uitgelicht branddoctors
door op 02-05-2017 14:32ARTIKELOndernemerschap

Van ‘radical reframe’ naar ‘error & trial’: dit zijn de trends voor 2018

Veel culturele organisaties plannen hun tentoonstellingen, producties en publicaties geruime tijd van tevoren. Om in te kunnen spelen op de toekomst is het cruciaal om op de hoogte te zijn van trends. Wanneer een instelling de actualiteit kent en dit doorvertaalt naar de organisatie, kunnen zij daar veel voordeel uit halen. Een tentoonstelling kan bijvoorbeeld scherper in de tijd staan en beter bij de behoefte van de consument aansluiten waardoor het interessanter wordt voor bezoekers.

Op 16 en 19 mei 2017 organiseert Branddoctors, specialist in merkstrategieën, ‘het trend event‘ om marketeers vanuit het hele land met de trends voor 2018 te inspireren. We spraken met Bianca van Zwol, strateeg bij Branddoctors, over de future insights voor volgend jaar. Wat kunnen we verwachten?

Van ‘radical reframe’ naar ‘error & trial’

Om met de tijd mee te gaan is het van belang dat organisaties continu doorontwikkelen en zichzelf opnieuw uitvinden. Daarom was vorig jaar het thema van de vorige editie van het trend event ‘radical reframe’. Het idee daarachter is dat radicaal denken nodig is om bestaande zekerheden los te laten. Wanneer dit niet radicaal gebeurt, is een organisatie ten dode opgeschreven: een voorbeeld hiervan is het welbekende verhaal van V&D.

Het maken van fouten is menselijk en dat maakt een organisatie relevant voor haar publiek.

Dit jaar is het thema ‘error & trial’. Er is bewust niet gekozen voor het gangbare ‘trial & error’, omdat er bij de heruitvinding en verandering van een organisatie veel obstakels zullen zijn (de errors). Dit sluit aan bij ‘design thinking’: een principe dat ervan uitgaat dat door botsen en vallen ontdekkingen worden gedaan. Vanuit deze ontdekkingen gaan organisaties vervolgens verder met proberen (trial) en optimaliseren. Het maken van fouten is menselijk: dat maakt een organisatie relevant voor haar publiek. Voor marketeers geldt dus: durf fouten te maken en durf daarvan te leren. Sta open voor veranderingen en durf bestaande zekerheden los te laten.

Dit zijn de 5 hoofdtrends voor 2018

Branddoctors heeft voor 2018 een vijftal waardetrends gesignaleerd, welke tijdens het event verder worden toegelicht. Alle trends vallen onder de gezamenlijke noemer ‘error & trial’:

  1. Control chaos: wat gebeurt er wanneer de wereld radicaal verandert en er dreiging en angst heerst? Mensen gaan controleren. De consument wil de regie houden over zijn of haar eigen leven en zoekt daardoor naar mogelijkheden om de chaos te controleren. Termen als ‘zelfvoorzienend’, het ‘terug trekken in de eigen cocon’ en ‘koesteren wat gaat verdwijnen’ zijn belangrijke vormen van gedrag binnen deze ontwikkeling. De consument streeft ernaar het leven behapbaar en veilig te houden en verlangt naar vroegere tijden. Jan Terlouw gaf dit onlangs aan in De Wereld Draait Door. Zijn centrale metafoor was het touwtje dat in de jaren 50 uit iedere brievenbus hing, zodat mensen bij elkaar konden binnenlopen: ”Nu doe je geen zaken meer met een handdruk, maar met vijf contracten.” (bron: NRC)
  1. Patch world: deze term is gebaseerd op een patchwork: een deken waarin verschillende lapjes stof een eenheid vormen. Dit gebeurt tegenwoordig met veel initiatieven ook zo: zij komen samen en stralen één geheel uit. Er ontstaan daardoor bijzondere samenwerkingsverbanden, een levende collage van verschillende initiatieven die goed bij elkaar passen.
  1. Bubblicious: dit gaat over super-narcisme en het in de eigen bubbel leven. Een voorbeeld daarvan is de verplaatsing van nieuws naar social media waarin Facebook een grote speler is. Consumenten lezen het nieuws en realiseren zich niet dat ze eigenlijk in hun eigen bubbel zitten: het nieuws dat zij te zien krijgen is gepersonaliseerd en afgestemd op de voorkeuren van de persoon.
  1. Ruler shift: Waar vroeger duidelijk was wat de belangrijke machtsverhoudingen waren, ziet Branddoctors nu dat deze plotseling verschuiven, zowel politiek gezien als binnen media. Dit maakt dat de strijd voor de eigen vrijheid groter is dan ooit. Branddoctors gaat voor het onderzoeken van trends naar Milaan, Parijs en Londen en ziet daar een nieuwe punktijd van rebelleren, om maar niet gevangen te worden in een nieuw web.
  1. Tabula rasa: dit betekent ‘onbeschreven blad’. Het gaat uit van een blanco uitgangspunt, nieuwe start en gaat met name over ethische kwesties. De huidige snelle, technologische ontwikkelingen roepen ethische dilemma’s op. Bijvoorbeeld: ‘als de zelfrijdende auto eigen beslissingen gaat nemen en ervoor kiest om de bestuurder het water in te rijden i.p.v. een kind te raken, wat vinden we daarvan?’ Hoe gaan marketeers om met deze heftige dilemma’s?

