door op 25-02-2014 17:20ARTIKELOndernemerschap

VSB Fonds en Voordekunst ontwikkelen regeling voor nieuwe makers

Crowdfunding platform voordekunst en VSB fonds hebben samen een nieuwe regeling voor nieuwe makers ontwikkeld. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen gebruik maken van de regeling en het project mag zowel in dienstverband als projectmatig worden uitgevoerd. De regeling bestaat voor een deel uit subsidie en een deel uit crowdfunding.

Onder nieuwe makers verstaan het VSB fonds en voordekunst makers die bezig zijn met het (zo goed mogelijk) ontwikkelen van hun artistieke product en die  publiek aan hun product willen verbinden.

“Het gaat om de positionering en de profilering van makers die een ondernemende houding aannemen. […] Het gaat hier om de eerste stap van een maker die zich toont aan een groter publiek of iemand die al stappen heeft gezet in het Nederlandse podiumkunstenveld.”

Het VSB fonds steunt vele culturele projecten in de breedste zin van het woord en heeft een jaarlijks donatiebudget van ruim € 26 miljoen. In 2012 heeft het fonds circa 3.100 donatieverzoeken ontvangen en bijna 1.300 initiatieven en projecten hebben een donatie ontvangen. Aanvragen voor de regeling nieuwe makers kunnen worden ingediend via voordekunst.

Photocredit