Cultuurmarketing Awards

De Cultuurmarketing Awards zijn de prijzen voor de beste marketingcases van de culturele sector. Met de prijzen wil Cultuurmarketing goede, inspirerende en innovatieve marketingstrategieën binnen de sector stimuleren en te belonen. Daarnaast heeft de prijs als doel om positieve aandacht voor marketingcases in de culturele sector te genereren en het delen van kennis over marketingstrategieën te bevorderen.

Er zijn twee categorieën binnen de Cultuurmarketing Awards:

 1. Branddoctors Merk & Experience Award
 2. Centercom Campagne Award

De vakjury selecteert de cases op effectiviteit, vernieuwing / innovatie en creativiteit. De winnende cases dienen als voorbeeldfunctie voor de sector te fungeren en cultuurmarketeers te inspireren.

Deelnamevoorwaarden

 • Welke cases kunnen worden ingediend

De cases dienen te zijn uitgevoerd in het culturele seizoen 2015 – 2016 (van september 2015 tot en met augustus 2016) of 2016 – 2017 (september 2016 tot juni 2017). De prijs wordt uitgereikt aan de marketeer(s) binnen de culturele instelling die verantwoordelijk is / zijn voor de case.

Er kan ingediend worden in twee categorieën:

 1. Branddoctors Merk & Experience Award
 2. Centercom Campagne Award

Per case dient 1 categorie gekozen te worden. Het is mogelijk dat een case in meerdere categorieën past. Kies in dit geval de categorie waarbinnen de case het krachtigst is. Iedere culturele instelling kan maximaal 1 inzending per categorie insturen.

Cases kunnen t/m donderdag 20 april 23:59 worden ingediend. Cases die hierna worden ingestuurd, worden niet meer in behandeling genomen.

 1. Branddoctors Merk & Experience Award

Binnen deze categorie zijn we op zoek naar interessante, pakkende en boeiende merkcases. Het cultuurmerk is op een nieuwe en verfrissende manier neergezet en sluit aan op de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen en de tijd waarin wij leven. Het merk heeft daardoor rek en ruimte naar de toekomst toe.

Voorbeelden hiervan zijn merkpositioneringen (of herpositioneringen) en identiteits- of imagovraagstukken. Het verbeteren of verstevigen van de klantbeleving (de merkexperience) en/of de klantenbinding aan het merk zijn idealiter onderdeel van de cases. Hieruit voortvloeiende campagnes mogen onderdeel uitmaken van de case, maar in deze categorie gaat het met name over het bouwen aan een sterk merk door de klant als middelpunt te beschouwen.

 1. Centercom Campagne Award

Binnen deze categorie zijn we op zoek naar inspirerende en effectieve marketingcommunicatiecases.   Het gaat om marketing of communicatiecampagnes of -acties met een afgebakende begin- en eindtijd en te behalen doel(en).

Voorbeelden hiervan zijn de campagnes voor een festival, tentoonstelling, voorstelling, concert(reeks) of ander cultureel project. Ook verkoop-, propositie- of deelcampagnes zoals een lancering, de start van de voorverkoop of crowdfunding vallen binnen deze categorie. Naast de effectiviteit van de case, wordt ook sterk gelet op creativiteit en vernieuwing.  

 • Wie kan indienen

De Cultuurmarketing Awards is een cultuurbrede prijs: cases van alle soorten culturele instellingen zoals, maar niet uitsluitend, podiumkunsten, musea, literaire, pop- en festivalsector maken kans op de marketingprijs. De case mag afkomstig zijn van een culturele instelling uit Nederland of België. De prijs wordt uitgereikt op de Cultuurmarketing Awards op donderdag 15 juni 2017. De deelnemer dient beschikbaar te zijn op deze datum.

Alleen medewerkers van culturele instellingen kunnen meedoen aan de Awards. Het deelnameformulier dient te worden ingestuurd door de verantwoordelijke marketeer voor de case binnen (het team van) de organisatie. Het is dus niet mogelijk voor reclame- of communicatiebureaus om het werk dat zij in opdracht voor culturele instellingen hebben uitgevoerd, in te sturen.

 • Kosten van inschrijven

Het indienen van een case is gratis. Bij het aanmelden van de case kan men zich gelijktijdig aanmelden voor de uitreiking op 15 juni

Finalisten krijgen twee gastenlijstplaatsen voor het evenement op 15 juni voor collega’s en/of relaties.  Ook krijgen finalisten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra kaarten te kopen voor het evenement. Eventueel teveel bestelde tickets bij de aanmelding van de case krijgen zij retour.

 • Procedure van de Awards

Alle cases die worden ingestuurd, dingen mee met de prijs en worden beoordeeld door de professionele jury. De vakjury komt begin mei bijeen. Wanneer één van de juryleden betrokken is (geweest) bij een case, telt de stem niet. Tijdens het juryoverleg selecteert de jury van iedere categorie de finalisten.

De vakjury’s beoordelen de cases op effectiviteit, vernieuwing / innovatie en creativiteit en komen samen tot een oordeel welke cases kans maken op de Awards.

Na het juryoverleg worden alle deelnemers op de hoogte gesteld van het juryoordeel. Bij alle inzendingen geeft de jury een korte toelichting en reactie op de ingestuurde case. Dit wordt teruggekoppeld naar de deelnemer.

Alle finalisten worden in mei 2017 benaderd voor een interview op Cultuurmarketing.nl. Deze finalisten per categorie geven tijdens de Cultuurmarketing Awards op 15 juni 2017 een korte presentatie, met de mogelijkheid tot vragen van de vakjury en publiek. De jury beslist daarna welke case tot winnaar wordt uitgeroepen. Indien de finalist door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn, kan enkel een directe collega de presentatie verzorgen. De winnaars worden onderscheiden met een bijzondere sculptuur.

 • Overige voorwaarden

Het doel van de Awards is het belonen van marketingkracht binnen de cultuursector en het delen van kennis over marketingstrategieën te bevorderen. Daarom streeft de webredactie van Cultuurmarketing ernaar om zoveel mogelijk van de ingestuurde cases na afloop als case te publiceren op Cultuurmarketing.nl. Bij het insturen van het deelnameformulier wordt daar akkoord voor gevraagd. De webredactie van Cultuurmarketing stuurt de tekst voor publicatie toe, met de mogelijkheid om concurrentiegevoelige informatie in te korten of te verwijderen.

De Cultuurmarketing Awards zijn niet mogelijk zonder een bijdrage van onze sponsoren en partners. Onze dank is groot voor Branddoctors, Centercom en Smart Connections, zonder wie deze editie niet gerealiseerd kan worden.

Cultuurmarketing-AwardsCentercomLogo Branddoctors