PS|theater
door op 29-10-2014 10:53ARTIKELHuman

PS|theater doet het anders: marketing als startpunt van het werk

Sommige makers onderscheiden zich naast hun werk zelf door zijn of haar visie op marketing. In deze nieuwe rubriek op Cultuurmarketing.nl stellen we deze makers aan je voor. De aftrap wordt gedaan door Pepijn Smit, artistiek leider van PS|theater uit Leiden.

Pepijn SmitPepijn Smit is artistiek leider van PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden. PS|theater gebruikt verhalen van de stad ter inspiratie voor hun voorstellingen. Dit doen ze door verschillende projecten te initiëren om verhalen van de inwoners van Leiden te verzamelen. Hierdoor ontstaat een nauwe band met de betrokkenen.

In februari bestaat PS|theater vijf jaar. De projecten van het gezelschap presenteren zij onder de noemer de Atlas van Leiden, waarin het reilen en zeilen van de stad en haar inwoners in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met zowel culturele instellingen, als onderwijs en welzijn bijvoorbeeld. PS|theater geeft aan de korte lijnen in de stad Leiden nodig te hebben voor hun producties.

“Marketing is een artistiek inhoudelijk proces”

Cultureel ondernemerschap is een hot topic. Wat betekent het voor jou in de dagelijkse praktijk?

Mijn vader is een ondernemer en mijn moeder een kunstenares, dus wat dat betreft ben ik opgegroeid met de perfecte combinatie. Ik noem het eigenlijk ook nooit cultureel ondernemen, want in principe is wat wij doen met PS|theater niet anders dan wat mijn vader doet met zijn werk, namelijk iets dat met zorg en kwaliteit gemaakt is, aan de man brengen.

In 2008 ben ik afgestudeerd. In juli heb ik mijn diploma mogen ontvangen en in september brak de crisis uit. Toen is ook het debat gestart over waarom er eigenlijk geld naar de kunsten moet gaan.

Als gezelschap hebben wij niet direct structurele ondersteuning ontvangen (en nu nog niet). Ik denk dat mijn generatie daarom ook veel meer is opgevoed met ondernemen dan de generatie makers boven ons. Wij moeten veel meer aanspraak doen op onze eigen middelen, akkoordjes met bedrijven en bijvoorbeeld crowdfunding.

“Marketing is het startpunt van ons werk”

Eline Levering is bij PS|theater aangesteld voor de marketing en publiciteit. In hoeverre ben jij bij deze werkzaamheden betrokken? Wordt er hier tijdens het maakproces al over nagedacht?

Omdat wij een stadsgezelschap zijn is de band met de stad heel belangrijk. Het maken begint dan ook bij het betrekken van de stad. Marketing is dus een artistiek inhoudelijk proces, een fundamenteel onderdeel van wat wij doen.

Wij doen dit ook met alle makers bij elkaar, de taak ligt niet bij één persoon. Eline stuurt ons hier in.

Marketing is het startpunt van ons werk en even belangrijk als de zakelijke en productionele kant. Dat maakt het werk ook heel erg leuk.

“Nieuwe media worden te makkelijk ingezet”

Wat is jouw visie op cultuurmarketing anno 2014? Wat doen de marketeers in de sector goed, waar kunnen we nog op scoren?

Gelukkig is het idee van traditionele marketing, waarbij er alleen een poster wordt opgehangen als de voorstelling af is, aan het verdwijnen. Er wordt steeds meer een poging gedaan het publiek op andere manieren te betrekken.

Ik vind alleen dat de nieuwe media, zoals social media en interactieve websites, iets te makkelijk worden ingezet. In principe worden ze toch weer op de traditionele manier ingezet, als zender. Dan verdrinkt het tussen alle andere content.

Het helpt om je publiek bij naam te leren kennen. Stapje bij stapje het publiek opbouwen. Social media kunnen je helpen om in contact te komen met je publiek, daarbij moet je de organisatie niet alleen als zender van informatie laten opstellen.

Welke kunst- en cultuurproductie van de afgelopen jaren vond je goed op zowel inhoudelijk als marketingvlak?

Er is een voorstelling die ik zelf nog niet gezien heb, maar die mij wel interessant lijkt: Shoot the messenger van Moeremans & Sons. Dit gaat ook heel erg in op wie het publiek is en wat de rol van de bezoeker is. Dit werd ook al doorgetrokken in hun campagne.

Onlangs was er ook de tentoonstelling LEVE DE MENS! van fotograaf Jimmy Nelson in het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Hij heeft als het ware als een soort antropoloog allerlei inheemse volkeren op de foto vastgelegd.

Bij de tentoonstelling heeft hij zelf ook bezoekers gefotografeerd, waarna zij onderdeel werden van de tentoonstelling en marketing. Dit vind ik een hele mooie wisselwerking tussen wat er wordt geëxposeerd en de wereld erbuiten.

Tot zover het verhaal van Pepijn Smit van PS|theater. Ben jij of ken jij een maker in de kunst- en cultuursector met een bijzondere visie op marketing? Tip ons via mail of Twitter.

Fotocredit: PS|theater