijk dat alle culturele organisaties het ook op verschillende niveaus aanpakken. Neem het op in het beleid, in de huisregels, communiceer het op de website en op je locatie, maar ga ook het gesprek aan met personeel en je publiek.”

door op 28-06-2019 08:39ARTIKEL

TapasTheater, voordekunst, Rotown & Joost van Abeelen (013) winnaars Cultuurmarketing Awards 2019

De winnaars van de Cultuurmarketing Awards 2019 zijn bekend! De Merk & Loyaliteit Award is gewonnen door TapasTheater met het in de markt zetten van een disruptieve start-up in de theatersector. De Campagne Award is gewonnen door voordekunst met de getargete crossmediale campagne “Het past op voordekunst”. De Publieksprijs ging naar Rotown voor de campagne rondom de eerste editie van het Left of the Dial Festival in 2018. Tot slot won Joost van Abeelen (013 / WOO HAH!) de Young Talent Award als aanstormend marketingtalent onder de 30 jaar. Met 12 inspirerende marketingcases en een volle zaal met vakgenoten was deze editie van de Cultuurmarketing Awards zowel een inspirerende als feestelijke afsluiter van het culturele seizoen!

De Cultuurmarketing Awards zijn de prijzen voor de beste marketingcases in de kunst- en cultuursector. Creativiteit, effectiviteit en innovatie staan hierbij voorop. Deze editie kon er ingediend worden in drie categorieën: de Merk & Loyaliteit Award, de Campagne Award en de nieuwe Young Talent Award. Ook werd er een Publieksprijs uitgereikt aan de marketingcase die de meeste stemmen van het aanwezige publiek vergaarde.

Deze editie werden er 74 marketingcases ingestuurd. De vakjury nomineerde Drents Museum, Leiden International Film Festival, Museum Boijmans Van Beuningen, Parktheater Eindhoven, Rotown, Rotterdams Philharmonisch Orkest, TapasTheater, Toneelgroep Maastricht en voordekunst binnen de categorieën Merk & Loyaliteit en Campagne.

Deze 9 organisaties gaven op 27 juni 2019 in het bijzijn van meer dan 300 vakgenoten een presentatie aan de vakjury in TivoliVredenburg. Daarnaast maakten drie genomineerde marketingtalenten kans op de Young Talent Award en het daartoe behorende prijzenpakket: Boudewien Chalmers Hoynck van Papendrecht (social media manager bij Van Gogh Museum), Iris van der Valk (social media manager bij Het Concertgebouw) en Joost van Abeelen (senior marketeer bij 013 / WOO HAH!).

TapasTheater winnaar Merk & Loyaliteit Award

Binnen de Merk & Loyaliteit Award was de vakjury op zoek naar merkstrategiecases die bijdragen aan de lange termijnontwikkeling van het culturele merk. De vakjury, bestaande uit Stephan Fellinger (juryvoorzitter), Corine van Impelen, Daan Remarque en Melanie Bosveld koos TapasTheater als winnaar. Deze case werd ingediend door Tessa Harmsen.

“TapasTheater is ondernemend en een voorbeeld voor de sector. Het is heel knap hoe het TapasTheater een grote nieuwe doelgroep van bezoekers die drempels ervaren bij theaterbezoek weet te bereiken,” vertelde juryvoorzitter Stephan Fellinger.

voordekunst winnaar Campagne Award

Binnen de Campagne Award was de vakjury op zoek naar effectieve, creatieve en innovatieve marketingcommunicatiecases. De vakjury, bestaande uit Anita Mooiweer (juryvoorzitter), Daan Muntinga, Desmond Lissone, Filine Verhagen en Martje van Nes koos voordekunst als winnaar. Deze case werd ingediend door Jelle Agema.

“De campagne is heel toegankelijk en laagdrempelig. De campagne heeft daarnaast hoog gescoord op effectiviteit. Met deze campagne heeft voordekunst laten zien dat je heel creatief kunt zijn, ook als je werkt vanuit data,” aldus juryvoorzitter Anita Mooiweer.

Joost van Abeelen (28) winnaar Young Talent Award

Binnen de Young Talent Award was de vakjury op zoek naar een jonge professional met visie op het vak, die deze door een eigenzinnige en vernieuwende aanpak omgezet heeft naar resultaat. De vakjury, bestaande uit Job Noordhof (juryvoorzitter), Stephan Fellinger, Anita Mooiweer en Daan Muntinga koos Joost van Abeelen (senior marketeer bij 013 / WOO HAH!) als winnaar.

“We hebben ‘onmisbaarheid’ als graadmeter meegenomen in de besluitvorming en in hoeverre je een voorbeeld bent voor anderen. Joost van Abeelen is onderdeel van het merk, draagt bij aan de groei hiervan en heeft laten zien dat hij als spin in het web onmisbaar is voor de organisatie,” sprak juryvoorzitter Job Noordhof.

Joost van Abeelen ontvangt een vrij te besteden persoonlijk ontwikkelbudget van 750 euro, een workshop online marketing bij Afdeling Cultuur (t.w.v. 720 euro), 5 uur coaching bij leisure & events experts naar keuze van Breda University of Applied Sciences (t.w.v. 700 euro) en 1 jaar lidmaatschap bij Cultuurmarketing.

Rotown winnaar Publieksprijs met campagne Left of the Dial Festival

Het aanwezige publiek – bestaande uit professionals uit de kunst- en cultuursector uit het gehele land – kreeg na de presentaties van de 9 genomineerden uit de categorieën Merk & Loyaliteit en Campagne de kans om hun stem uit te brengen voor de Publieksprijs. De case over het op de kaart zetten van het nieuwe Left of the Dial festival in 2018 door Minke Weeda van Rotown kreeg de meeste stemmen en won de Publieksprijs.

