Nineties Productions doet het anders
door op 24-12-2014 10:53ARTIKELHuman

Nineties Productions doet het anders: de deuren moeten open voor nieuw publiek

Sommige makers onderscheiden zich naast hun werk zelf door zijn of haar visie op marketing. In deze rubriek op Cultuurmarketing.nl stellen we deze makers aan je voor. In dit artikel lees je meer over het werk en de visie van Anne Maike Mertens en Yannik Noomen van het gezelschap Nineties Productions.
Anne Maike MertensAnne Maike Mertens en Yannick Noomen hebben samen het gezelschap Nineties Productions opgericht. Vorig jaar maakten zij de muziektheatervoorstelling Nineties Live Your Life Like A Rave Machine. Deze voorstelling werd altijd in combinatie met een jaren negentig feest gespeeld.

Yannick Noomen

Het ideaal was om een nieuw theaterpubliek te bereiken. Deze eerste voorstelling hebben zij ruim een jaar gespeeld en nu is Nineties Productions aan het repeteren voor de tweede voorstelling Naar Bukowski: geïnspireerd op de proza en poëzie van schrijver Charles Bukowski. Ook hierbij onderzoeken zij hoe ze nieuw publiek kunnen verleiden tot theaterbezoek.

“Alles hoeft niet laagdrempelig en hapklaar te zijn”

Cultureel ondernemerschap is een hot topic. Wat betekent het voor jullie in de dagelijkse praktijk?

Onze eerste voorstelling is gefinancierd met kaartverkoop van de voorstelling en het geven van een feest na afloop. Het voelde als een organische manier van ondernemen. We wisten eigenlijk niet beter. Dit heeft te maken met het verdwijnen met de productiehuizen: wij zijn toen zelf aan de slag gegaan.

Wat wij graag doen is onderzoek doen naar onze ‘niet-theater omgeving’. Waarom gaat iemand wel naar een voorstelling, of waarom niet? We horen dan vaak dat ze wel willen, maar niet weten waar ze naar toe moeten gaan.

We zoeken naar alternatieve manieren om dit potentiele nieuwe publiek te vinden. Voor Naar Bukowski hebben we op 14 november een benefietdiner gegeven. Dit houdt in dat we aan verschillende mensen uit ons netwerk hebben gevraagd een tafel van vier te hosten. Die mensen nemen dus drie nieuwe gasten mee en deze moedigen we vervolgens aan naar de voorstelling te komen met weer andere mensen. Zo ontstaat een sneeuwbal effect.

Bij ons gezelschap is deze vorm van ondernemen tweeledig. Door een feest of randprogramma aan de voorstelling te koppelen, wordt een nieuw publiek bereikt en tegelijkertijd vergaren we op die manier inkomsten. Ook betrekken we schrijvers en columnisten bij het randprogramma die met onze voorstelling mee zullen reizen.

“Open up, zet de deuren vaker open”

Vaak wordt iemand aangesteld binnen een organisatie voor marketing- en communicatie activiteiten. Bij Nineties Productions is dit niet het geval. Hoe is dat bij jullie geregeld?

We zijn als we het projectplan schrijven al aan het bedenken hoe we de marketing willen gaan aanpakken. Dit gebeurt dus al voor het maakproces van de voorstelling. Wij zoeken naar verdieping binnen de populaire cultuur. Bukowksi is een schrijver die geliefd is om z’n (ogenschijnlijke) oppervlakkige romans. Deze aantrekkingskracht proberen we in onze marketing mee te nemen.

Omdat we een jong gezelschap zijn hebben we geen vermogen om daar iemand voor aan te stellen. Ook hierin moeten we dus creatief zijn.

Wat is jullie visie op cultuurmarketing anno 2014? Wat doen de marketeers in de sector goed, waar kunnen we nog op scoren?

Marketing is niet ons vakgebied, we kunnen hier nog heel veel over leren. Het marketingbeleid van festivals en andere commerciële events vinden we inspirerend. Daar zijn ze niet wars van commercie en ik denk dat de theaterwereld daar wel wat van kan leren. Zonder dat dit op een DeLaMar/Soldaat Van Oranje-achtige manier hoeft.

Open up, zet de deuren vaker open. Begeef je op het terrein waar de jonge mensen zich begeven, kijk waar ze uitgaan, ze hun kleren kopen, welke blogs ze lezen, maak theater daar onderdeel van.

“We zoeken alternatieve manieren om
potentieel nieuw publiek te vinden”

Welke kunst- en cultuurproductie van de afgelopen jaren vonden jullie goed op zowel inhoudelijk als marketingvlak?

Circus Treurdier is hier goed mee bezig, zij verbinden merken die jonge mensen aanspreken. Hun laatste voorstelling Project X hebben we niet gezien dus daar kunnen we artistiek niets over zeggen.

Collega-gezelschap BOG zien we ook hard aan hun PR werken. Zij posten in de aanloop voor hun voorstelling MEN, dat in het teken staat van meningen, iedere dag een filmpje met een mening. Dat vinden wij sympathiek en slim. Het staat dicht bij de inhoud van de voorstelling én heeft tegelijkertijd een laagdrempelig karakter.

Dit betekent niet dat alles maar laagdrempelig en hapklaar moet zijn, maar het is wel interessant wanneer je een ‘laagdrempelige’ manier van marketing in kan zetten voor een artistieke productie.

Tot zover het interview met Yannick Noomen en Anne Maike Mertens van Nineties Productions. Ben jij of ken jij een maker in de kunst- en cultuursector met een bijzondere visie op marketing? Tip ons via mail of Twitter.

Fotocredit Anne Maike Mertens: macsisters
Fotocredit Yannick Noomen: Laisa Marie