door op 05-11-2009 09:25ARTIKELInnovatie

Petitie tegen bezuiniging op digitaal erfgoed succesvol

Op maandag 2 november 2009 heeft de vaste kamercommissie OCW zich gebogen over de cultuurbegroting 2010. In een ruim vier uur durende sessie hebben vertegenwoordigers van CDA, D66, Groenlinks, PvdA, PVV, SP en de VVD gelegenheid gehad te reageren op de begroting, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. De petitie die de zes organisaties vorige week hebben overhandigd over de bezuinigingen op de digitale kennisinfrastructuur in het erfgoed is diverse malen ter sprake gekomen.

De kamerleden snapten wel dat OCW ook moet bezuinigen, maar ze vroegen zich wel af of bezuiniging op juist deze post niet ‘penny wise, pound foolish’ was. Enkele kamerleden hechten zichtbaar belang aan digitalisering van erfgoed, en ook de digitalisering van de filmindustrie kwam enkele malen ter sprake. Juist als het gaat om het betrekken van jongeren bij cultuur en om erfgoed voor de toekomst te behouden, is digitalisering van groot belang.

In de tweede termijn van de zitting werden dan ook twee moties ingediend, waarin geciteerd werd uit de petitie. De ene motie, ingediend door de SP, betrof het terugdraaien van de bezuiniging als geheel. In reactie hierop gaf minister Plasterk aan dat hij deze motie ontraadde. Hoewel de minister hoge prioriteit toekent aan het onderwerp gaf hij duidelijk te kennen dat er wat hem betreft in de afgelopen jaren voldoende is geïnvesteerd in het digitaliseren van collecties. Het is nu aan de instellingen zelf om dit uit hun reguliere geldstroom te financieren, omdat digitalisering tot hun core business behoort.
Op de andere motie, een initiatief van het kamerlid Leerdam (PvdA) met ondersteuning van het CDA, D66 en Groen Links, reageerde minister Plasterk welwillender: het betrof een verzoek aan de minister om te onderzoeken wat de consequenties zijn van deze bezuinigingen, niet alleen op de digitale kennisinfrastructuur, maar ook op de nieuwe innovatieregeling. Aansluitend werd de minister verzocht om op hoofdlijnen aan te geven wat het meerjarig beleid zal zijn op het gebied van innovatie en e-cultuur. Leerdam gaf in de motie aan met name bezorgd te zijn over de effecten op de lange termijn en vraagt hierop een antwoord. Daarvoor stelde hij 1 maart 2010 als datum om de uitkomsten van de mogelijke effecten weer te geven. De minister gaf aan deze termijn passend te vinden, ook vanwege het te verwachten advies e-cultuur van de Raad voor Cultuur, dat in het voorjaar van 2010 wordt gepresenteerd.Bron: DEN

Photocredit: roel1934