Cultuurmarketing Awards 2019

Meer aandacht voor inclusiviteit en samenwerking

De vakjury was zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit van de inzendingen van deze editie van de Cultuurmarketing Awards. Daarbij constateert de vakjury een aantal trends in de ingezonden cases. Zo zetten veel instellingen bij deze editie in op betrokkenheid met publiek. Verbinden en raken worden daarbij vaak genoemd. De vakjury vindt het erg positief dat er veel aandacht is voor inclusiviteit binnen de campagnes, zeker ten opzichte van de vorige editie in 2017. Ook vindt de vakjury het sterk dat er veel (lokaal) wordt samengewerkt en dat veel instellingen zoeken naar slimme verbindingen met andere instellingen en commerciële partners.

Bij het maken van de uiteindelijke beslissing is gelet op de criteria creativiteit, effectiviteit en innovatie. Daarnaast woog het uitzetten van de automatische piloot in de ontwikkeling van de case zwaar mee. De vakjury vindt namelijk dat een sterke case verwacht mag worden van marketingcommunicatieprofessionals en heeft daarom expliciet gezocht naar winnaars die het niveau van ‘een degelijke case volgens het boekje’ ontstijgen. Lees hieronder het volledige juryrapport terug.

 

Wij feliciteren de winnaars en danken alle inzenders, juryleden, partners, TivoliVredenburg en aanwezige professionals voor hun fantastische bijdrage aan de Cultuurmarketing Awards 2019! Alle foto’s van de Cultuurmarketing Awards zijn binnenkort te bekijken op onze Facebook en Instagram.

 

De Cultuurmarketing Awards 2019 zijn niet mogelijk zonder de bijdrage van onze partners die de culturele sector een warm hart toedragen. Wij danken Afdeling Cultuur, BranddoctorsBreda University of Applied Sciences, Centercom, Peppered en Ster & Cultuur voor hun bijdrage.

Awards 2019 logo's

Uitreiking Cultuurmarketing Awards
door op 01-05-2019 10:18ARTIKEL

Dit zijn de 12 genomineerden voor de Cultuurmarketing Awards 2019

De genomineerden voor de Cultuurmarketing Awards, de prijzen voor de beste culturele marketingcases, zijn bekend! Uit de 74 inzendingen selecteerde de vakjury 9 inspirerende marketingcases en 3 jonge, talentvolle marketeers.

De Cultuurmarketing Awards worden op 27 juni uitgereikt aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. De vakjury reikt ditmaal maar liefst drie prijzen uit: de Merk & Loyaliteit Award, de Campagne Award en de Young Talent Award. In totaal zonden 60 culturele instellingen en 14 marketingtalenten in. Maar wie mag zichzelf presenteren op de uitreiking en maakt kans om met een prijs huiswaarts te keren? De vakjury nomineert:

cultuurmarketing awards 2019

 

Tot slot wil de vakjury haar waardering uitspreken voor de ingezonden cases van Filmhuis Den Haag, International Film Festival Rotterdam, Maas theater en dans en PS|theater. Ondanks dat deze cases buiten de nominaties zijn gevallen, zijn ze een voorbeeld voor de sector en geeft de jury deze cases daarom een eervolle vermelding.

Cultuurmarketing dankt alle inzenders en juryleden!

De jury van de Merk & Loyaliteit Award wordt gevormd door Stephan Fellinger (voorzitter), Daan Remarque, Corine van Impelen, Rose Zandvliet en Melanie Bosveld. De jury van de Campagne Award bestaat uit Anita Mooiweer (voorzitter), Daan Muntinga, Filine Verhagen, Desmond Lissone en Martje van Nes. De nieuwe Young Talent Award wordt gejureerd door beide juryvoorzitters en Job Noordhof.

Omdat genomineerde Iris van der Valk net als jurylid Job Noordhof werkzaam is bij Het Concertgebouw is besloten om de jury van de Young Talent Award uit te breiden met Daan Muntinga, waardoor een zuivere keuze voor de winnaar van de Young Talent Award 2019 extra gewaarborgd wordt. Bij betrokkenheid van juryleden bij specifieke genomineerden, onthouden zij zich van beoordeling en stemming.

Alle niet-genomineerde inzenders hebben de algemene bevindingen van de jury ontvangen. Daarnaast ontvangen alle cases ook invididuele feedback op hun case. Na de uitreiking komt er een juryrapport beschikbaar.

Kom ook naar de uitreiking op 27 juni

Tijdens de uitreiking op 27 juni komen we allemaal bij elkaar in TivoliVredenburg om de marketingsuccessen van deze – en alle andere ingestuurde cases – binnen de sector te vieren. De genomineerden geven een presentatie en per categorie wordt er door de vakjury een winnaar uitgeroepen. Daarnaast zal het publiek tijdens de uitreiking ook zijn of haar stem laten horen voor een overkoepelende publieksprijs.

Wanneer: donderdag 27 juni 2019.
Tijden: 13:00 – 18:00 uur.
Waar:  TivoliVredenburg, Utrecht (op 5 minuten loopafstand van Utrecht Centraal).
Kosten: leden: 50 euro / regulier: 89 euro.
De prijs is exclusief BTW en inclusief consumpties. Dit is een ACMC partnerbijeenkomst.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...
LadenBezig met bijwerken...

De Cultuurmarketing Awards 2019 zijn niet mogelijk zonder de bijdrage van onze partners die de culturele sector een warm hart toedragen. Wij danken Afdeling Cultuur, BranddoctorsBreda University of Applied Sciences, Centercom, Peppered en Ster & Cultuur voor hun bijdrage.

Awards 2019 logo's

door op 10-05-2012 10:27ARTIKEL

Nieuws

Alle nieuws met foto in blogweergave