    trend event branddoctors

    Fotocredit: Branddoctors

Trends zijn vaak vluchtig: wat maakt trends de moeite waard?

Een paar jaar geleden voorzag Branddoctors de opkomst van het rauwe en pure: oftewel de terugkomst van de oerman. Zij verwachtten de populariteit van baarden en andere aspecten van de hipstercultuur. Als retailorganisaties daar op tijd op hadden ingespeeld met verzorgingsproducten was dat een gouden kans geweest. Nu hadden veel bedrijven dat niet in de gaten en zagen ze de verkoop van bijvoorbeeld scheermesjes enorm kelderen vanwege minder mannen die scheren.

Wanneer marketeers de tijdsgeest goed begrijpen en dit kunnen vertalen naar hun organisatie, is dit een groot voordeel in onder andere de verbinding en communicatie met de doelgroep. Ook voor de juiste tone of voice in communicatie zijn deze stromen van belang. Het volgen van de verandering van de tijdsgeest – zowel gedetailleerd als op hoofdlijnen – is noodzakelijk om de disruptieve veranderingen die er aankomen het hoofd te blijven bieden. Dit geldt ook voor organisaties in de culturele sector: verhoudingen veranderen, technologieën verstoten oude gewoontes en kunstenaars en publiek benaderen elkaar op nieuwe manieren. Dit komt onder andere door verstedelijking, digitalisering en de opkomst van de beleveniscultuur.

Trends zijn vaak abstract: hoe raak je de essentie?

Trends worden tastbaar door helder te krijgen hoe trends in de praktijk kunnen worden toegepast. De focus tijdens het trend event van Branddoctors ligt daarom op de verbinding tussen organisaties en het daadwerkelijk toepassen van de trends. Voorafgaand aan het event worden duo’s samengesteld, waarmee aan het begin van het event wordt gebrainstormd over businessvragen vanuit hun eigen organisatie. Vervolgens worden de vijf trends gepresenteerd aan de hand van voorbeelden.

Na iedere trend wordt samen nagedacht over hoe elke businessvraag beantwoord kan worden door de desbetreffende trend. Op deze interactieve manier worden alle vragen behandeld door professionals uit verschillende sectoren. De ervaring leert dat de diversiteit aan organisaties vernieuwende en verrijkende inzichten oplevert. Door concreet met de trends aan de slag te gaan worden ze toegankelijk, praktisch en toepasbaar zodat de organisatie spot on in de tijd kan zijn.

Aanmelden voor het trendevent op 16 en 19 mei 2017 is mogelijk via deze link. Cultuurmarketeers betalen o.v.v. ‘cultuurmarketing’ 75 euro ipv 125 euro. 

Dit artikel is gesponsord door Branddoctors en tot stand gekomen door een interview van onze redacteur met Branddoctors.

Fotocredit uitgelichte afbeelding: flickr

Avatar

Geschreven door Pauline Heuvelmans

Nadat Pauline haar bachelor 'Commerciële Economie' had afgerond, is ze begonnen aan de master 'Marketing Management'. Als onderdeel van deze studie heeft ze in 2016 vier maanden in Canada gestudeerd. Momenteel is ze werkzaam als webredacteur bij Cultuurmarketing, en schrijft ze daarnaast ook haar masterthesis.