door op 11-07-2009 19:35ARTIKELOnline marketing

Tijd voor 2.0 bij Utrechtse Kunstinstellingen

Lucasx is een kwartaalblad over kunst en vormgeving in de provincie Utrecht. Het laatste nummer stond in het teken van internet en nieuwe media in de kunst. “Over webkunst, web2.0 en online netwerken.”

Voor het artikel ‘Tijd voor 2.0’ gaf ik mijn mening over de inzet van Web 2.0 en sociale media voor (Utrechtse) kunstinstellingen.

De onderstaande samenvatting is te lezen op de site van Lucasx. Het blad zelf is te bestellen via de webwinkel.

Tijd voor 2.0

Vrijwel alle Utrechtse kunstinstellingen hebben een website met eigen nieuws, activiteiten, bezoekinformatie en beeldmateriaal. Maar is zo’n site nog toereikend wanneer de doelgroep vooral actief is op websites als YouTube, Facebook, Flickr en Twitter? Web 2.0 biedt de kunst- en cultuursector nieuwe mogelijkheden op het gebied van marketing en communicatie. Hoe maken Utrechtse instellingen daar gebruik van? En wat is de meerwaarde van web 2.0?
Naar het publiek

Is web 2.0 een hype of is er echt sprake van een fundamentele verandering in het gebruik van het internet? Volgens Hilde Smetsers, mede-eigenaar van We Cross, een jong bedrijf dat crossmediale concepten voor de kunst- en cultuursector ontwikkelt en realiseert, hebben web 2.0-toepassingen wel degelijk grote invloed op de manier waarop mensen communiceren. Smetsers: ‘Een website met eenrichtingsverkeer is niet meer genoeg. Als instelling moet je zijn waar je publiek is. En dat publiek bevindt zich steeds vaker in online communities en sociale netwerken.’
Ook de betrokkenheid met de bestaande doelgroep van een instelling kan versterkt worden door het inzetten van sociale netwerken als Hyves en MySpace of Twitter. Volgens Smetsers willen bezoekers zich steeds vaker verbinden met bijvoorbeeld een museum of festival. Een nieuwe toepassing als Twitter maakt dit een stuk eenvoudiger. Smetsers: ‘De meerwaarde van Twitter voor een kunstinstelling is dat mensen je gaan volgen en daarmee dus zelf naar je toekomen. Het is een heel direct communicatiemiddel.’

Hoe 2.0 is de kunstwereld in Utrecht?

Het Festival a/d Werf heeft veel verschillende web 2.0-toepassingen ingezet voor de promotie en communicatie voor en tijdens het jaarlijkse festival. Op de website zijn de laatste Twitter-berichten met kort nieuws en reacties van bezoekers te lezen. De Hyves-pagina van Huis en Festival a/d Werf heeft meer dan 200 leden. En bezoekers kunnen foto’s en video’s van voorstellingen op YouTube bekijken. Daarnaast is het festival aanwezig op Myspace en Flickr.
Ook de Utrechtse nieuwe media-instelling Impakt maakt gebruik van web 2.0. Volgens Pim Verlaek, programmeur bij het festival en coördinator van Impakt Online wordt YouTube vooral gebruikt om video-opnames van events te delen en nieuwe zie ook op het internet festivalleaders te tonen. Hyves en MySpace zet Impakt in om mensen via de agenda en mailfunctie van activiteiten op de hoogte te houden. Verlaek: ‘Een groot voordeel van deze sociale netwerken is dat ze relatief eenvoudig toevallige bezoekers genereren, op zowel nationaal als internationaal niveau. Zo konden we recent mensen warm maken voor een Impakt programma in Moskou via onze MySpace-pagina. Daar bokst een web 1.0 mailinglist niet tegenop.’

Meerwaarde 2.0

Ook Centraal Museum, Museum Catharijneconvent en BAK zijn actief op sites als hyves, flickr en youtube. Maar de mogelijkheden worden nog niet volledig benut. Een instelling zal moeten investeren voordat web 2.0-toepassingen daadwerkelijk meerwaarde kunnen krijgen. Het bijhouden van sociale netwerksites, weblogs en Twitter kost tijd. Het is belangrijk om steeds nieuwe content, zoals foto’s en video’s toe te voegen en daarnaast ook te investeren in het contact met de doelgroep. Vooral dit laatste vraagt om een omslag in het denken. Hilde Smetsers van We Cross: ‘Web 2.0 kenmerkt zich door een bottom-up filosofie. Een strategie is belangrijk, maar die moet vooral gericht zijn op het faciliteren van gebruikers.’
Instellingen zullen dus actief op zoek moeten gaan naar samenwerking met hun doelgroep. Web 2.0 krijgt echt meerwaarde als YouTube, Hyves of Flickr niet alleen gebruikt wordt als distributieplatform voor foto en videomateriaal, maar het publiek daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt betrokken te zijn en te participeren in bij een tentoonstelling, festival of andere activiteiten. Web 2.0 kan daarom niet zonder ‘denken 2.0’.

tekst: Levien Nordeman
(c) lucasx 2009, voor de volledige tekst zie Lucasx 2009 nr. 3, vanaf 27 juni verkrijgbaar.

Utrecht op internet
Photocredit: Iamazone