DEN Open Call
door op 20-09-2018 13:38ARTIKELInnovatie

DEN zoekt pioniers in de kunstensector: 210.000 euro beschikbaar voor innovatieve ideeën

DEN, Kennisinstituut Digitale Cultuur stelt een geldbedrag van 210.000 euro beschikbaar voor ideeën over de innovatieve inzet van digitale toepassingen in de kunstensector. Met deze Open call for ideas voor pionierprojecten wil DEN samen met de kunstensector een basis leggen voor digitalisering in deze sector. DEN-directeur Maaike Verberk lanceerde de open call op 7 september op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Kunstinstellingen en kunstenaars worden opgeroepen om uiterlijk 19 oktober 2018 hun ideeën in te dienen.

Met het beschikbare budget wil DEN het gebruik en ontwikkeling van digitale technieken op het gebied van creatie van kunstwerken, het bereiken van publiek of bij educatie en talentontwikkeling stimuleren. Het instituut is daarbij op zoek naar kunstinstellingen die innovatieve, digitale technieken willen inzetten om publiek doelstellingen te bereiken. Niet enkel moet het idee daarbij de instelling zelf verder helpen, maar ook de hele sector an sich.

Open Call for ideas pionierprojecten

Dus, ben jij werkzaam in de kunstensector en heb je een goed idee waarbij het maken van kunst, digitalisering en innovatie elkaar versterken? Dan heb je nog tot en met 19 oktober 2018 om je idee te kunnen indienen. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over drie projecten op basis van de doorontwikkeling van de gekozen ideeën naar een concreet projectplan en projectbegroting. Geïnteresseerd? Je vindt meer informatie op de website van DEN.

Fotocredit: G. Crescoli