door op 29-10-2009 22:48ARTIKELOnline marketing

Social media monitor: een vertaalslag naar de culturele sector

In maart 2009 bracht Social Embassy de eerste Social Media Monitor uit. Daaruit bleek dat ‘slechts’ 14% van de Nederlandse merken op dat moment aanwezig was op sociale media. Nu, in oktober 2009 is dat percentage toegenomen tot 35%.

De social media monitor gaat over grote Nederlandse merken, maar desalniettemin is het een ‘must read’ voor de creatieve sector. Immers, de lessen waarover het rapport spreekt, gelden grotendeels ook voor ‘onze’ sector. Zo blijkt uit het rapport dat het gebruik van sociale media is toegenomen, maar dat de (inter)activiteit nog te wensen over laat. “Zo worden relatief veel social mediapagina’s nauwelijks onderhouden, door bijvoorbeeld nieuwe content te plaatsen, en wordt er slechts in zeer beperkte mate gepoogd om in dialoog te treden met de doelgroep. Het gevolg is een veelal weinig levendige omgeving met een beperkt bereik. Een gemiste kans! ”

Sociale media in de culturele sector
In de dagelijkse praktijk zie ik dit bij culturele en creatieve organisaties ook terug. Vaak wordt er een enthousiaste start gemaakt met sociale media, maar het opbouwen van een waardevolle community kost nou eenmaal tijd, geduld en liefde. Ook in de nieuwe media gaat (helaas) niets vanzelf. Grofweg zijn er een drietal redenen aan te wijzen waarom bezoekers actief zijn op sociale media: interactie, unieke content (zoals tekst, foto, audio of video materiaal) of beloning (prijsvragen en acties). Dit moet je de bezoeker dus bieden! Wanneer er namelijk geen activiteit of interactie is op een Hyves of Facebook profiel, zal hij afhaken en haal je er als organisatie ook niets uit.

Belangrijk hierbij is om sociale media te integreren in de communicatiestrategie. Nog heel vaak hoor ik het argument ‘ja maar wij hebben geen tijd, want dat komt nog bovenop onze andere werkzaamheden’. Naar mijn idee gaat het hier mis, sociale media maakt onderdeel uit van de crossmedia mix en moet dus net zo veel (of zelfs meer!) prioriteit hebben dan de reguliere communicatie zoals flyers, posters en programmaboekjes. Het mooie van sociale media is, zoals medeblogger Jochem ook al schreef dat de directe kosten ervan minimaal zijn, belangrijker zijn openheid, interactie en tijd.

Twitter meest gebruikte sociale netwerk
Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat Twitter het meest gebruikte social network door de 35 aanwezige merken is. Hierop volgen Hyves, Netlog, Facebook, LinkedIn en weblogs.

Ik denk dat ook dit resultaat overeen komt met de culturele sector. Ook hier zie ik dat veel culturele organisaties vertegenwoordigd zijn op Twitter, bekijk maar eens de lijst die we maakten! (en ook Cultuur Marketing Professionals, natuurlijk:), maar de activiteit en de manieren waarop het ingezet wordt, verschilt.

Ook hier legt het rapport het goed uit:
“Een aantal van de merken post niet regelmatig nieuwe content op de twitteraccounts en in veel gevallen wordt de social media toepassing alleen ingezet om – al dan niet door middel van een RSS-feed – nieuws en feitjes van het bedrijf te verspreiden. Slechts bij een klein deel van de aanwezige merken op Twitter is sprake van interactie met de volgers en dit zijn vooral, zoals in de vorige editie ook duidelijk werd, de merken die Twitter inzetten als een extensie van de customer service.”

In een voorgaand artikel gaf ik al een aantal tips voor het gebruik van Twitter en deze quote uit het rapport ondersteunt het verhaal. Volgers op Twitter zijn geïnteresseerd in je organisatie of merk, dus waardeer dat! Ga de interactie aan en bied volgers unieke content en acties.

Tenslotte is het natuurlijk vooral belangrijk om de sociale media te gebruiken waar de doelgroep actief op is. Zo is Facebook een groeiend sociaal netwerk, maar die groei vindt vooral plaats bij de ‘oudere jongeren’. Twitter is een geweldig medium, maar de jongere doelgroep (middelbare school) is er nauwelijks op vertegenwoordigd. Daarnaast loont het om te experimenteren, dat is immers het mooie aan sociale media en internet. Alles is meetbaar. Ga actief aan de slag en meet wat de resultaten zijn. Zo werk je aan een effectieve sociale media strategie.

Download hier de ‘Social Media Monitor 2’ van Social Embassy.