door op 20-06-2013 20:40ARTIKELInnovatie

Onderzoek naar cultuur kent vele wegen om succes over de bühne te brengen

In mijn visie is marktonderzoek het ideale middel om te innoveren en de klantbeleving te optimaliseren. Mits het onderzoek goed is opgezet én de resultaten ervan goed gebruikt worden. Daarom hebben wij ons de laatste jaren verder gespecialiseerd in het vertalen van onderzoeksresultaten in nieuwe belevingsconcepten, storytelling en marketingstrategieën.

Onderzoeksontwerp: ‘in da mix!’
In dat soort vraagstukken vind ik het de  uitdaging om het onderzoek zo te ontwerpen dat het de juiste mix van verschillende onderzoeksvormen bevat. Bijvoorbeeld een imago onderzoek onder de huidige bezoekers en het potentiële publiek combineren met een stakeholder analyse en producttest om de kans van slagen van nieuwe concepten in kaart te brengen en de weg naar succesvolle implementatie in 1 project over de bühne te brengen.

Zo onderzoeken we hoe andere theatervormen en hoe een ander gebruik van het gebouw bezoekersaantallen kan verhogen, de aansluiting met de zakelijke markt en sponsors vergroot kan worden door het zoeken van aanknopingspunten of hoe we meer ambassadeurs creëren.

Effect culturele campagne
Een zeer recent voorbeeld van een onderzoek waarin we meerdere onderzoeksvormen inzetten, is het project “Compleet Cultureel” in ‘s-Hertogenbosch, het themajaar van 2013. ’s-Hertogenbosch is een stad met veel cultureel erfgoed en culturele evenementen die aan de hand van dit themajaar zich wil positioneren als een complete en verrassend veelzijdige cultuurstad. Het themajaar is een opmaat naar het Jheronimus Bosch 500 jaar in 2016, ter ere van de 500e sterftedag van de kunstenaar en draagt bij aan Culturele Hoofdstad 2018.

Onze opdracht is om de toegevoegde waarde van het themajaar voor de verschillende culturele activiteiten, evenementen en instellingen te bepalen, alswel de economische bijdrage aan de stad ’s-Hertogenbosch als geheel. Zo nemen we onder andere de bezoekersstromen, bestedingen, bekendheid en imago voor de Bossche (binnen)stad en haar regionale vrijetijdsdomeinen onder de loep. Het project loopt vanaf de kick off van het cultureel themajaar (raadsbesluit van 24/4/2013) en de resultaten zullen we eind 2013 / begin 2014 presenteren.

De uitdaging in dit project is om binnen een beperkt budget een compleet beeld neer te zetten; we werken daarom samen met diverse andere culturele instellingen zoals het Museumkwartier en de Bosch Parade. We zetten via ons eigen systeem digitale vragenlijsten in, werven e-mailadressen tijdens culturele evenementen, houden live interviews, maar sluiten we ook slim aan bij bestaande nationale en lokale consumentenpanels.

Dankzij de organisatie van de Bosch Parade, konden we met minimale ondersteuning van onze enquêteurs, een representatief bestand samenstellen, doordat ze hun vrijwilligers inzetten om e-mailadressen te werven met een goede respons op onze vragenlijsten als gevolg. Naast de effectmeting die de verschillende grote culturele evenementen van ’s-Hertogenbosch betreft, worden ook de media uitingen in kaart gebracht en raadplegen we de diverse macro-economische monitors.

Co-creatie op highlights
Zo gaan we bij meerdere culturele highlights in de rest van 2013 met elkaar aan de slag om het totaalbeeld vast te stellen. Zo kunnen mediakanalen in de toekomst specifieker en doeltreffender worden ingezet om een zo groot mogelijk publiek te trekken naar culturele instellingen en culturele evenementen van ’s-Hertogenbosch.

Bij dit project zit de co-creatie in het met elkaar samenwerken om zo slim mogelijk de juiste data boven tafel te krijgen om de resultaten van de gezamenlijke inspanningen te kunnen aantonen. En dat maakt onderzoek waardevol: met een goed onderzoeksmodel slim inventariseren en met de resultaten vooruitgang creëren.

In de volgende blogpost meer over onderzoek, met name hoe het te vertalen is naar succesvolle belevenissen.

Drs. Mark de Ruiter (1978) is directeur van marktonderzoek- en strategiebureau Dynamic Concepts consultancy. Dynamic Concepts ‘onderzoekt en creëert belevingen’ en is samenwerkingspartner van Cultuurmarketing en voert het jaarlijkse trendonderzoek onder de cultuurbranche voor Cultuurmarketing uit.

 

Fotocredit: Bosch parade

Avatar

Geschreven door Mark de Ruiter