Geen van de drie onderstaande vragen zijn verplicht. Probeer in maximaal 1 alinea antwoord te geven op de vragen: